Làm thế nào để học giỏi toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về Gấp 3 lần là bao nhiêu hay nhất được tổng hợp bởi Nhà Xinh Plaza, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần, học sinh cần nắm được những kiến thức cơ bản, biết kết hợp các phép tính nhân, chia, cộng, trừ để giải bài toán đố. Sau đây là nội dung kiến thức và một số dạng bài tập các con cùng ôn tập và rèn luyện.

1. Giới thiệu toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần

1.1 Công thức gấp một số lên nhiều lần

Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Ví dụ: An có 3 chiếc kẹo, Hoa có số kẹo gấp 3 lần An. Hỏi Hoa có bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài giải:

Hoa có số kẹo là:

3 x 3 = 9 (chiếc kẹo)

Đáp số: 9 chiếc kẹo

1.2 Gấp một số lên nhiều lần bằng bài toán đoạn thẳng

Cho đoạn thẳng AB dài 2cm, Đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB. Hỏi độ dài đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm ?

Cách làm:

Gấp một số lên nhiều lần bằng đoạn thẳng

Kẻ độ dài đoạn thẳng AB

Đoạn thẳng CD gấp 3 lần AB ta kẻ 3 đoạn bằng đoạn thẳng AB

Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 x 3 = 6 (cm)

1.3 Cách giảm một số đi số lần

Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần phải giảm.

Ví dụ: Mẹ có 20 quả táo, sau khi đem cho thì số quả táo giảm đi 5 lần. Hỏi số quả táo mà mẹ còn lại là bao nhiêu?

Bài giải:

Số quả táo mà mẹ còn sau khi đem cho là:

Xem thêm:: Khi chồng ngoại tình với người yêu cũ

20 : 5 = 4 (quả táo)

Đáp số : 4 quả táo

2. Các bài tập toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần

2.1. Dạng 1: Tìm giá trị của một số khi gấp số đó lên nhiều lần

2.1.1. Phương pháp làm:

  • Bước 1: Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng
  • Bước 2: Tính toán: Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần
  • Bước 3: Trình bày lời giải và kết luận

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Năm nay Lan 5 tuổi, số tuổi của mẹ Lan gấp 6 lần số tuổi của Lan. Hỏi mẹ Lan năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Hà có 15 bông hoa, Hà có số bông hoa gấp 3 lần số bông hoa của Hương. Hỏi hai bạn có tổng cộng bao nhiêu bông hoa?

Bài 3: Có 2 thùng sách, thùng thứ nhất có 38 quyển sách, nếu bớt đi 6 quyển sách ở thùng thứ nhất thì số sách còn lại ở thùng thứ hai gấp 3 lần thùng thứ nhất. Hỏi thùng sách thứ hai có bao nhiêu quyển sách?

Bài 4: Nam có 25 viên bi, Hải có số bi gấp 3 lần số bi của Nam. Hỏi Hải phải đưa cho Nam bao nhiêu viên bi để số bi của 2 người bằng nhau.

2.1.3. Bài giải

Bài 1:

Tóm tắt bằng sơ đồ:

Tóm tắt tuổi của Lan và mẹ

Số tuổi của Lan là 5 tuổi, mà số tuổi của mẹ gấp 6 lần số tuổi của Lan.

Số tuổi của Mẹ là: 5 x 6 = 30 (tuổi)

Vậy số tuổi của mẹ là 30 tuổi.

Bài 2

Tóm tắt bằng sơ đồ:

Tóm tắt số hoa của Hà và Hương

Số bông hoa của Hà là 15 bông, mà số hoa của Hương gấp 3 lần số hoa của Hà

Số hoa của Hương là: 15 x 3 = 45 (bông)

Xem thêm:: Nhịn ăn 1 ngày giảm mấy kg? Nhịn ăn 3 ngày giảm mấy kg?

Vậy Hương có 45 bông hoa.

