Một thập kỷ có bao nhiêu giây

Thế kỷ, thập kỷ dùng để chỉ những khoản thời gian dài đằng đẵng. Vậy bạn đã biết cách để quy đổi chúng thành những đơn vị khác như năm, tháng, giờ chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, tháng, ngày, giờ? Một thế kỷ có mấy thập kỷ

1. Một thế kỷ có bao nhiêu thập kỷ?

Thế kỷ là một đơn vị thời gian có độ dài là 100 năm, còn Thập kỷ là đơn vị thời gian có độ dài là 10 năm. Vậy có thể suy ra 1 thế kỷ sẽ bằng 10 thập kỷ.

1 thế kỷ có 10 thập kỷ

2. Một thế kỷ có bao nhiêu năm?

1 thế kỷ bằng 100 năm.

1 thế kỷ có 100 năm

 • Lịch Gregory

Theo Lịch Gregory hay còn gọi là Dương lịch, một thế kỷ được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 100. Đến thế kỷ thứ II sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 101 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 200. Tiếp tục như vậy, ta sẽ có công thức Thế kỷ n bắt đầu từ năm 100 * n 99 kết thúc vào năm 100 * n. Đây cũng là định nghĩa đượcsử dụng phổ biến rộng rãi trong cuộc sống hiện tại.

Vậy nếu tính theo công thức thì năm bắt đầu của thế kỷ XXI là 100 * 21 99 = 2001 chứ không phải là năm 2000 và kết thúc và năm kết thúc của thế kỷ XXI là 100 * 21 = 2100 chứ không phải là năm 2099.

 • Lịch thiên văn

Theo cách tính của lịch thiên văn thì năm bắt đầu từ năm 0 (tương ứng với năm 1 của lịch Gregory). Vậy theo lịch thiên văn thì năm 21 sẽ bắt đầu từ năm 2000. Dẫu vậy, định nghĩa này rất ít được sử dụng.

3. Một thế kỷ có bao nhiêu quý?

Quý là khoảng thời gian 3 tháng liên tiếp trong năm. Một năm có 12 tháng vậy thì sẽ có 4 quý tương ứng:

 • Quý 1: tháng 1 đến tháng 3
 • Quý 2: tháng 4 đến tháng 6
 • Quý 3: tháng 7 đến tháng 9
 • Quý 4: tháng 10 đến tháng 12

Vậy 1 thế kỷ có 100 năm và 1 năm có 4 quý thì ta suy ra được1 thế kỷ có 400 quý.

1 thế kỷ có 400 quý

4. Một thế kỷ có bao nhiêu tháng?

Trong 1 năm sẽ có tất cả 12 tháng và 1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy 1 thế kỷ bằng 1,200 tháng.

1 thế kỷ có 1200 tháng

5. Một thế kỷ có bao nhiêu tuần?

1 tuần có 7 ngày. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 52 tuần lẻ 1 ngày. Vậy 75 năm thường sẽ có 3,900 tuần lẻ 75 ngày.
 • Năm nhuận có 52 tuần lẻ 2 ngày. Vậy 25 năm nhuận sẽ có 1,300 ngày lẻ 50 ngày.

1 thế kỷ = 3900 + 1300 + (75+50)/7 5,218. Vậy 1 thế kỷ có khoảng 5,218 tuần.

1 thế kỷ có 5.218 tuần

6. Một thế kỷ có bao nhiêu ngày?

 • Năm không nhuận có 365 ngày một năm. Vậy số ngày trong 75 năm là 27,375 ngày.
 • Năm nhuận có 366 ngày một năm. Vậy số ngày trong 25 năm nhuận là 9,150 ngày.

1 thế kỷ = 27.375 + 9.150 = 36,525. Vậy 1 thế kỷ có 36,525 ngày.

1 thế kỷ có 36.525 ngày

7. Một thế kỷ có bao nhiêu giờ?

1 ngày có 24 tiếng. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 365 x 24 = 8,760 giờ một năm. Vậy số giờ trong 75 năm là 657,000 giờ.
 • Năm nhuận có 365 x 24 = 8,784 giờ một năm. Vậy số giờ trong 25 năm nhuận là 219,600 giờ.

1 thế kỷ = 657,000 + 219,600 = 876.600. Vậy 1 thế kỷ sẽ có 657,000 + 219,600 = 876.600 giờ.

1 thế kỷ có 876.600 giờ

8. Một thế kỷ có bao nhiêu phút?

1 giờ có 60 phút. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 365 x 24 x 60 = 525,600 phút một năm. Vậy số phút trong 75 năm là 39,420,000 phút.
 • Năm nhuận có 366 x 24 x 60 = 527,040 phút một năm. Vậy số phút trong 25 năm nhuận là 13,176,000 phút.

1 thế kỷ =39,420,000 + 13,176,000 = 52,596,000. Vậy 1 thế kỷ có 52,596,000 phút.

1 thế kỷ có 52,596,000 phút

9. Một thế kỷ có bao nhiêu giây?

1 giờ có 3600 giây. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 365 x 24 x 3600 = 31,536,000 giây một năm. Vậy số giờ trong 75 năm là 2,365,200,000 giây.
 • Năm nhuận có 366 x 24 x 3600 = 31,622,400 giây một năm. Vậy số giờ trong 25 năm nhuận là 790,560,000 giây.

1 thế kỷ = 2,365,200,000 + 790,560,000 = 3,155,760,000. Vậy 1 thế kỷ có 3,155,760,000 giây.

1 thế kỷ có 3,155,760,000 giây

Hy vọng qua bài viết các bạn đã có thể biết cách quy đổi thế kỷ ra những đơn vị khác. Đừng quên like và share nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé!