Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực nào của Châu Á?

Khí hậu châu Á rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau trong đó có kiểu khí hậu gió mùa. Vậy Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực nào của Châu Á?

Câu hỏi: Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực nào của Châu Á?

A. Đông Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á

B. Đông Bắc Á, Tây Nam Á, Nam Á

C. Đông Nam Á, Bắc Á, Đông Á

D. Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á

Đáp án đúng là đáp án D. Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng

Ở châu Á Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á.

Gió mùa là một hình thức hoạt động quan trọng của khí quyển. Đặc điểm của gió mùa trước hết phải kể là hướng gió thay đổi: Mùa đông gió từ đất liền thổi ra biển, thời tiết lạnh giá, hanh khô. Mùa hè gió từ biển thổi vào đất liền, thời tiết nóng ẩm.

Mưa tập trung vào mùa hạ, chiếm hơn một nửa lượng mưa cả năm, vì mùa này gió từ biển thổi vào. Mùa đông ít mưa vì gió từ đất liền thổi ra.

Khí hậu gió mùa châu Á gồm các kiểu: khí hậu gió mùa nhiệt đới phân bố ở Nam Á, Đông Nam Á, khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới phân bố ở Đông Á. một năm có hai mùa rõ rệt: mùa đông có gió từ nội địa thổi ra, không khí khô, lạnh và mưa không đáng kể. Mùa hạ có gió từ đại dương thổi vào lục địa, thời tiết nóng ẩm và có mưa nhiều. Đặc biệt, Nam Á và Đông Nam Á là hai khu vực có lượng mưa vào loại lớn nhất thế giới.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á là đáp án chưa chính xác bởi vì Ở châu Á Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á và cả khu vực Nam Á, không riêng khu vực Tây Nam Á.

+ Phương án B. Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực Đông Bắc Á, Tây Nam Á, Nam Á là đáp án chưa chính xác bởi vì Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực Nam Á, Đông Á và cả khu vực Đông Nam Á

+ Phương án C. Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực Đông Nam Á, Bắc Á, Đông Á là đáp án sai bởi vì khu vực Bắc Á không có kiểu khí hậu gió mùa.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á