Bài 3:

Thùng thứ nhất có 38 quyển sách

Nếu bớt 6 quyển sách thì số sách còn lại ở thùng thứ nhất là: 38 – 6 = 32 (quyển)

Số sách ở thùng thứ hai sẽ gấp 3 lần số sách ở thùng thứ nhất sau khi bớt 6 quyển. Số sách ở thùng thứ hai là: 32 x 3 = 96 (quyển)

Vậy thùng thứ hai có 96 quyển

Bài 4

Nam có 25 viên bi, số bị của Hải gấp 3 lần số bi của Nam nên: 25 x 3 = 75 (viên bi)

Tổng số bi của Nam và Hải là 75 + 25 = 100 (viên bi)

Để số bi của 2 người bằng nhau: lấy tổng số bi của 2 người chia 2

100 : 2 = 50 (viên bi)

Như vậy số viên bi mà Hải phải đưa cho Nam để hai người có số bị bằng nhau là: 75 – 50 = 25 (viên bi)

Vậy Nam cần 25 viên bi của Hải để hai người có số bi bằng nhau.

2.2. Dạng 2: Gấp một số có chứa đơn vị đo lên nhiều lần

2.2.1. Phương pháp làm

  • Bước 1: Thực hiện phép tính gấp một số lên nhiều lần: Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần
  • Bước 2: Kiểm tra kết quả và kết luận (cùng đơn vị đo)

2.2.2. Bài tập

Bài 1:

a) Gấp 5m lên 3 lần thì được bao nhiêu?

b) Gấp 5cm lên 6 lần thì được bao nhiêu?

c) Gấp 7km lên 5 lần thì được bao nhiêu?

Xem thêm:: Giải đáp một số câu hỏi về Viagra | Phongkhambinhminh.com.vn

d) Gấp 8m lên 4 lần thì được bao nhiêu?

2.2.3. Bài giải

a) Gấp 5m lên 3 lần thì được số m là: 5 x 3 = 15m

b) Gấp 5cm lên 6 lần thì được số cm là 5 x 6 = 30cm

c) Gấp 7km lên 5 lần thì được số km là 7 x 5 = 35km

d) Gấp 8m lên 4 lần thì được số m là 8 x 4 = 32m

2.3. Dạng 3: Giảm một số đi số lần

2.3.1. Phương pháp làm

  • Bước 1: Đọc và phân tích đề bài
  • Bước 2: Thực hiện các phép tính: Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần phải giảm.
  • Bước 3: Trình bày bài giải và kết luận

2.3.2. Bài tập

Bài 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 100 con gấu bông, ngày thứ hai số gấu bán được giảm 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu con?

Bài 2: Một đội công nhân A một ngày phải làm được 400m đường, nếu giảm đi 5m đường, Thì số m đường cần phải làm của đội công nhân B giảm đi 5 lần so với đội công nhân A. Hỏi đội công nhân B phải làm bao nhiêu m đường

2.3.3. Bài giải

Bài 1:

Ngày thứ nhất bán được 100 con gấu bông

Ngày thứ hai số gấu bán được giảm 4 lần so với ngày thứ nhất

Vậy số gấu ngày thứ hai bán được là 100 : 4 = 25 con gấu

Bài 2

Đội công nhân A phải làm được 400m đường

Nếu giảm đội công nhân A giảm đi 5m đường thì số m đường còn lại của đội công nhân A là: 400 – 5 = 395m

Số m đường mà đội công nhân B cần phải làm giảm đi 5 lần so với đội công nhân A sau khi bớt đi 5m đường là: 395 : 5 = 79m

Vậy số m đường mà đội công nhân B cần phải làm là 79m

Để học tốt toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần học sinh cần có phương pháp học đúng đắn, nắm được cách giải các dạng toán, thường xuyên ôn tập và làm các bài tập. Ngoài ra các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm các khóa học toán trên vuihoc.vn để giúp con tự tin chinh phục toán hơn!