Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng

Làm sao để tăng dòng điện hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

! Có lẽ, vấn đề chúng ta sẽ nói đến hôm nay đã quen thuộc với nhiều người. Tôi nghĩ rằng mọi người đều có nhu cầu tăng dòng điện đầu ra của nguồn điện. Hãy xem xét một ví dụ cụ thể, bạn có bộ đổi nguồn máy tính xách tay 19 volt cung cấp dòng điện đầu ra, giả sử khoảng 5A và bạn cần nguồn điện 12 volt với dòng điện 8-10A. Vì vậy, tác giả (kênh YouTube “AKA KASYAN”) đã từng cần một nguồn điện có hiệu điện thế 5V và cường độ dòng điện 20A, đồng thời có một nguồn điện 12 volt cho dải LED có dòng điện đầu ra là 10A. Và vì vậy tác giả quyết định làm lại nó. Có, chắc chắn là có thể lắp ráp nguồn điện cần thiết từ đầu hoặc sử dụng bus 5 volt của bất kỳ bộ nguồn máy tính giá rẻ nào, nhưng nó sẽ hữu ích cho nhiều kỹ sư điện tử tự chế khi biết cách tăng dòng điện đầu ra (hoặc cường độ dòng điện ở người bình thường) của hầu hết mọi nguồn điện chuyển mạch.

Thông thường, bộ nguồn cho máy tính xách tay, máy in, tất cả các loại bộ điều hợp nguồn màn hình, v.v., được sản xuất theo mạch đơn chu kỳ, thường chúng là dạng flyback và cấu tạo không khác gì nhau. Có thể có một thiết bị khác nhau, một bộ điều khiển PWM khác nhau, nhưng các sơ đồ đều giống nhau.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Bộ điều khiển PWM một chu kỳ thường thuộc họ UC38, một bóng bán dẫn hiệu ứng trường điện áp cao để bơm một máy biến áp và ở đầu ra là một bộ chỉnh lưu nửa sóng ở dạng một diode Schottky đơn hoặc kép.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Sau đó là cuộn cảm, tụ lưu trữ và hệ thống phản hồi điện áp.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Nhờ phản hồi, điện áp đầu ra được ổn định và giữ nghiêm ngặt trong giới hạn quy định. Phản hồi thường được xây dựng trên cơ sở bộ ghép quang và nguồn điện áp tham chiếu tl431.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Một sự thay đổi trong điện trở của các điện trở của bộ chia trong liên kết của nó dẫn đến sự thay đổi trong điện áp đầu ra.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Đây là phần giới thiệu chung, và bây giờ là phần chúng tôi phải làm. Cần lưu ý ngay rằng chúng tôi không tăng sức mạnh. Bộ nguồn này có công suất đầu ra khoảng 120W.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Chúng tôi sẽ giảm điện áp đầu ra xuống 5V, nhưng thay vào đó tăng gấp đôi dòng điện đầu ra. Chúng tôi nhân điện áp (5V) với dòng điện (20A) và kết quả là chúng tôi nhận được công suất ước tính khoảng 100W. Chúng tôi sẽ không chạm vào phần đầu vào (điện áp cao) của nguồn điện. Tất cả các thay đổi sẽ chỉ ảnh hưởng đến phần đầu ra và bản thân máy biến áp.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Nhưng sau này, sau khi kiểm tra, hóa ra các tụ điện bản địa cũng không tệ và có nội trở khá thấp. Do đó, cuối cùng, tác giả đã hàn gắn chúng trở lại.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Tiếp theo, chúng tôi hàn cuộn cảm, tốt và một máy biến áp xung.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Bộ chỉnh lưu diode khá tốt – 20 ampe. Điều tốt nhất là bảng có một chỗ ngồi cho một diode thứ hai cùng loại.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Kết quả là, tác giả không tìm thấy một điốt thứ hai như vậy, nhưng vì gần đây những điốt giống hệt như vậy đã đến với anh ấy từ Trung Quốc chỉ trong một trường hợp hơi khác, anh ấy đã dán một vài mảnh vào bảng, thêm một jumper và củng cố các đường ray. .

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Kết quả là, chúng tôi nhận được một bộ chỉnh lưu 40A, có nghĩa là, với một biên dòng gấp đôi. Tác giả đặt điốt trên 200V, nhưng điều này không có ý nghĩa gì, anh ta chỉ có rất nhiều trong số họ.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Bạn cũng có thể cung cấp cụm diode Schottky thông thường từ nguồn điện máy tính có điện áp ngược từ 30-45V trở xuống. Với bộ chỉnh lưu đã hoàn thành, chúng ta hãy tiếp tục. Các van tiết lưu được quấn bằng một dây như vậy.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Chúng tôi ném nó ra ngoài và lấy dây này.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Chúng tôi đánh gió khoảng 5 lượt. Bạn có thể sử dụng thanh ferit của riêng mình, nhưng tác giả đã có một thanh dày hơn gần đó, trên đó có các vòng xoắn. Đúng, chiếc que hóa ra hơi dài, nhưng sau này chúng ta sẽ cắt bỏ mọi thứ thừa.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Máy biến áp là bộ phận quan trọng và then chốt nhất. Chúng ta tháo băng dính ra, dùng mỏ hàn làm nóng lõi từ mọi phía trong vòng 15-20 phút để keo lỏng ra và cẩn thận tháo các nửa lõi ra.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Để nguyên trong 10 phút cho nguội. Tiếp theo, tháo băng màu vàng và tháo cuộn dây đầu tiên, ghi nhớ hướng cuộn dây (tốt, hoặc chỉ cần chụp một vài bức ảnh trước khi tháo, trong trường hợp đó họ sẽ giúp bạn). Để đầu dây còn lại trên ghim. Tiếp theo, tháo cuộn dây thứ hai. Ngoài ra, không hàn đầu thứ hai.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Sau đó, chúng tôi có một cuộn dây thứ cấp (hoặc điện) của chính người của chúng tôi, đó chính xác là những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Cuộn dây này được loại bỏ hoàn toàn.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Nó bao gồm 4 vòng, quấn bằng một bó 8 dây, đường kính mỗi dây 0,55 mm.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Cuộn thứ cấp mới mà chúng ta sẽ quấn chỉ chứa một vòng rưỡi, vì chúng ta chỉ cần 5V điện áp đầu ra. Chúng ta sẽ cuốn theo cách tương tự, chúng ta sẽ lấy dây có đường kính 0,35 mm, nhưng ở đây số lõi đã là 40 cái.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Tuy nhiên, điều này là nhiều hơn mức cần thiết, tuy nhiên, bản thân bạn có thể so sánh với việc quấn dây tại nhà máy. Bây giờ chúng ta cuộn tất cả các cuộn dây theo cùng một thứ tự. Đảm bảo tuân theo hướng quấn của tất cả các cuộn dây, nếu không sẽ không có tác dụng gì.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Nên thiếc các lõi của cuộn dây thứ cấp ngay cả trước khi bắt đầu cuộn dây. Để thuận tiện, chúng tôi chia mỗi đầu của cuộn dây thành 2 nhóm để chúng tôi không khoan lỗ khổng lồ để lắp đặt trên bảng.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Sau khi máy biến áp được lắp đặt, chúng tôi tìm thấy chip tl431. Như đã đề cập trước đó, chính cô ấy là người đặt điện áp đầu ra.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Trong khai thác của nó, chúng tôi tìm thấy một dải phân cách. Trong trường hợp này, 1 trong các điện trở của bộ chia này là một cặp điện trở smd mắc nối tiếp.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Điện trở bộ chia thứ hai được đưa đến gần đầu ra hơn. Trong trường hợp này, điện trở của nó là 20 kOhm.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Hàn điện trở này và thay thế nó bằng một tông đơ 10 kOhm.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Chúng ta kết nối nguồn điện vào mạng (nhất thiết phải thông qua đèn sợi đốt mạng an toàn với công suất 40-60W). Chúng tôi kết nối đồng hồ vạn năng với đầu ra của nguồn điện và tốt nhất là không phải tải lớn. Trong trường hợp này, đây là đèn sợi đốt 28V công suất thấp. Sau đó, rất cẩn thận, không chạm vào bo mạch, chúng tôi xoay điện trở điều chỉnh cho đến khi đạt được điện áp đầu ra mong muốn.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Sau đó, chúng tôi cắt mọi thứ xuống, đợi 5 phút, để tụ điện cao áp trên khối được phóng điện hoàn toàn. Sau đó, chúng tôi hàn điện trở điều chỉnh và đo điện trở của nó. Sau đó, chúng tôi thay thế nó bằng một hằng số, hoặc để nó. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ có cơ hội để điều chỉnh đầu ra.

