Kích thước của tà vẹt đường sắt gỗ. tà vẹt bê tông cốt thép: Kích thước

Kích thước tà vẹt bê tông hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

tà vẹt đường sắt – một yếu tố cấu trúc dòng tương ứng với chìa khóa. Về chất lượng của họ trực tiếp phụ thuộc vào sự ổn định của cơ sở hạ tầng. Ở Nga, sử dụng gỗ và củng cố kết cấu bê tông. Đối với họ thành lập một số tiêu chuẩn quan trọng để xác định kích thước. đặc hiệu của họ là gì?

Phân loại theo loại tà vẹt gỗ

Kích thước của tà vẹt bằng gỗ, phù hợp với các tiêu chuẩn nhà nước, nên tương quan với loại của nó. Có nhiều lý do cho việc phân loại các yếu tố của đường sắt.

Trong số các phổ biến nhất – cuộc hẹn. Như vậy, tà vẹt được chia thành những người được thiết kế để:

– chính track 1, 2 hoặc lớp 3 với điều kiện mật độ giao thông của họ cao hơn 5 triệu tấn / km mỗi năm, hoặc xe lửa hoạt động ở một tốc độ vượt quá 100 km / h.

– con đường chính 3 và 4 lớp, truy cập (công việc chuyên sâu), marshalling, và trạm receiving-;

– bất kỳ cách nào là do lớp 5, bao gồm nhà ga, được phân loại như mật độ thấp, cũng như khác, được đặc trưng bởi shunting phong trào xuất khẩu-type.

Với sự đa dạng của cách xếp hàng khi sử dụng, tương ứng, I, II và III loại tà vẹt. Về chúng được cài đặt, do đó chỉ số chuẩn.

yếu tố độ ẩm

Số tiền thực tế của tà vẹt đường sắt làm bằng gỗ có thể phụ thuộc vào mức độ ẩm. có nghĩa là gì? Thực tế là các giá trị tương ứng có liên quan cho độ ẩm không quá 22%. Nếu con số này lớn hơn giá trị quy định, quy mô của tie cần được điều trị với các khoản phụ cấp cần thiết cho co rút. Giá trị của nó phụ thuộc vào loại gỗ – gỗ mềm hoặc gỗ cứng. Một yêu cầu tương tự cũng được tìm thấy trong quan hệ với các mặt cắt quan hệ đường sắt composite.

Dung sai kích thước tà vẹt composit

kích thước tà vẹt có thể đi chệch khỏi các quy tắc được nêu trong tiêu chuẩn nhà nước, trong phạm vi của các giá trị có thể chấp nhận. Về độ dài – là 20 mm, độ dày – 5 mm. Ngoài ra, có dung sai, tương quan với chiều rộng của hồ chứa, chiều cao của hai bên, khoảng cách giữa các bu lông và độ lệch của họ từ trục dọc của ngủ.

kích thước chuẩn của tà vẹt gỗ

Xem xét bây giờ, trên thực tế, những gì có thể kích thước của tà vẹt gỗ đường sắt (đường sắt), tùy thuộc vào loại.

liên quan đến các yếu tố đường sắt của loại I, sau đó các giá trị nên là:

– độ dày – 180 mm (dung sai 5 mm);

– Chiều cao của hai bên xẻ – 150 mm;

– chiều rộng của đầu lớp – 180-210 mm;

– chiều rộng của lớp thấp hơn – 250 mm (dung sai 5 mm);

– Chiều dài – 2750 mm (được phép phạm vi điều chỉnh 20 mm).

Về ngủ loại II, kích thước của nó phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– độ dày – 160 mm (dung sai 5 mm);

– Chiều cao của hai bên xẻ – 130 mm;

– chiều rộng của đầu lớp – 180-210 mm;

– chiều rộng của lớp thấp hơn – 230 mm (dung sai 5 mm);

– Chiều dài – 2750 mm (biến thể được phép trong vòng 20 mm).

Xem thêm:: Hướng dẫn khắc phục máy giặt Samsung báo lỗi dE nhanh chóng

Đến lượt mình, các tà vẹt loại III phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– độ dày – 150 mm (độ lệch cho phép là 5 mm);

– Chiều cao của hai bên xẻ – 105 mm;

– chiều rộng của đầu lớp – 140-190 mm;

– chiều rộng của lớp thấp hơn – 230 mm (dung sai 5 mm);

– Chiều dài – 2750 mm (được phép phạm vi điều chỉnh 20 mm).

Do đó, chúng tôi đã kiểm tra các yêu cầu về kích thước của tà vẹt đường sắt bằng gỗ thiết lập các tiêu chuẩn nhà nước. Nhưng trong cấu trúc của đường sắt có một yếu tố thiết yếu của gỗ được sử dụng cùng với tà vẹt – thanh chuyển nhượng. Kiểm tra, đến lượt nó, các tiêu chuẩn được thiết lập bởi nhà nước liên quan đến kích thước của chúng.

Kích thước của các mối quan hệ chuyển đổi Tiêu chuẩn

Khi kích thước của tà vẹt, những con số tương ứng cho các bảng được định nghĩa theo loại của họ. Các căn cứ để phân loại các yếu tố của đường ray cũng là một vài. Trong số những người chủ chốt, như là trường hợp khi xác định kích thước của tà vẹt, – cuộc hẹn.

Như vậy, bảng có thể được sử dụng:

– trên đường ray chính 1, 2 hoặc lớp 3 đặc trưng mật độ giao thông vượt quá 50 triệu tấn / km mỗi năm, cũng như tốc độ chuyển động của xe lửa hơn 100 km / h;

– trên đường ray chính thuộc 2, 3 và 4 lớp, truy cập (hoạt động chuyên sâu), cũng như phân loại và nhận-được hiện diện trong các trạm;

– trong những cách đó là do lớp 5, bao gồm trạm phân loại như truy cập mật độ thấp và các dữ liệu khác trên sự chuyển động của loại shunting xuất.

Cho biết đường dẫn tương ứng với I, II và III loại chuyển đổi các mối quan hệ.

Như trong trường hợp của các mối quan hệ, nó có một giá trị của chỉ số độ ẩm. Do đó, kích thước tiêu chuẩn của các mối quan hệ công tắc, đặc trưng bởi độ ẩm hơn 22%, nên được coi là có liên quan đến trợ cấp cần thiết để sấy khô với. Như trong trường hợp của các tiêu chuẩn xác định kích thước của tà vẹt, trong trường hợp này có một giá trị mà là loài gỗ dùng để sản xuất của các Ban – gỗ cứng hay gỗ mềm. Trong trường hợp đầu tiên các tiêu chí cần thiết chứa trong GOST 6.782,1-75, trong lần thứ hai – các du khách sử dụng 6782.2.-75.

Chúng ta học như thế nào và khi chúng tôi đã kiểm tra tà vẹt gỗ, kích thước thanh tương ứng với loại hình của họ.

Kích thước của các mối quan hệ chuyển đổi theo loại

Khi nói đến các quán bar của loại I, đặc điểm của họ phải tuân theo các giá trị sau:

– -180 độ dày mm (được phép điều chỉnh trong vòng 5 mm);

– chiều rộng của đầu lớp – 220 mm (mở rộng), 200 mm (rộng);

– chiều rộng của lớp thấp hơn – 260 mm;

– chiều cao của phía xẻ – 150 mm.

– chiều rộng của các yếu tố chùm nepropilennym – 300 mm;

Bars II loại nên có những đặc điểm sau:

– -160 độ dày mm (trong vòng một khoan dung của 5 mm);

Xem thêm:: 1 thìa mật ong bao nhiêu calo? Ăn mật ong có béo không?

– chiều rộng của phía trên lớp 220 mm (br), – 175 mm (bình thường);

– chiều rộng của lớp thấp hơn – 250 mm;

– chiều cao của phía xẻ – 130 mm.

– chiều rộng của các yếu tố chùm nepropilennym – 280 mm;

đối với loại Với III bảng cài đặt tiêu chuẩn sau đây:

– độ dày – 160 mm (trong vòng một khoan dung của 5 mm);

– chiều rộng của lớp trên cùng – 200 mm (rộng), 175 mm (bình thường);

– chiều rộng của lớp thấp hơn – 230 mm;

– chiều cao của phía xẻ – 130 mm;

– chiều rộng của các yếu tố chùm nepropilennym – 260 mm.

Chiều dài của bảng: khoảng các giá trị có thể chấp nhận

Tuy nhiên, các chỉ số về chiều dài của thanh là gì? Ngược lại với các tiêu chuẩn quản lý kích thước của tà vẹt đường sắt gỗ (đường sắt) khi tất cả các giá trị phụ thuộc vào loại của phần tử tương ứng, đề nghị tuân thủ khá nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn được thiết lập, trong trường hợp các thanh – chiều dài của tiêu chuẩn chung cho tất cả các loại. Hơn nữa, các tiêu chuẩn không đặt một chỉ số cụ thể, và khoảng thời gian – 3-5,5 mét với chuyển dần dần 0,25 m với độ lệch cho phép giữa 20 mm.

dầm cầu: đặc hiệu chuẩn

Vì vậy, chúng ta nhìn vào những gì các tiêu chuẩn quản lý kích thước của tà vẹt đường sắt gỗ (đường sắt) và bổ sung nó trong cấu trúc của vải gỗ đường sắt. Nhưng có một thành phần quan trọng của các tuyến đường tương ứng. Đó là về cầu quán bar. Cũng giống như đường sắt quy định tà vẹt phân giải cao, chỉ số hoạt động cho các thành phần trong mạng nhện đường sắt cũng được cố định trong các tiêu chuẩn nhà nước. Chúng tôi sẽ nghiên cứu chi tiết cụ thể này.

Vật liệu xây dựng dầm cầu – gỗ. kích thước của chúng tương ứng với một tham số – kích thước của mặt cắt ngang, cũng như các chỉ số hợp lệ bị từ chối. Yêu cầu chính đối với gỗ – một hình chữ nhật. các yếu tố có liên quan của các tuyến đường sắt là mặt cắt ngang:

– 220 x 240 mm;

– 220-260 mm.

dầm cầu của cả hai loại, tuy nhiên, phải có cùng chiều dài – 3250 mm. Nhưng về mặt tiêu chuẩn của dung sai các chỉ số có thể thay đổi. Như vậy, đối với thanh có tiết diện hình 220 x 240 mm độ lệch tối đa có thể trừ đi 2 mm (độ dày) 15 mm (chiều dài). Về loại thứ hai của các nguyên tố sắt các chỉ số khác. Do đó, điều chỉnh độ dày đến 220 quán bar với một mặt cắt ngang 260 mm không được cung cấp, cũng như chiều dài, nhưng độ rộng của giá trị tương ứng như được xác định trong một tiêu chuẩn 3 mm.

Nó có thể được lưu ý rằng trong thỏa thuận với khách hàng có thể được thực hiện với các phần khác của bảng – 220-280 và 240 x 300 mm và có chiều dài 4,2 m.

Như là trường hợp với các tiêu chuẩn quản lý kích thước của ngủ gỗ (đường sắt), Ban chỉ số cầu chiều dài lắp đặt cho các sản phẩm trong một mức độ ẩm nhất định. Trong trường hợp này – 20%. Nếu dầm cầu sẽ có độ ẩm nhiều hơn, nó là cần thiết để xem xét các yêu cầu kích thước với các khoản phụ cấp cần thiết cho độ co – phù hợp với GOST 6.782,1-75.

tà vẹt bê tông: phân loại

Một thay thế cho tà vẹt gỗ có thể là bê tông cốt thép. Những sản phẩm này được sử dụng trên các tuyến đường chính. Rơi vào danh mục của dự ứng lực. Được sử dụng cho việc bố trí đường ray loại P75, P65, P50 và. Có nhiều lý do cho việc phân loại tà vẹt bê tông:

– theo loại hình trái phiếu với đường ray;

– cho gân loài;

– bởi một đặc điểm cách điện bằng điện;

Xem thêm:: Vì sao bạn cần phải tẩy tế bào chết cho da khô?

– mức độ chất lượng sản xuất.

Trong trường hợp này chúng tôi đang quan tâm đến tiêu chí hàng đầu – quá trình trong đó đường ray cố định vào tà vẹt bê tông. Kích thước sản phẩm và đặc điểm quan trọng khác được định nghĩa một cách chính xác trên cơ sở những đặc điểm của một cơ chế thích hợp. Vì vậy, tùy thuộc vào loại tập tin đính kèm với tà vẹt đường ray là:

– Loại GW1 dành cho gắn riêng biệt sử dụng ốc vít bằng cách sửa chữa lớp lót trên người ngủ;

– R2 loại, dành cho trái phiếu không thể tách rời với bu lông qua các tập tin đính kèm với cà vạt không chỉ lót mà còn là đường sắt;

– Nd3 loại dành cho trái phiếu không thể tách rời với bu lông bằng tập tin đính kèm trực tiếp vào ngủ đường sắt.

tà vẹt bê tông: kích thước và các thông số khác

Các tiêu chí quan trọng nhất để xác định các thông số cần thiết tà vẹt bê tông – sự phân công của nó vào một trong các loại trên.

Vì vậy, nếu nó là một cà vạt, phân loại là SH1, nó phải có các đặc điểm sau:

– khoảng cách cần thiết giữa các cạnh mố – 2016 mm;

– Khoảng cách giữa các cạnh tương ứng của sản phẩm cuối cùng – 406 mm;

– bài viết trong chiều cao phần dưới đường sắt – 193 mm;

– Chiều cao sản phẩm trong khu vực trung tâm – 145 mm.

loại Sleeper GK2 nên có những đặc điểm sau:

– khoảng cách giữa các cạnh mố – 2016 mm;

– Khoảng cách giữa các cạnh tương ứng của sản phẩm cuối cùng – 406 mm;

– bài viết trong chiều cao phần dưới đường sắt – 193 mm;

– Chiều cao sản phẩm trong khu vực trung tâm – 145 mm.

Tà vẹt, phân loại là R3, phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– khoảng cách giữa các cạnh mố – 1966 mm;

– Khoảng cách giữa các cạnh tương ứng của sản phẩm cuối cùng – 359 mm;

– dưới đường sắt cao phần – 193 mm;

– Chiều cao ở phần giữa – 145 mm.

Đây là những đặc điểm chính trong đó, phù hợp với các tiêu chuẩn nhà nước, phải tăng cường tà vẹt bê tông. kích thước của nó về chiều dài và chiều rộng thường cố định – tương ứng 300 và 2700 mm. Bất thường mà có thể so sánh với những ghi nhận cho các sản phẩm gỗ, cấu kiện bê tông cho các tiêu chuẩn nhà nước không được cung cấp. tà vẹt đường sắt kích thước của các loại thích hợp nào không bao hàm sự thay đổi tương ứng với độ ẩm và các yếu tố môi trường khác.

Quan hệ bê tông bằng gỗ và củng cố: tương đồng và khác biệt quan trọng

Có gì khác khác biệt lớn có thể được ghi nhận giữa bê tông và các yếu tố gỗ? Thứ nhất, sự khác biệt là gì, do đó tà vẹt – chiều. Trọng lượng – cũng quan trọng tiêu chuẩn không giống nhau cho các sản phẩm tương ứng. Các con số cho tà vẹt gỗ – khoảng 80-85 kg bê tông – khoảng 270 kg. Phạm vi của cả hai không khác nhau đáng kể. Tà vẹt gỗ, kích thước mà chúng ta đã khám phá ở nơi đầu tiên? lịch sử trước bê tông cốt thép, nhưng vẫn chưa mất đi sự liên quan của nó. Hơn nữa, họ có một số lợi thế quan trọng – một chi phí thấp, dễ vận chuyển, thay thế và vận chuyển, ổn định tình trạng quá tải.