1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Đổi thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ sang năm

Bài này Nhà Xinh Plaza sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về 9 thế kỷ bằng bao nhiêu năm hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Có thể bạn đã nghe qua các cụm từ như: thập kỷ, thế kỷ, hay thiên niên kỷ. Vậy 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? 1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm? Bài viết này giới thiệu cách chuyển đổi từ thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ sang năm.

Đây là bảng tóm tắt nhanh cách đổi thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ sang năm. Một thập kỷ bằng mười năm. Một thế kỷ bằng một trăm năm. Một thiên niên kỷ bằng một ngàn năm.

Đơn vị thời gian Năm 1 thập kỷ 10 năm 1 thế kỷ 100 năm 1 thiên niên kỷ 1000 năm

1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thập kỷ bằng 10 năm. Thập kỷ, còn được gọi là thập niên hay thập niên kỷ hay niên đại.

Trong tiếng Anh, thập kỷ được gọi là decade.

Cách sử dụng thập kỷ:

 • Bất kỳ khoảng thời gian mười năm nào, thì đều được gọi là thập kỷ. Ví dụ, Ludwig van Beethoven sinh vào năm 1770 và mất vào năm 1827. Từ năm 1817 đến 1827 sẽ được gọi là thập kỷ cuối cùng của ông.
 • Quy ước thập kỷ là từ 0 đến 9: Ví dụ từ năm 1980 đến năm 1989 sẽ được gọi là một thập kỷ. Thập kỷ này sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/1980 đến ngày 31/12/1989. Thỉnh thoảng bạn cũng sẽ thấy người ta gọi thập kỷ này với tên là thập niên tám mươi. (thập niên 1980 hay những năm 80)
 • Quy ước thập kỷ từ 1 đến 0: Ví dụ từ năm 1981 đến năm 1990 sẽ được gọi là một thập kỷ. Thập kỷ này sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/1981 đến ngày 31/12/1990.

1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thế kỷ bằng 100 năm. Thế kỷ là một đơn vị thời gian, ngoài thế kỷ, chúng ta có các đơn vị khác như thập kỷ, thiên niên kỷ …

Trong tiếng Anh, thế kỷ được gọi là century.

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ được tính như sau:

Số thứ tự Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thế kỷ thứ 1 ngày 1 tháng 1 năm 1 ngày 31 tháng 12 năm 100 Thế kỷ thứ 2 ngày 1 tháng 1 năm 101 ngày 31 tháng 12 năm 200 … Thế kỷ thứ N ngày 1 tháng 1 năm (100 x N) – 99 ngày 31 tháng 12 năm (100 x N) Một số ví dụ Thế kỷ 19 ngày 1 tháng 1 năm 1901 ngày 31 tháng 12 năm 1900 Thế kỷ 20 ngày 1 tháng 1 năm 1991 ngày 31 tháng 12 năm 2000 Thế kỷ 21 ngày 1 tháng 1 năm 2001 ngày 31 tháng 12 năm 2100 Nước Mỹ giành độc lập vào khoảng thế kỷ 18. (Ảnh: Miền công cộng) Nước Mỹ giành độc lập vào khoảng thế kỷ 18. (Ảnh: Miền công cộng)

1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm?

Xem thêm:: Trung tam ngoai ngu

1 thiên niên kỷ bằng 1000 năm. Thiên niên kỷ, còn được gọi là thiên kỷ.

Thiên niên kỷ tiếng Anh là millennium.

Có 2 quan điểm về cách tính thiên niên kỷ mà có thể dễ dàng giúp chúng ta hiểu như sau:

Quan điểm 1 – Thiên niên kỷ bắt đầu từ năm x000 đến năm y999

Cách tính này khá giống với thập kỷ, ví dụ từ năm 1980 đến 1989, được gọi là thập niên 80.