Hướng dẫn

Theo định luật Ôm đối với mạch điện một chiều: U u003d IR, trong đó: U là giá trị cung cấp cho mạch điện, R là tổng trở của mạch điện, I – giá trị cường độ dòng điện chạy qua mạch điện, để xác định cường độ dòng điện cần chia hiệu điện thế cung cấp cho đoạn mạch bằng tổng trở của nó. I u003d U / R Theo đó, để tăng cường độ dòng điện, bạn có thể tăng điện áp cung cấp cho đầu vào của mạch điện hoặc giảm điện trở của mạch điện, cường độ dòng điện sẽ tăng nếu bạn tăng điện áp. Dòng điện tăng lên sẽ làm tăng hiệu điện thế. Ví dụ: nếu một mạch có điện trở 10 ôm được nối với pin 1,5 vôn tiêu chuẩn, thì cường độ dòng điện chạy qua nó là: 1,5 / 10 u003d 0,15 A (Amp). Khi mắc thêm một pin 1,5 V vào đoạn mạch này thì hiệu điện thế tổng cộng là 3 V và cường độ dòng điện chạy qua mạch điện tăng lên 0,3 A. Kết nối được thực hiện “nối tiếp, tức là điểm cộng của một pin được nối với điểm trừ của pin kia. Do đó, bằng cách kết nối đủ số lượng nguồn điện nối tiếp, có thể đạt được điện áp yêu cầu và đảm bảo dòng điện có cường độ yêu cầu. Một số nguồn điện áp kết hợp thành một đoạn mạch bằng một pin gồm các phần tử. Trong cuộc sống hàng ngày, những thiết kế như vậy thường được gọi là “pin (ngay cả khi nguồn điện chỉ từ một phần tử). Tuy nhiên, trên thực tế, mức tăng cường độ dòng điện có thể khác một chút so với mức được tính toán (tỷ lệ với mức tăng điện áp). Điều này chủ yếu là do sự gia nhiệt bổ sung của các dây dẫn mạch, xảy ra với sự gia tăng dòng điện đi qua chúng. Trong trường hợp này, theo quy luật, điện trở của mạch tăng lên dẫn đến cường độ dòng điện giảm. Ngoài ra, sự gia tăng tải trên mạch điện có thể dẫn đến “cháy hoặc thậm chí cháy. Phải đặc biệt cẩn thận khi vận hành các thiết bị gia dụng chỉ có thể hoạt động ở điện áp cố định.

Nếu giảm tổng trở của mạch điện thì cường độ dòng điện cũng tăng lên. Theo định luật Ohm, dòng điện tăng lên sẽ tỷ lệ thuận với việc giảm điện trở. Ví dụ, nếu hiệu điện thế của nguồn điện là 1,5 V và điện trở của đoạn mạch là 10 ôm thì dòng điện có cường độ 0,15 A chạy qua đoạn mạch đó. Nếu điện trở của mạch giảm đi một nửa (làm cho nó bằng 5 ôm) , khi đó cường độ dòng điện chạy qua mạch sẽ tăng gấp đôi và có giá trị là 0,3 Ampe.Trường hợp cực đoan của việc giảm điện trở tải là ngắn mạch, trong đó điện trở tải gần như bằng không. Trong trường hợp này, tất nhiên, không có dòng điện vô hạn, vì có một điện trở trong của nguồn điện trong mạch. Có thể đạt được mức giảm điện trở đáng kể hơn nếu ruột dẫn được làm mát mạnh. Hiệu ứng siêu dẫn này dựa trên việc thu được các dòng điện có cường độ cực lớn.

Để tăng cường độ của dòng điện xoay chiều, người ta sử dụng nhiều thiết bị điện tử khác nhau, chủ yếu là máy biến dòng, ví dụ như trong máy hàn. Cường độ dòng điện xoay chiều cũng tăng khi tần số giảm (do điện trở hoạt động của mạch giảm do tác dụng của da) Nếu trong mạch điện xoay chiều có các điện trở hoạt động thì cường độ dòng điện tăng khi điện dung tăng. của tụ điện và độ tự cảm của cuộn dây (cuộn dây) giảm. Nếu trong đoạn mạch chỉ có tụ điện (tụ điện) thì cường độ dòng điện có tần số tăng dần. Nếu đoạn mạch gồm cuộn cảm thì cường độ dòng điện tăng khi tần số dòng điện giảm.

Bài viết sẽ đề cập đến cách tăng dòng điện trong mạch sạc, trong nguồn điện, máy biến áp, máy phát điện, trong các cổng USB của máy tính mà không làm thay đổi điện áp.

Sức mạnh hiện tại là gì?

Dòng điện là chuyển động có trật tự của các hạt mang điện bên trong vật dẫn với sự hiện diện bắt buộc của một mạch kín.

Sự xuất hiện của dòng điện là do sự chuyển động của các electron và các ion tự do mang điện tích dương.

Trong quá trình chuyển động, các hạt mang điện có thể làm nóng vật dẫn và tác dụng hóa học lên thành phần cấu tạo của nó. Ngoài ra, dòng điện có thể ảnh hưởng đến các dòng điện lân cận và các vật thể nhiễm từ.

Cường độ dòng điện là một thông số điện là một đại lượng vô hướng. Công thức:

I = q / t trong đó tôi là dòng điện, t là thời gian và q là điện tích.

Định luật Ohm cũng rất đáng biết, theo đó dòng điện tỷ lệ thuận với U (hiệu điện thế) và tỷ lệ nghịch với R (điện trở).

Có hai loại dòng điện – tích cực và tiêu cực.

Dưới đây chúng ta xem xét thông số này phụ thuộc vào cái gì, làm thế nào để tăng cường độ dòng điện trong mạch, trong máy phát điện, trong nguồn điện và trong máy biến áp.

Cường độ dòng điện phụ thuộc vào yếu tố nào?

Để tăng I trong mạch, điều quan trọng là phải hiểu những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến tham số này. Tại đây, bạn có thể làm nổi bật sự phụ thuộc vào:

 • Sức cản. Thông số R (Ohm) càng nhỏ thì cường độ dòng điện trong mạch càng lớn.
 • Điện áp. Theo cùng định luật Ôm, chúng ta có thể kết luận rằng khi U tăng thì cường độ dòng điện cũng tăng theo.
 • Cường độ từ trường. Nó càng lớn thì hiệu điện thế càng cao.
 • Số vòng của cuộn dây. Chỉ số này càng lớn thì U càng lớn và theo đó, I càng cao.
 • Công của lực truyền cho rôto.
 • Đường kính ruột dẫn. Càng nhỏ thì nguy cơ nóng và cháy dây cấp càng cao.
 • Các thiết kế cung cấp điện.
 • Đường kính của các dây dẫn của stato và phần ứng, số vòng dây của ampe.
 • Các thông số của máy phát điện – dòng hoạt động, điện áp, tần số và tốc độ.

Làm thế nào để tăng cường độ dòng điện trong mạch?

Có những trường hợp cần thiết phải tăng I, dòng chảy trong mạch, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng cần phải thực hiện các biện pháp, điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị đặc biệt.

Xem xét cách tăng cường độ hiện tại bằng các thiết bị đơn giản.

Bạn sẽ cần một ampe kế để thực hiện công việc.

Lựa chọn 1.

Theo định luật Ôm, dòng điện bằng hiệu điện thế (U) chia cho điện trở (R). Cách đơn giản nhất để tăng lực I, tự nó gợi ý, là tăng điện áp được cung cấp cho đầu vào của mạch hoặc giảm điện trở. Trong trường hợp này, tôi sẽ tăng tỷ lệ thuận với U.

Ví dụ, khi mắc đoạn mạch 20 ôm vào nguồn điện có U = 3 Vôn thì cường độ dòng điện là 0,15 A.

Nếu mắc thêm nguồn điện 3V vào đoạn mạch thì tổng giá trị của U có thể tăng lên 6 Vôn. Theo đó, dòng điện cũng sẽ tăng gấp đôi và đạt giới hạn 0,3 Ampe.

Các nguồn điện phải được mắc nối tiếp, nghĩa là phần cộng của một phần tử được nối với phần trừ của phần tử đầu tiên.

Xem thêm:: 7 cách bổ sung canxi hiệu quả nhất

Để có được điện áp cần thiết, chỉ cần kết nối nhiều bộ nguồn thành một nhóm là đủ.

Trong cuộc sống hàng ngày, các nguồn U không đổi kết hợp thành một nhóm được gọi là pin.

Mặc dù công thức này rõ ràng, kết quả thực tế có thể khác với tính toán lý thuyết, liên quan đến các yếu tố bổ sung – độ nóng của ruột dẫn, tiết diện của nó, vật liệu được sử dụng, v.v.

Kết quả là R thay đổi theo chiều tăng, dẫn đến lực I giảm.

Tăng tải trong mạch điện có thể gây ra quá nhiệt cho các dây dẫn, cháy hoặc thậm chí hỏa hoạn.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải cẩn thận khi vận hành các thiết bị và tính đến sức mạnh của chúng khi chọn một phần.

Giá trị của tôi có thể được tăng lên theo một cách khác bằng cách giảm điện trở. Ví dụ, nếu điện áp đầu vào là 3 vôn và R là 30 ôm, thì một dòng điện bằng 0,1 ampe đi qua mạch.

Nếu bạn giảm điện trở xuống 15 ôm, thì cường độ dòng điện, ngược lại, sẽ tăng gấp đôi và đạt 0,2 ampe. Tải giảm gần như bằng không trong thời gian ngắn mạch gần nguồn điện, trong trường hợp này tôi tăng lên giá trị lớn nhất có thể (có tính đến công suất của sản phẩm).

Bạn có thể giảm thêm điện trở bằng cách làm mát dây. Hiệu ứng siêu dẫn như vậy đã được biết đến từ lâu và được sử dụng tích cực trong thực tế.

Để tăng cường độ dòng điện trong mạch, người ta thường dùng các thiết bị điện tử, ví dụ như máy biến dòng (như trong máy hàn). Độ mạnh của biến I trong trường hợp này tăng khi tần số giảm.

Nếu trong đoạn mạch xoay chiều có điện trở hoạt động I tăng khi điện dung của tụ điện tăng và độ tự cảm của cuộn dây giảm.

Trong một tình huống mà tải hoàn toàn là điện dung, dòng điện tăng với tần số ngày càng tăng. Nếu đoạn mạch gồm cuộn cảm thì lực I tăng đồng thời với tần số giảm.

Lựa chọn 2.

Để tăng sức mạnh hiện tại, bạn có thể tập trung vào một công thức khác, trông giống như sau:

I = U * S / (ρ * l). Ở đây chúng tôi chỉ biết ba tham số:

 • S – tiết diện dây dẫn;
 • l – chiều dài của nó;
 • ρ là điện trở riêng của vật dẫn.

Để tăng dòng điện, hãy lắp ráp một chuỗi trong đó sẽ có một nguồn dòng, một tiêu thụ và dây dẫn.

Vai trò của nguồn hiện tại sẽ được thực hiện bởi một bộ chỉnh lưu, cho phép bạn điều chỉnh EMF.

Kết nối mạch điện với nguồn, và thiết bị thử nghiệm với người tiêu dùng (cài đặt trước thiết bị đo cường độ dòng điện). Tăng EMF và kiểm soát hiệu suất trên thiết bị.

Như đã nói ở trên, khi U tăng, dòng điện cũng có thể tăng lên. Một thí nghiệm tương tự có thể được thực hiện đối với sức đề kháng.

Để làm điều này, hãy tìm hiểu vật liệu làm dây dẫn và lắp đặt các sản phẩm có điện trở suất thấp hơn. Nếu bạn không thể tìm thấy các dây dẫn khác, hãy rút ngắn những dây dẫn đã được lắp đặt.

Một cách khác là để tăng tiết diện, đối với các dây dẫn song song với các dây được lắp đặt, bạn nên lắp các dây dẫn tương tự. Trong trường hợp này, diện tích mặt cắt của dây tăng lên và cường độ dòng điện tăng.

Nếu chúng ta rút ngắn các dây dẫn, thông số (I) mà chúng ta quan tâm sẽ tăng lên. Nếu muốn, có thể kết hợp các tùy chọn để tăng cường độ hiện tại. Ví dụ, nếu các vật dẫn trong mạch ngắn đi 50% và U tăng lên 300% thì lực I sẽ tăng lên 9 lần.

Làm thế nào để tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn?

Trên Internet, bạn thường có thể tìm thấy câu hỏi làm thế nào để tăng I trong nguồn điện mà không thay đổi điện áp. Xem xét các tùy chọn chính.

Tình huống # 1.

Nguồn điện 12 vôn hoạt động với cường độ dòng điện 0,5 ampe. Làm thế nào để nâng I đến giá trị giới hạn? Để làm điều này, một bóng bán dẫn được đặt song song với PSU. Ngoài ra, một điện trở và một bộ ổn định được lắp đặt ở đầu vào.

Khi điện áp trên điện trở giảm xuống giá trị mong muốn, bóng bán dẫn sẽ mở ra và phần còn lại của dòng điện không chạy qua bộ ổn định mà qua bóng bán dẫn.

Nhân tiện, cái sau phải được chọn theo dòng điện danh định và bộ tản nhiệt phải được lắp đặt.

Ngoài ra, có các tùy chọn sau:

 • Tăng sức mạnh của tất cả các yếu tố của thiết bị. Lắp đặt một bộ ổn định, một cầu diode và một máy biến áp công suất cao hơn.
 • Nếu có bảo vệ dòng điện, giảm giá trị của điện trở trong mạch điều khiển.

Tình huống # 2.

Có một nguồn điện cho U u003d 220-240 Vôn (ở đầu vào) và ở đầu ra là nguồn không đổi U u003d 12 Volts và I u003d 5 Ampe. Có nhiệm vụ tăng cường độ dòng điện lên 10 ampe. Đồng thời, PSU nên giữ nguyên kích thước tương đương và không quá nóng.

Ở đây, để tăng công suất đầu ra, cần phải sử dụng một máy biến áp khác, được tính toán lại cho 12 Vôn và 10 Amps. Nếu không, sản phẩm sẽ phải tự quấn lại.

Trong trường hợp không có kinh nghiệm cần thiết, tốt hơn là không nên chấp nhận rủi ro, vì khả năng cao xảy ra ngắn mạch hoặc cháy các phần tử mạch đắt tiền.

Máy biến áp sẽ phải được thay đổi thành sản phẩm lớn hơn, cũng như tính toán lại chuỗi van điều tiết nằm trên DRAIN của chìa khóa.

Điểm tiếp theo là việc thay tụ điện, vì khi chọn công suất, bạn cần chú trọng đến công suất của thiết bị. Vì vậy, đối với 1 W công suất, có 1-2 microfarads.

Sau khi thay đổi như vậy, thiết bị sẽ nóng lên mạnh hơn, vì vậy bạn không thể làm mà không lắp quạt.

Làm thế nào để tăng dòng điện trong bộ sạc?

Trong quá trình sử dụng bộ sạc, bạn có thể nhận thấy rằng bộ sạc của máy tính bảng, điện thoại hay máy tính xách tay có một số điểm khác biệt. Ngoài ra, tốc độ sạc thiết bị cũng có thể khác nhau.

Ở đây phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng thiết bị gốc hay không gốc.

Để đo dòng điện đến máy tính bảng hoặc điện thoại từ bộ sạc, bạn không chỉ có thể sử dụng ampe kế mà còn có thể sử dụng ứng dụng Ampe.

Với sự trợ giúp của phần mềm, có thể tìm ra tốc độ sạc và xả của pin, cũng như tình trạng của nó. Ứng dụng này được sử dụng miễn phí. Nhược điểm duy nhất là quảng cáo (phiên bản trả phí không có bất kỳ).

Vấn đề chính của việc sạc pin là dòng điện của bộ sạc thấp khiến thời gian tích lũy dung lượng quá lâu. Trong thực tế, dòng điện chạy trong mạch trực tiếp phụ thuộc vào nguồn điện của bộ sạc, cũng như các thông số khác – chiều dài của cáp, độ dày và điện trở của nó.

Với sự trợ giúp của ứng dụng Ampere, bạn có thể xem thiết bị đang được sạc hiện tại là bao nhiêu, đồng thời kiểm tra xem sản phẩm có thể được sạc với tốc độ nhanh hơn không.

