Tổ hợp môn là gì? Tất tần tật các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT – Thituyensinh.ican.vn

Nhà Xinh Plaza mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Bài thi tổ hợp là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Để giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về danh sách tổ hợp môn, các khối thuộc tổ hợp môn, giúp các em học sinh có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất về ngành học, trường học. Dưới đây sẽ là tổng hợp danh sách các tổ hợp môn xét tuyển tại các trường đại học, cao đẳng.

Xem thêm: Sự thay đổi các tổ hợp môn trong xét tuyển ĐH

I. Tổ hợp môn là gì?

Kỳ thi sẽ tổ chức thi 5 môn gồm 3 môn độc lập: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 2 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh), Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân – với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Tổ hợp môn Sử, Địa – với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

II. Tất tần tật các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT

Khối A Khối B Khối C Khối D Khối H Khối K Khối M Khối N Khối RS Khối T Khối V

Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào các trường đại học hoặc cao đẳng cần phải lựa chọn khối thi, tổ hợp môn thi đại học học phù hợp bên cạnh các môn thi tốt nghiệp THPT. Sau đây là chi tiết các khối và mã tổ hợp môn thi học sinh cần biết: (Tổ hợp môn, khối của năm 2021 đang được cập nhật…)

1, Khối A: Đây là khối tự nhiên, có rất nhiều ngành nghề thuộc khối A học sinh có thể lựa chọn theo học như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Công nghệ thông tin…Dưới đây là thông tin chi tiết các tổ hộp môn tự nhiên (môn thuộc khối A):

A00 : Toán, Vật lí, Hóa học A01 : Toán, Vật lí, Tiếng Anh A02 : Toán, Vật lí, Sinh học A03 : Toán, Vật lí, Lịch sử A04 : Toán, Vật lí, Địa lí A05 : Toán, Hóa học, Lịch sử A06 : Toán, Hóa học, Địa lí A07 : Toán, Lịch sử, Địa lí A08 : Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân A09 : Toán, Địa lý, Giáo dục công dân A10 : Toán, Lý, Giáo dục công dân A11 : Toán, Hóa, Giáo dục công dân A12 : Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội A14 : Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí A15 : Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân A16 : Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn A17 : Toán, Vật lý, Khoa học xã hội A18 : Toán, Hóa học, Khoa học xã hội

2, Khối B: Đây là khối tập trung chủ yếu vào các ngành Khoa học, Y dược, Thủy sản, Nông – Lâm – Ngư nghiệp…Dưới đây là chi tiết các tổ hợp môn thuộc khối B:

Xem thêm:: Bắp tay nữ bao nhiêu là đẹp? Số đo bắp tay tiêu chuẩn của nữ

B00 : Toán, Hóa học, Sinh học B01 : Toán, Sinh học, Lịch sử B02 : Toán, Sinh học, Địa lí B03 : Toán, Sinh học, Ngữ văn B04 : Toán, Sinh học, Giáo dục công dân B05 : Toán, Sinh học, Khoa học xã hội B08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh

3, Khối C: Là khối về khoa học xã hội, văn học, báo chí, nhân văn, phát luật…Dưới đây là tổng hợp các tổ hợp môn xã hội (thuộc khối C) học sinh có thể tham khảo:

C00 : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C01 : Ngữ văn, Toán, Vật lí C02 : Ngữ văn, Toán, Hóa học C03 : Ngữ văn, Toán, Lịch sử C04 : Ngữ văn, Toán, Địa lí C05 : Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C06 : Ngữ văn, Vật lí, Sinh học C07 : Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử C08 : Ngữ văn, Hóa học, Sinh C09 : Ngữ văn, Vật lí, Địa lí C10 : Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử C12 : Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử C13 : Ngữ văn, Sinh học, Địa C14 : Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân C15 : Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội C16 : Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân C17 : Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân C19 : Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20 : Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

4, Khối D: Các ngành thuộc ngoại ngữ, kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin, quan trị kinh doanh…trong những năm gần đây được nhiều trường lựa chọn để xét tuyển sinh viên thi khối D. Tổ hợp khối D được xét tuyển đại học, cao đẳng gồm:

D01 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D02 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga D03 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D04 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung D05 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức D06 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D07 : Toán, Hóa học, Tiếng Anh D08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh D09 : Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D10 : Toán, Địa lí, Tiếng Anh D11 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh D12 : Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh D13 : Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh D14 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D16 : Toán, Địa lí, Tiếng Đức D17 : Toán, Địa lí, Tiếng Nga D18 : Toán, Địa lí, Tiếng Nhật D19 : Toán, Địa lí, Tiếng Pháp D20 : Toán, Địa lí, Tiếng Trung D21 : Toán, Hóa học, Tiếng Đức D22 : Toán, Hóa học, Tiếng Nga D23 : Toán, Hóa học, Tiếng Nhật D24 : Toán, Hóa học, Tiếng Pháp D25 : Toán, Hóa học, Tiếng Trung D26 : Toán, Vật lí, Tiếng Đức D27 : Toán, Vật lí, Tiếng Nga D28 : Toán, Vật lí, Tiếng Nhật D29 : Toán, Vật lí, Tiếng Pháp D30 : Toán, Vật lí, Tiếng Trung D31 : Toán, Sinh học, Tiếng Đức D32 : Toán, Sinh học, Tiếng Nga D33 : Toán, Sinh học, Tiếng Nhật D34 : Toán, Sinh học, Tiếng Pháp D35 : Toán, Sinh học, Tiếng Trung D41 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức D42 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga D43 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật D44 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp D45 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung D52 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga D54 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp D55 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung D61 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức D62 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga D63 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật D64 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp D65 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung D66 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D68 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga D69 : Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D70 : Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D72 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D73 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức D74 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga D75 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật D76 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp D77 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung D78 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D79 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức D80 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga D81 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật D82 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp D83 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung D84 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D85 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức D86 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga D87 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D88 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D90 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D91 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp D92 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức D93 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga D94 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật D95 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung D96 : Toán, Khoa học xã hội, Anh D97 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp D98 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức D99 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

5, Khối H: Đây là khối ngành năng khiếu dành cho những học sinh đam mê vẽ, có khả năng hội họa. Tổng hợp các tổ hợp môn xét tuyển gồm:

H00 : Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 H01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ H02 : Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu H03 : Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu H04 : Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu H05 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu H06 : Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật H07 : Toán, Hình họa, Trang trí H08 : Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Xem thêm:: Top 15 Loại trà xanh túi lọc được ưa chuộng nhất hiện nay – Toplist.vn

6,Khối K: Đây là khối dành cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu liên thông lên đại học. Các môn thi của khối K là Toán, Lý và một môn thi chuyên ngành đã học ở trung cấp, cao đẳng.

K01 : Toán, Tiếng Anh, Tin học

7, Khối M: Khối chuyên tuyển sinh các ngành như giáo viên thanh nhạc, điện ảnh truyền hình, giáo viên mầm non…Sau đâu là tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng thuộc khối M:

M00 : Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát M01 : Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu M02 : Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 M03 : Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 M04 : Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa M09 : Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát) M10 : Toán, Tiếng Anh, NK1 M11 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh M13 : Toán, Sinh học, Năng khiếu M14 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán M15 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh M16 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý M17 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử M18 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán M19 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh M20 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý M21 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử M22 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán M23 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh M24 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý M25 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

8, Khối N: Khối N tập trung vào khả năng âm nhạc, các học sinh dự thi vào khối này có cần có năng khiếu âm nhạc, khả năng thanh nhạc hoặc một vài năng khiếu khác. Dưới đây là tổ hợp xét tuyển các môn thuộc khối N:

N00 : Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 N01 : Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật N02 : Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ N03 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn N04 : Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu N05 : Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu N06 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn N07 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn N08 : Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ N09 : Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

9, Khối R và khối S: Là khối xét tuyển vào các chuyên ngành như: Nghệ thuật, báo chí…Chi tiết các tổ hợp môn thuộc 2 khối này chi tiết như sau:

Xem thêm:: Đàn ông ăn gì để vợ dễ thụ thai

R00 : Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí R01 : Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật R02 : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật R03 : Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật R04 : Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa -xã hội – nghệ thuật R05 : Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông S00 : Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2 S01 : Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

10, Khối T: Những thí sinh có năng khiếu thể dục, thể thao có thể đăng ký xét tuyển vào khối này. Tổ hợp môn của khối T lần lượt như sau:

T00 : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT T01 : Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT T02 : Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT T03 : Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT T04 : Toán, Lý, Năng khiếu TDTT T05 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng kiếu

11, Khối V: Khối chủ yếu xét tuyển vào các trường mĩ thuật như kiến trúc, sau đây là tổ hợp môn thuộc khối V:

V00 : Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật V01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật V02 : VẼ MT, Toán, Tiếng Anh V03 : VẼ MT, Toán, Hóa V05 : Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật V06 : Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật V07 : Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật V08 : Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật V09 : Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật V10 : Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật V11 : Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Trên đây là tất tần tật các khối, và các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT mà học sinh cần nắm rõ trước khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các ngành hoặc trường mà các em đăng ký dự thi và xét tuyển.

(Theo Bộ GD&ĐT)