Như vậy, đối với thiên niên kỷ cũng vậy, từ năm 2000 đến năm 2999 sẽ được gọi là thiên niên kỷ 2000.

Số thứ tự Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thiên niên kỷ thứ 1 1 AD (Công nguyên) 999 Thiên niên kỷ thứ 2 1000 1999 Thiên niên kỷ thứ 3 2000 2999

Quan điểm 2 – Thiên niên kỷ bắt đầu từ năm x001 đến năm y000

Vì 1 thiên niên kỷ có 1000 năm, nếu theo quan điểm 1 ở trên, thì thiên niên kỷ đầu tiên chỉ có 999 năm.

Như vậy, với quan điểm 2 này, mỗi thiên niên kỷ đều sẽ có 1000 năm.

Số thứ tự Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thiên niên kỷ thứ 1 1 AD (Công nguyên) 1000 Thiên niên kỷ thứ 2 1001 2000 Thiên niên kỷ thứ 3 2001 3000

Hỏi và đáp một số thông tin liên quan

1/10 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

Xem thêm:: Nguyên Nhân Bị Đau Răng Sau Khi Trồng Răng Giả Là Do Đâu?

1/10 hay còn gọi là ‘1 phần 10’; lấy 1 chia 10 kết quả sẽ là 0,1. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,1 là bằng 10 năm.

Như vậy 1/10 thế kỷ bằng 10 năm.

1/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1/5 hay còn gọi là ‘1 phần 5’; lấy 1 chia 5 kết quả sẽ là 0,2. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,2 là bằng 20 năm.

Như vậy 1/5 thế kỷ bằng 20 năm.

1/4 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1/4 hay còn gọi là ‘1 phần 4’; lấy 1 chia 4 kết quả sẽ là 0,25. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,25 là bằng 25 năm.

Như vậy 1/4 thế kỷ bằng 25 năm.

1/2 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1/2 hay còn gọi là ‘1 phần 2’; lấy 1 chia 2 kết quả sẽ là 0,5. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,5 là bằng 50 năm.

Xem thêm:: Tổng hợp 10+ túi xách cho học sinh nữ hay nhất bạn nên biết

Như vậy 1/2 thế kỷ bằng 50 năm.

1 thế kỷ rưỡi bằng bao nhiêu năm?

1 thế kỷ bằng 100 năm. Nửa thế kỷ bằng 50 năm. Vậy 1 thế kỷ rưỡi bằng 150 năm.

Đây là bảng tóm tắt cách chuyển đổi thế kỷ sang năm.

Thế kỷ Năm 1/10 (1 phần 10) 10 năm 1/5 (1 phần 5) 20 năm 1/4 (1 phần 4) 25 năm 1/2 (1 phần 2) 50 năm 1 thế kỷ 100 năm 1 thế kỷ rưỡi 150 năm

1 thế kỷ bằng bao nhiêu thập kỷ?

1 thế kỷ bằng 100 năm; 1 thập kỷ bằng 10 năm.

Như vậy 1 thế kỷ bằng 10 thập kỷ.

1 thập niên kỷ bằng bao nhiêu năm?

Thập niên kỷ là một tên gọi khác của thập kỷ. 1 thập niên kỷ bằng 10 năm.

Xem thêm:

 • 1 vạn là bao nhiêu?
 • 1 feet bằng bao nhiêu cm?
 • 1 dặm bằng bao nhiêu km?
 • 1 pound bằng bao nhiêu kg?
 • 1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km?
 • 1 ha bằng bao nhiêu m2?
 • 1 yard bằng bao nhiêu mét
 • 1 mẫu bằng bao nhiêu sào?
 • 1 tấc bằng bao nhiêu cm?
 • Một Inch là bao nhiêu cm?

Nguồn tham khảo

 1. Thế kỷ – Wikipedia Tiếng Việt
 2. Thập niên – Wikipedia Tiếng Việt
 3. Thiên niên kỷ – Wikipedia Tiếng Việt