Để sử dụng các khả năng của ứng dụng, chỉ cần tải xuống, cài đặt và chạy nó.

Sau đó, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác được kết nối với bộ sạc. Đó là tất cả – vẫn phải chú ý đến các thông số của dòng điện và điện áp.

Ngoài ra, thông tin về loại pin, mức U, tình trạng pin và điều kiện nhiệt độ sẽ được cung cấp cho bạn. Bạn cũng có thể thấy tôi tối đa và tối thiểu xảy ra trong khoảng thời gian của chu kỳ.

Nếu tùy ý sử dụng một số thiết bị bộ nhớ, bạn có thể chạy chương trình và thử sạc từng thiết bị đó. Dựa trên kết quả thử nghiệm, việc lựa chọn bộ nhớ cung cấp dòng điện tối đa trở nên dễ dàng hơn. Thông số này càng cao thì thiết bị sạc càng nhanh.

Đo dòng điện không phải là điều duy nhất mà ứng dụng Ampere có thể làm. Với nó, bạn có thể kiểm tra mức tiêu thụ của tôi ở chế độ chờ hoặc khi bạn bật các trò chơi (ứng dụng) khác nhau.

Ví dụ, sau khi tắt độ sáng của màn hình, tắt GPS hoặc truyền dữ liệu, có thể dễ dàng nhận thấy sự giảm tải. Trong bối cảnh này, sẽ dễ dàng hơn để kết luận tùy chọn nào làm tiêu hao pin ở mức độ lớn hơn.

Còn điều gì đáng chú ý nữa không? Tất cả các nhà sản xuất đều khuyên bạn nên sạc thiết bị bằng bộ sạc “gốc” cung cấp một dòng điện nhất định.

Nhưng trong quá trình hoạt động, có những trường hợp bạn phải sạc điện thoại hoặc máy tính bảng của mình bằng các bộ sạc khác có nhiều năng lượng hơn. Do đó, tốc độ sạc có thể cao hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Ít ai biết nhưng một số nhà sản xuất lại giới hạn dòng điện mà pin của máy có thể chấp nhận được.

Ví dụ, thiết bị Samsung Galaxy Alpha đi kèm với bộ sạc 1,35 Amp.

Khi kết nối bộ sạc 2 amp, không có gì thay đổi – tốc độ sạc vẫn như cũ. Điều này là do giới hạn được thiết lập bởi nhà sản xuất. Một thử nghiệm tương tự đã được thực hiện với một số điện thoại khác, điều này chỉ xác nhận phỏng đoán.

Xem thêm:: Chợ Dương Đông – Nơi Hội Tụ Những Điều Đặc Sắc Nhất Của Phú Quốc

Với những điều trên, chúng ta có thể kết luận rằng bộ nhớ “non-native” không có khả năng gây hại cho pin, nhưng đôi khi có thể giúp sạc nhanh hơn.

Hãy xem xét một tình huống nữa. Khi sạc thiết bị qua cổng kết nối USB, pin tăng dung lượng chậm hơn so với khi bạn sạc thiết bị từ bộ sạc thông thường.

Điều này là do giới hạn cường độ dòng điện mà cổng USB có thể phân phối (không quá 0,5 Ampe đối với USB 2.0). Trong trường hợp sử dụng USB3.0, cường độ dòng điện tăng lên mức 0,9 Ampe.

Ngoài ra, có một tiện ích đặc biệt cho phép “troika” vượt qua cái tôi lớn hơn của chính nó.

Đối với các thiết bị của Apple, chương trình được gọi là ASUS Ai Charger và đối với các thiết bị khác, ASUS USB Charger Plus.

Làm thế nào để tăng cường độ dòng điện trong máy biến áp?

Một câu hỏi khác khiến những người yêu điện tử lo lắng là làm thế nào để tăng cường độ dòng điện liên quan đến máy biến áp.

Dưới đây là các tùy chọn sau:

 • Lắp máy biến áp thứ hai;
 • Tăng đường kính của dây dẫn. Điều chính là để cho phép các phần của “bàn là”.
 • Nâng cao chữ U;
 • Tăng tiết diện của lõi;
 • Nếu máy biến áp hoạt động thông qua bộ chỉnh lưu, thì nên sử dụng sản phẩm có hệ số nhân điện áp. Trong trường hợp này, U tăng, và cùng với nó, dòng tải cũng tăng;
 • Mua một máy biến áp mới với dòng điện phù hợp;
 • Thay lõi bằng phiên bản sắt từ của sản phẩm (nếu có thể).

Một máy biến áp có một cặp cuộn dây (sơ cấp và thứ cấp). Nhiều thông số đầu ra phụ thuộc vào tiết diện dây và số vòng. Ví dụ, ở phía cao có X lượt, và ở phía bên kia có 2X.

Điều này có nghĩa là điện áp trên cuộn thứ cấp sẽ thấp hơn, cũng như công suất. Thông số đầu ra cũng phụ thuộc vào hiệu suất của máy biến áp. Nếu nhỏ hơn 100% thì U và cường độ dòng điện ở mạch thứ cấp giảm.

Tính đến những điều trên, có thể rút ra các kết luận sau:

 • Công suất của máy biến áp phụ thuộc vào chiều rộng của nam châm vĩnh cửu.
 • Để tăng cường độ dòng điện trong máy biến áp, cần giảm tải R.
 • Dòng điện (A) phụ thuộc vào đường kính của cuộn dây và công suất của thiết bị.
 • Trong trường hợp quấn lại, nên sử dụng dây dày hơn. Trong trường hợp này, tỷ số khối lượng của dây trên cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là gần giống nhau. Nếu quấn 0,2 kg sắt vào cuộn sơ cấp và 0,5 kg vào cuộn thứ cấp thì cuộn sơ cấp cháy hết.

Làm thế nào để tăng cường độ dòng điện trong máy phát điện?

Dòng điện trong máy phát trực tiếp phụ thuộc vào thông số điện trở tải. Cài đặt này càng thấp, dòng điện càng cao.

Nếu I cao hơn thông số danh định, điều này cho thấy sự hiện diện của chế độ khẩn cấp – giảm tần số, quá nhiệt của máy phát và các vấn đề khác.

Đối với những trường hợp như vậy, thiết bị bảo vệ hoặc ngắt kết nối (một phần của tải) phải được cung cấp.

Ngoài ra, khi điện trở tăng, điện áp giảm, U được thêm vào ở đầu ra của máy phát điện.

Để giữ thông số ở mức tối ưu, dòng điện kích từ được điều chỉnh. Trong trường hợp này, dòng điện kích từ tăng lên dẫn đến điện áp máy phát tăng.

Tần số nguồn điện phải ở cùng mức (là một giá trị không đổi).

Hãy xem xét một ví dụ. Ở máy phát điện xoay chiều ô tô, cần tăng cường độ dòng điện từ 80 đến 90 ampe.

Để giải quyết vấn đề này, cần phải tháo rời máy phát điện, tách cuộn dây và hàn đầu ra cho nó, tiếp theo là kết nối cầu diode.

Ngoài ra, bản thân cầu diode cũng được thay đổi để có hiệu suất cao hơn.

Sau đó, yêu cầu tháo cuộn dây và một miếng cách điện ở nơi cần hàn dây.

Nếu có một máy phát điện bị lỗi, đầu ra sẽ bị đứt khỏi nó, sau đó các chân có cùng độ dày được tạo ra với sự trợ giúp của dây đồng.

điện trở dẫn. Điện trở suất

Định luật Ohm là quan trọng nhất trong kỹ thuật điện. Đó là lý do tại sao những người thợ điện nói: “- Ai chưa biết Định luật Ôm thì cứ ngồi nhà”. Theo định luật này, dòng điện tỷ lệ thuận với điện áp và tỷ lệ nghịch với điện trở (I = U / R), trong đó R là hệ số liên quan đến điện áp và dòng điện. Đơn vị đo hiệu điện thế là Vôn, điện trở là Ôm, cường độ dòng điện là Ampe. Để chỉ ra cách thức hoạt động của Định luật Ôm, chúng ta hãy xem xét một mạch điện đơn giản. Mạch là một điện trở, nó cũng là một tải. Một vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế. Đối với dòng tải – ampe kế. Khi đóng công tắc, dòng điện chạy qua tải. Chúng ta cùng tìm hiểu xem Định luật Ohm được tôn trọng như thế nào. Cường độ dòng điện trong mạch bằng: hiệu điện thế của đoạn mạch là 2 Vôn và điện trở của đoạn mạch là 2 Ôm (I u003d 2 V / 2 Ohms u003d 1 A). Ampe kế chỉ nhiều như vậy. Điện trở là một tải, một điện trở của 2 ohms. Khi chúng ta đóng công tắc S1, dòng điện chạy qua tải. Dùng ampe kế ta đo cường độ dòng điện trong mạch. Với sự trợ giúp của vôn kế – điện áp ở các đầu cực tải. Cường độ dòng điện trong mạch là: 2 Vôn / 2 Ôm = 1 A. Như bạn thấy, điều này được quan sát.

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu những gì cần phải làm để tăng cường độ dòng điện trong mạch. Đầu tiên, tăng điện áp. Hãy làm cho một pin không phải là 2 V, mà là 12 V. Vôn kế sẽ hiển thị 12 V. Ampe kế sẽ hiển thị gì? 12 V / 2 ohms u003d 6 A. Tức là, bằng cách tăng điện áp ở tải lên 6 lần, chúng tôi nhận được cường độ dòng điện tăng lên 6 lần.

Hãy xem xét một cách khác để tăng cường độ dòng điện trong mạch. Bạn có thể giảm điện trở – thay vì tải 2 ohm, hãy lấy 1 ohm. Ta nhận được: 2 Vôn / 1 Ohm = 2 A. Tức là khi giảm điện trở tải đi 2 lần thì ta đã tăng cường độ dòng điện lên 2 lần. Để dễ dàng ghi nhớ công thức của Định luật Ôm, họ đã đưa ra tam giác Ôm: Làm thế nào để xác định dòng điện từ tam giác này? I = U / R. Mọi thứ trông khá rõ ràng. Sử dụng một tam giác, bạn cũng có thể viết các công thức rút ra từ Định luật Ôm: R u003d U / I; U = I * R. Điều chính cần nhớ là điện áp ở đỉnh của tam giác.

Vào thế kỷ 18, khi định luật được phát hiện, vật lý nguyên tử mới ở giai đoạn sơ khai. Do đó, Georg Ohm tin rằng vật dẫn điện là một cái gì đó giống như một đường ống trong đó chất lỏng chảy qua. Chỉ chất lỏng dưới dạng dòng điện. Đồng thời, ông đã phát hiện ra một mô hình mà điện trở của một dây dẫn trở nên đáng kể hơn khi chiều dài của nó tăng lên và nhỏ hơn khi tăng đường kính. Dựa trên điều này, Georg Om đã suy ra công thức: R u003d p * l / S, trong đó p là một số hệ số nhân với chiều dài của dây dẫn và chia cho diện tích mặt cắt ngang. Hệ số này được gọi là điện trở suất, đặc trưng cho khả năng tạo ra chướng ngại vật đối với dòng điện và phụ thuộc vào vật liệu làm vật liệu dẫn điện. Hơn nữa, điện trở suất càng lớn thì điện trở của vật dẫn càng lớn. Để tăng điện trở, cần phải tăng chiều dài của dây dẫn, hoặc giảm đường kính của nó, hoặc chọn vật liệu có giá trị của thông số này lớn. Cụ thể, đối với đồng, điện trở suất là 0,017 (Ω * mm2 / m).

dây dẫn

Xem xét chất dẫn điện là gì. Ngày nay, dây dẫn phổ biến nhất được làm bằng đồng. Do điện trở suất thấp và khả năng chống oxy hóa cao, với độ giòn khá thấp, dây dẫn này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điện. Dần dần, dây dẫn đồng thay thế dây dẫn nhôm. Đồng được sử dụng trong sản xuất dây điện (lõi trong cáp) và sản xuất các sản phẩm điện.

Được sử dụng nhiều thứ hai là nhôm. Nó thường được sử dụng trong hệ thống dây điện cũ đang được thay thế bằng đồng. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất dây điện và sản xuất các sản phẩm điện. Vật liệu tiếp theo là sắt. Nó có điện trở suất lớn hơn nhiều lần so với đồng và nhôm (6 lần của đồng và 4 lần của nhôm). Vì vậy, trong sản xuất dây, theo quy định, nó không được sử dụng. Nhưng nó được dùng trong sản xuất tấm chắn, vỏ xe, do tiết diện lớn nên sức cản thấp. Cũng như một dây buộc.

Vàng không được sử dụng trong điện vì nó khá đắt. Do có điện trở suất thấp và khả năng bảo vệ chống lại quá trình oxy hóa cao, nó được sử dụng trong công nghệ vũ trụ.

Đồng thau không được sử dụng trong điện.

Thiếc và chì thường được sử dụng trong hợp kim làm chất hàn. Là chất dẫn điện, chúng không được sử dụng để sản xuất bất kỳ thiết bị nào.

Bạc thường được sử dụng nhiều nhất trong công nghệ quân sự cho các thiết bị tần số cao. Hiếm khi được sử dụng trong các ứng dụng điện.

Vonfram được sử dụng trong đèn sợi đốt. Do không bị hỏng ở nhiệt độ cao nên nó được dùng làm dây tóc cho đèn.

Nó được sử dụng trong các thiết bị sưởi ấm, vì nó có điện trở suất cao với tiết diện lớn. Sẽ mất một lượng nhỏ chiều dài của nó để làm bộ phận làm nóng.

Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Dây dẫn được sử dụng để mang dòng điện qua chúng. Trong trường hợp này, dòng điện hoạt động hữu ích.

Dielectrics

Chất điện môi có giá trị điện trở suất cao, cao hơn nhiều so với chất dẫn điện.

Theo quy luật, sứ được sử dụng trong sản xuất chất cách điện. Thủy tinh cũng được dùng để làm chất cách điện.

Ebonite thường được sử dụng nhiều nhất trong máy biến áp. Một khung của các cuộn dây được làm từ nó, trên đó dây được quấn.

Ngoài ra, các loại nhựa khác nhau thường được sử dụng làm chất điện môi. Dielectrics đề cập đến vật liệu mà từ đó băng cách điện được tạo ra.

Vật liệu làm lớp cách điện trong dây dẫn cũng là chất điện môi.

Mục đích chính của chất điện môi là bảo vệ con người khỏi bị điện giật, cách ly các dây dẫn điện với nhau.

Tiến độ không đứng yên. Hiệu suất máy tính đang phát triển nhanh chóng. Và khi hiệu suất tăng, điện năng tiêu thụ cũng tăng theo. Nếu như trước đây hầu như không chú ý đến bộ nguồn thì giờ đây, sau tuyên bố của nVidia về bộ nguồn được đề xuất cho các giải pháp cao cấp nhất của họ là 480 W, mọi thứ đã có một chút thay đổi. Có, và bộ xử lý ngày càng tiêu thụ nhiều hơn, và nếu tất cả những điều này vẫn được ép xung đúng cách …

Với việc nâng cấp hàng năm bộ xử lý, bo mạch chủ, bộ nhớ, video, tôi đã từ chức từ lâu, như một lẽ tất yếu. Nhưng không hiểu sao việc nâng cấp bộ nguồn khiến tôi thực sự lo lắng. Nếu phần cứng tiến triển đáng kể, thì thực tế không có những thay đổi cơ bản như vậy trong mạch của bộ nguồn. Chà, trance lớn hơn, dây dẫn trên cuộn cảm dày hơn, cụm diode mạnh hơn, tụ điện … Có thực sự không thể mua một bộ nguồn mạnh hơn, có thể nói, để tăng trưởng và sống ít nhất một vài năm trong hòa bình. Mà không cần suy nghĩ về một thứ tương đối đơn giản như cung cấp điện chất lượng cao.

Có vẻ như điều đó sẽ dễ dàng hơn, hãy mua nguồn điện lớn nhất mà bạn có thể tìm thấy và tận hưởng một cuộc sống yên tĩnh. Nhưng nó không có ở đó. Vì một lý do nào đó, tất cả nhân viên của các công ty máy tính đều chắc chắn rằng nguồn điện 250 watt sẽ đủ dùng cho bạn. Và, điều gây phẫn nộ hơn hết, họ bắt đầu thuyết trình một cách rõ ràng và không có căn cứ chứng minh trường hợp của họ. Sau đó, bạn nhận thấy một cách hợp lý rằng bạn biết những gì bạn muốn và sẵn sàng trả tiền cho nó, và bạn cần nhanh chóng đạt được những gì họ yêu cầu và kiếm được lợi nhuận hợp pháp, đồng thời không chọc giận một người lạ với sự thuyết phục vô nghĩa, không được hỗ trợ của bạn. Nhưng đây mới chỉ là rào cản đầu tiên. Tiến lên.

Giả sử bạn vẫn tìm thấy một nguồn cung cấp năng lượng mạnh mẽ và ở đây, bạn sẽ thấy, ví dụ: một mục nhập như vậy trong bảng giá

 • Power Man PRO HPC 420W – 59 u
 • Power Man PRO HPC 520W – 123 u

Với mức chênh lệch 100 watt, giá đã tăng gấp đôi. Và nếu bạn chấp nhận nó với một khoản tiền ký quỹ, thì bạn cần 650 hoặc hơn. cái này giá bao nhiêu? Và điều đó không phải tất cả!

Phần lớn các bộ nguồn hiện đại sử dụng chip SG6105. Và mạch chuyển mạch của nó có một đặc điểm rất khó chịu – nó không ổn định điện áp 5 và 12 vôn, và giá trị trung bình của hai điện áp này thu được từ một bộ chia điện trở được áp dụng cho đầu vào của nó. Và nó ổn định giá trị trung bình này. Do đặc điểm này nên thường xảy ra hiện tượng như “méo điện áp”. Các chip đã sử dụng trước đây TL494, MB3759, KA7500. Chúng có cùng một tính năng. Tôi sẽ trích dẫn từ bài báo Ông Korobeinikov .

“… Sự mất cân bằng điện áp xảy ra do sự phân bố không đồng đều của tải trên các bus +12 và +5 Volt. Ví dụ: bộ xử lý được cấp nguồn từ bus + 5V, và ổ cứng và ổ CD bị treo trên + Xe buýt 12. Tải trên + 5V nhiều lần vượt quá tải bởi + 12V. 5 volt không thành công. Vi mạch tăng chu kỳ làm việc và + 5V tăng, nhưng +12 thậm chí còn tăng nhiều hơn – có ít tải hơn. Chúng tôi nhận được điện áp điển hình mất cân bằng … “

Trên nhiều bo mạch chủ hiện đại, bộ xử lý được cung cấp năng lượng bởi 12 volt, sau đó điều ngược lại xảy ra, 12 volt giảm và 5 tăng lên.

Và nếu máy tính hoạt động bình thường ở chế độ danh định, thì trong quá trình ép xung, điện năng tiêu thụ của bộ xử lý tăng lên, độ méo tăng lên, điện áp giảm, tính năng bảo vệ của nguồn điện chống lại điện áp được kích hoạt và máy tính sẽ tắt. Nếu không tắt máy, thì điện áp thấp hơn vẫn không có lợi cho việc ép xung tốt.

Vì vậy, ví dụ, nó đã ở với tôi. Tôi thậm chí đã viết một ghi chú về chủ đề này – “Đèn của người ép xung” Sau đó, hai bộ nguồn hoạt động trong thiết bị hệ thống của tôi – Samsung 250 W, Power Master 350 W. Và tôi ngây thơ tin rằng 600 watt là quá đủ. Đủ có thể là đủ, nhưng do lệch, tất cả các watt này là vô ích. Tôi đã vô tình tăng cường hiệu ứng này bằng cách kết nối bo mạch chủ từ Power Master và từ Samsung một con vít, ổ đĩa, v.v. Đó là, hóa ra – chủ yếu là 5 volt được lấy từ một nguồn điện, 12. Và các đường dây khác là “trong không khí”, làm tăng hiệu ứng “xiên”.

Sau đó, tôi đã mua một bộ nguồn cho trường hợp Euro 480 watt. Vì nghiện im lặng, anh ấy đã làm lại nó thành một chiếc quạt không có quạt, mà anh ấy cũng đã viết về nó trên các trang của trang web. Nhưng ngay cả trong khối này đã có SG6105. Khi chạy thử, tôi cũng gặp hiện tượng “lệch điện áp”. Bộ nguồn mới mua không thích hợp để ép xung!

Và điều đó không phải tất cả! Tôi cứ muốn mua một cái máy tính thứ hai, và để cái cũ “làm thí nghiệm”, nhưng nó sơ đẳng là “cóc nát”. Gần đây, tôi vẫn thuyết phục con thú này và mua sắt cho chiếc máy tính thứ hai. Tất nhiên đây là một vấn đề riêng biệt, nhưng tôi đã mua một bộ nguồn cho nó – PowerMan Pro 420 W. Tôi quyết định kiểm tra xem nó có bị “lệch” hay không. Và vì người mẹ mới cấp nguồn cho bộ xử lý thông qua bus 12 volt, tôi đã kiểm tra nó bằng cách sử dụng nó. Làm sao? Tìm hiểu xem bạn có đọc bài viết đến cuối không. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ nói rằng với tải 10 ampe, mười hai vôn không thành 11,55. Tiêu chuẩn cho phép độ lệch điện áp cộng hoặc trừ 5 phần trăm. Năm phần trăm của 12 là 0,6 vôn. Nói cách khác, ở dòng điện 10 ampe, điện áp gần như đã giảm xuống mức tối đa cho phép! Và 10 amps tương ứng với 120 watt tiêu thụ của bộ xử lý, điều này khá thực tế trong quá trình ép xung. Trong hộ chiếu cho đơn vị này, dòng điện 18 ampe được khai báo trên xe buýt 12 volt. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể nhìn thấy những bộ khuếch đại này, vì nguồn điện sẽ tắt sớm hơn nhiều so với “xiên”.

Tổng cộng – bốn nguồn cung cấp năng lượng trong hai năm. Và bạn phải lấy thứ năm, thứ sáu, thứ bảy? Không đủ. Mệt mỏi khi phải trả tiền cho những thứ bạn không thích. Điều gì ngăn cản tôi tự tạo nguồn điện kilowatt và sống yên tĩnh trong vài năm, với sự tự tin vào chất lượng và số lượng thức ăn cho thú cưng của mình. Ngoài ra, tôi bắt đầu sản xuất một chiếc ốp lưng mới. Tôi bắt đầu làm một chiếc vỏ lớn và một bộ nguồn, kích thước không chuẩn, sẽ phù hợp ở đó mà không có vấn đề gì. Nhưng chủ sở hữu của các trường hợp tiêu chuẩn cũng có thể cần một giải pháp như vậy. Bạn luôn có thể tạo nguồn điện bên ngoài, đặc biệt là vì đã có tiền lệ. Có vẻ như Zalman đã phát hành một bộ nguồn bên ngoài.

Tất nhiên, việc tạo ra một nguồn cung cấp năng lượng như vậy từ đầu rất khó khăn, lâu dài và rắc rối. Do đó, nảy sinh ý tưởng lắp ráp một khối từ hai nhà máy. Hơn nữa, chúng đã tồn tại và hóa ra ở dạng hiện tại không phù hợp để ép xung. Suy nghĩ này đã thúc giục tôi tất cả những điều tương tự.

Xem thêm:: Tóc búi cô dâu đẹp hơn 20 kiểu từ đơn giản đến lộng lẫy cho nàng thích mê

“… Để giới thiệu tính năng ổn định riêng biệt, bạn cần một máy biến áp thứ hai và một chip PWM thứ hai, và điều này được thực hiện trong các khối máy chủ nghiêm túc và đắt tiền …”

Trong bộ nguồn máy tính có ba dòng điện cao có hiệu điện thế 5, 12 và 3,3 vôn. Tôi có hai bộ nguồn tiêu chuẩn, để một trong số chúng tạo ra 5 vôn và bộ còn lại, mạnh hơn, 12 và tất cả các bộ còn lại. Điện áp 3,3 vôn được ổn định riêng biệt và không gây méo. Các dòng sản xuất -5, -12, v.v. – công suất thấp và các điện áp này có thể được lấy từ bất kỳ thiết bị nào. Và để thực hiện sự kiện này, hãy sử dụng nguyên tắc được nêu trong cùng một bài báo của ông Korobeinikov – tắt điện áp không cần thiết khỏi vi mạch và điều chỉnh điện áp cần thiết. Tức là lúc này SG6105 sẽ chỉ ổn định một điện áp và do đó sẽ không có hiện tượng “lệch điện áp”.

Phương thức hoạt động của từng bộ nguồn cũng được tạo điều kiện thuận lợi. Nếu bạn nhìn vào phần nguồn, một mạch cung cấp điện điển hình (Hình 2), bạn có thể thấy rằng các cuộn dây 12, 5 và 3,3 volt là một cuộn dây chung có vòi. Và nếu từ trạng thái xuất thần như vậy, bạn không lấy cả ba cùng một lúc mà chỉ lấy một điện áp, thì công suất của máy biến áp sẽ vẫn như cũ, nhưng đối với một điện áp, chứ không phải đối với ba.

Ví dụ, một khối trên đường 12, 5, 3,3 vôn cho ra 250 watt, bây giờ chúng ta sẽ nhận được gần như cùng 250 watt trên đường dây, ví dụ, 5 vôn. Nếu trước đó tổng công suất được chia cho ba đường dây thì bây giờ tất cả công suất có thể nhận được trên một đường dây. Nhưng trên thực tế, để làm được điều này, cần phải thay thế các cụm diode trên đường dây đã qua sử dụng bằng các cụm diode mạnh hơn. Hoặc bao gồm các cụm bổ sung song song được lấy từ một khối khác mà dòng này sẽ không được sử dụng. Ngoài ra, dòng điện cực đại sẽ giới hạn tiết diện của dây dẫn. Việc bảo vệ nguồn điện chống quá tải điện cũng có thể hoạt động (mặc dù thông số này có thể được điều chỉnh). Vì vậy, chúng tôi sẽ không nhận được công suất hoàn toàn gấp ba lần, nhưng sẽ có sự gia tăng và các khối sẽ nóng lên ít hơn nhiều. Tất nhiên, bạn có thể quấn lại cuộn cảm bằng dây lớn hơn. Nhưng nhiều hơn về điều này sau.

Trước khi tiếp tục mô tả của sửa đổi, một vài từ phải được nói. Rất khó để viết về những thay đổi của thiết bị điện tử. Không phải người đọc nào cũng hiểu về điện tử, không phải ai cũng đọc được sơ đồ mạch điện. Nhưng đồng thời, có những độc giả xử lý đồ điện tử một cách chuyên nghiệp. Cho dù bạn viết nó như thế nào, thì đối với một số người, nó thật không thể hiểu được, nhưng đối với những người khác thì nó lại là một thứ nguyên thủy một cách khó chịu. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng viết theo cách có thể hiểu được đối với đại đa số. Và các chuyên gia, tôi nghĩ, sẽ tha thứ cho tôi.

Cũng cần phải nói rằng bạn thực hiện tất cả các thay đổi đối với thiết bị có nguy cơ và rủi ro của riêng bạn. Bất kỳ sửa đổi nào sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn. Và tất nhiên, tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào. Sẽ không thừa nếu nói rằng một người thực hiện một sửa đổi như vậy phải tự tin vào khả năng của mình và có công cụ thích hợp. Việc sửa đổi này khả thi trên các bộ nguồn được lắp ráp trên cơ sở chip SG6105 và TL494, MB3759, KA7500 đã lỗi thời một chút.

Đầu tiên, tôi phải tìm kiếm một biểu dữ liệu cho chip SG6105 – hóa ra không quá khó. Tôi trích dẫn từ biểu dữ liệu đánh số các chân của vi mạch và một mạch chuyển đổi điển hình.

Hình 1. SG6105

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cơm. 2. Mạch chuyển mạch điển hình.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cơm. 3. Sơ đồ đấu dây SG6105

Đầu tiên tôi sẽ mô tả nguyên tắc chung của hiện đại hóa. Đơn vị nâng cấp đầu tiên trên SG6105. Chúng tôi quan tâm đến chân 17 (IN) và 16 (COMP). Một bộ chia điện trở R91, R94, R97 và một điện trở điều chỉnh VR3 được kết nối với các chân này của vi mạch. Trên một khối, tắt điện áp 5 volt, đối với điều này chúng tôi hàn điện trở R91. Bây giờ chúng ta điều chỉnh giá trị điện áp 12 volt với một điện trở R94 một cách chính xác và với một biến trở VR3 một cách chính xác. Trên khối khác, ngược lại, chúng tôi tắt 12 volt, đối với điều này chúng tôi hàn điện trở R94. Và chúng tôi điều chỉnh giá trị điện áp 5 vôn với một điện trở R91 một cách gần đúng và chính xác với một biến trở VR3.

Các dây PC-ON của tất cả các bộ nguồn được kết nối với nhau và được hàn vào đầu nối 20 chân, sau đó được kết nối với bo mạch chủ. Còn dây PG thì khó hơn. Tôi lấy tín hiệu này từ một nguồn điện mạnh hơn. Trong tương lai, một số tùy chọn phức tạp hơn có thể được thực hiện.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Cơm. 4. Sơ đồ nối dây

Bây giờ về các tính năng của việc nâng cấp các khối dựa trên vi mạch TL494, MB3759, KA7500. Trong trường hợp này, tín hiệu phản hồi từ bộ chỉnh lưu điện áp đầu ra 5 và 12 vôn được đưa đến chân 1 của vi mạch. Chúng tôi hành động hơi khác một chút – chúng tôi cắt rãnh PCB gần chân 1. Nói cách khác, chúng tôi ngắt kết nối chân 1 khỏi phần còn lại của mạch. Và chúng tôi áp dụng điện áp chúng tôi cần cho đầu ra này thông qua một bộ chia điện trở.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Hình 5. Sơ đồ cho các chip TL494, MB3759, KA7500

Trong trường hợp này, các giá trị điện trở giống nhau đối với ổn định 5 vôn và 12. Nếu bạn quyết định sử dụng nguồn điện để có được 5 vôn, thì hãy kết nối bộ chia điện trở với đầu ra 5V. Nếu cho 12, sau đó đến 12.

Có lẽ là lý thuyết đủ và đã đến lúc bắt tay vào kinh doanh. Trước tiên, bạn cần phải quyết định về các dụng cụ đo lường. Để đo điện áp, tôi sẽ sử dụng một trong những đồng hồ vạn năng rẻ nhất DT838. Độ chính xác đo điện áp của họ là 0,5 phần trăm, khá chấp nhận được. Tôi sử dụng một ampe kế để đo dòng điện. Dòng điện cần phải được đo lớn, vì vậy bạn sẽ phải tự chế tạo một ampe kế từ một đầu đo con trỏ và một shunt sản xuất tại nhà. Tôi không thể tìm thấy một ampe kế làm sẵn với một shunt nhà máy có kích thước chấp nhận được. Tôi tìm thấy một ampe kế 3 amp, đã tháo rời nó. Kéo shunt ra khỏi nó. Có một microam kế. Sau đó, có một chút khó khăn. Để sản xuất shunt và hiệu chỉnh một ampe kế làm từ microamme, cần có một ampe kế chuẩn có thể đo dòng điện trong phạm vi 15-20 ampe. Đối với những mục đích này, kẹp hiện tại có thể được sử dụng, nhưng tôi không có bất kỳ cái nào. Tôi đã phải tìm một lối thoát. Tất nhiên, tôi tìm ra cách dễ dàng nhất, không chính xác lắm, nhưng khá. Tôi cắt shunt từ một tấm thép dày 1mm, rộng 4mm và dài 150mm. Tôi kết nối 6 bóng đèn 12V, 20W với bộ nguồn thông qua shunt này. Theo định luật Ôm, một dòng điện có cường độ 10 ampe chạy qua chúng.

P (Wt) / U (V) = I (A), 120/12 = 10A

Một dây từ microammeter được kết nối với phần cuối của shunt, và dây thứ hai được di chuyển dọc theo shunt cho đến khi mũi tên của thiết bị hiển thị 7 vạch chia. Lên đến 10 sư đoàn là không đủ chiều dài của shunt. Có thể cắt shunt mỏng hơn, nhưng do không có thời gian nên tôi quyết định để nguyên như vậy. Bây giờ 7 vạch chia của thang đo này tương ứng với 10 ampe.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Ảnh 1 Giá đỡ ngân sách cho việc lựa chọn shunt.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Ảnh 2. Chân đế có 6 bóng đèn trên 12 volt 20 watt.

Bức ảnh cuối cùng cho thấy điện áp 12 vôn chìm ở dòng điện 10 ampe như thế nào. Nguồn điện PowerMan Pro 420 W. Điểm trừ 11,55 cho thấy do thực tế là tôi đã trộn lẫn cực của các đầu dò. Trong thực tế, tất nhiên, cộng với 11,55. Tôi sẽ sử dụng cùng một giá đỡ như một tải để điều chỉnh nguồn điện đã hoàn thành.

Tôi sẽ tạo một bộ nguồn mới dựa trên PowerMaster 350 W, nó sẽ tạo ra 5 volt. Theo nhãn dán trên đó, nó sẽ cung cấp 35 amps dọc theo đường này. Và PowerMan Pro 420 W. Tôi sẽ lấy tất cả các điện áp khác từ nó.

Trong bài viết này tôi sẽ chỉ ra nguyên tắc chung của hiện đại hóa. Trong tương lai, tôi có kế hoạch chuyển đổi nguồn điện thu được thành nguồn thụ động. Có lẽ tôi sẽ quấn lại cuộn cảm bằng một sợi dây lớn hơn. Tôi sẽ hoàn thiện các dây cáp kết nối để giảm bớt độ vênh và gợn sóng. Tôi sẽ theo dõi dòng điện và điện áp. Và nhiều hơn nữa là có thể. Nhưng đó là trong tương lai. Tôi sẽ không mô tả tất cả những điều này trong bài viết này. Mục đích của bài báo là chứng minh khả năng có được nguồn điện mạnh bằng cách nâng cấp hai hoặc ba đơn vị công suất thấp hơn.

Một chút về an toàn. Tất nhiên, tất cả quá trình hàn được thực hiện với thiết bị đã tắt. Sau mỗi lần tắt máy, trước khi làm việc tiếp, hãy xả các tụ điện lớn. Chúng có điện áp 220 vôn, và chúng tích lũy một điện tích rất tốt. Không gây tử vong, nhưng cực kỳ khó chịu. Vết bỏng điện mất nhiều thời gian để chữa lành.

Tôi sẽ bắt đầu với PowerMaster. Tôi tháo khối, lấy bảng ra, cắt dây thừa …

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Ảnh 3. Bộ PowerMaster 350 W

Tôi tìm thấy một chip PWM, hóa ra là TL494. Tôi tìm chân 1, cẩn thận cắt dây dẫn in và hàn một bộ chia điện trở mới vào chân 1 (xem Hình 5). Tôi hàn đầu vào của bộ chia điện trở với đầu ra năm volt của bộ nguồn (thường là dây màu đỏ). Một lần nữa tôi kiểm tra cài đặt chính xác, nó không bao giờ là thừa. Tôi kết nối đơn vị đã nâng cấp với giá ngân sách của mình. Để đề phòng, nấp sau ghế, tôi bật nó lên. Vụ nổ đã không xảy ra và nó thậm chí còn gây ra một sự thất vọng nhẹ. Để khởi động thiết bị, tôi kết nối dây PS ON với một dây chung. Thiết bị bật và đèn sáng. Chiến thắng đầu tiên.

Mắc một biến trở R1 vào tải nhỏ của bộ nguồn (hai bóng đèn ghi 12V, 20W và một chỗ 35W) thì đặt hiệu điện thế ở ngõ ra là 5 vôn. Tôi đo điện áp trực tiếp tại đầu nối đầu ra.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Máy ảnh của mình không phải loại tốt nhất, nhìn không rõ các chi tiết nhỏ nên mình xin lỗi về chất lượng ảnh.

Nguồn điện có thể được bật mà không cần quạt trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng bạn cần theo dõi nhiệt độ của các bộ tản nhiệt. Hãy cẩn thận, có điện áp trên bộ tản nhiệt của một số mẫu bộ nguồn, đôi khi cao.

Không tắt thiết bị, tôi bắt đầu kết nối thêm một phụ tải – bóng đèn. Hiệu điện thế không thay đổi. Khối ổn định tốt.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Trong ảnh này, tôi đã kết nối tất cả các bóng đèn có sẵn vào khối – 6 bóng đèn 20w, hai bóng 75w và một chỗ 35w. Cường độ dòng điện chạy qua chúng theo số đọc của ampe kế trong khoảng 20 ampe. Không “chảy xệ”, không “biến dạng”! Một nửa đã xong.

Bây giờ tôi đang sử dụng PowerMan Pro 420 W. Tôi cũng đang tháo rời nó.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Tôi tìm thấy chip SG6105 trên bảng. Sau đó, tôi tìm kiếm các kết luận cần thiết.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Sơ đồ mạch đưa ra trong bài viết của ông Korobeinikov tương ứng với khối của tôi, đánh số và giá trị điện trở là như nhau. Để tắt 5 volt, tôi hàn điện trở R40 và R41. Thay vì R41, tôi hàn hai biến trở mắc nối tiếp. 47 kOhm danh nghĩa. Điều này là để điều chỉnh điện áp thô là 12 volt. Để điều chỉnh tốt, điện trở VR1 được sử dụng trên bảng cấp nguồn.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.Hình 6. Một đoạn mạch cung cấp điện PowerMan

Một lần nữa, tôi lấy chân đế nguyên thủy của mình ra và kết nối nguồn điện với nó. Đầu tiên, tôi kết nối tải tối thiểu – tại chỗ 35W.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Tôi bật nó lên và điều chỉnh điện áp. Sau đó, mà không cần tắt nguồn điện, tôi kết nối các bóng đèn bổ sung. Hiệu điện thế không thay đổi. Khối hoạt động tuyệt vời. Theo chỉ số của ampe kế, dòng điện đạt 18 ampe và không có điện áp “chùng”.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Giai đoạn thứ hai kết thúc. Bây giờ, việc kiểm tra xem các khối sẽ hoạt động theo cặp như thế nào. Tôi cắn các dây màu đỏ đi từ PowerMan đến đầu nối và molex, cô lập chúng. Và tôi đã hàn một dây điện năm volt từ PowerMaster 350 W vào đầu nối và molex, đồng thời kết nối các dây chung của cả hai khối. Tôi kết hợp các dây Bật nguồn của các bộ nguồn. Tôi lấy PG bằng PowerMan. Và tôi kết nối kết hợp này với đơn vị hệ thống của tôi. Về ngoại hình thì có phần hơi lạ, ai muốn biết thêm về anh ấy thì cho em xin PS.

Cấu hình như sau:

 • Mẹ E đậu KDA-J
 • Bộ xử lý Athlon 64 3000
 • Bộ nhớ Digma DDR500, hai thanh 512Mb
 • Vít Samsung 160Gb
 • Video GeForce 5950
 • DVD RW NEC 3500

Bật nó lên, mọi thứ hoạt động tuyệt vời.

Cách tăng cường độ dòng điện trong bộ nguồn. Làm thế nào để tăng cường độ của dòng điện. điện trở dẫn. Điện trở suất. Than đá, than chì được dùng làm chổi điện trong động cơ điện. Chất dẫn điện được sử dụng để truyền lực qua chúng.

Trải nghiệm diễn ra tốt đẹp. Bây giờ bạn có thể tiến hành hiện đại hóa hơn nữa “cung cấp điện kết hợp”. Chuyển nó sang làm mát thụ động. Ảnh cho thấy một bảng điều khiển với các dụng cụ – tất cả những thứ này sẽ được kết nối với thiết bị này. Thiết bị con trỏ – giám sát dòng điện, thiết bị kỹ thuật số trong lỗ tròn dưới con trỏ – giám sát điện áp. Chà, một máy đo tốc độ, và tất cả những thứ đó, tôi đã viết về điều này trên máy tính cá nhân của mình. Nhưng đây là trong tương lai.

Tôi đã không kiểm tra ảnh hưởng của “nguồn điện kết hợp” đến việc ép xung thêm. Tôi sẽ hoàn thành nó, sau đó tôi sẽ kiểm tra. Bộ xử lý đã được ép xung lên 2,6 GHz trên bus, với điện áp 1,7 vôn trên bộ xử lý. Tôi đã lái nó trên nguồn điện không có quạt, nhưng với cách ép xung như vậy, 12 volt trên nó đã giảm xuống 11,6 volt. Và phép lai cho ra chính xác 12. Vì vậy, có lẽ, tôi sẽ vắt kiệt thêm một vài megahertz từ nó. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác.

Danh sách các tài liệu đã sử dụng:

 1. Tạp chí “Radio”. – 2002.-№ 5, 6, 7. Tác giả “Kỹ thuật vi mạch bộ nguồn cho máy tính cá nhân”. R. Alexandrov

Chúng tôi đang chờ đợi ý kiến ​​của bạn trong một tạo đặc biệt.