Từ Điển Phương Trình Hóa Học Vô Cơ 11 Và Hóa Hữu Cơ Đầy Đủ Nhất

Ở bài viết này, Nhà Xinh Plaza đã tổng hợp danh sách rất hay về Các phương trình hóa học vô cơ lớp 12 hay nhất được tổng hợp bởi Nhà Xinh Plaza, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Lý thuyết về hóa vô cơ và hóa hữu cơ trong chương trình Hóa 11 vô cùng đa dạng. Các em muốn xử lý tốt các dạng bài tập liên quan thì việc nắm vững các phương trình hóa học liên quan là điều cần thiết. Các nội dung này cũng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi THPT và đại học. Vì vậy, để giúp các em học tập hiệu quả, Team Marathon Education đã tổng hợp gửi đến các em từ điển phương trình hóa học vô cơ và hóa hữu cơ 11 đầy đủ và chi tiết nhất trong bài viết sau.

>>> Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8, 9, 10 Cách Đọc Và Mẹo Nhớ Nhanh

Từ điển phương trình hóa học về sự điện li

Từ điển phương trình hóa học về sự điện li bao gồm các phương trình hóa học sau:

 • HCl + NaOH → NaCl + H2O
 • H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O
 • 2CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + Na2SO4
 • Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O
 • 2Fe(OH)3 + 6HCl → 2FeCl3 + 6H2O
 • Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
 • Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
 • Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2H2O
 • Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O
 • FeCI3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl
 • 2AlCI3 + 3Ba(OH)2 → 2AL(OH)3 + 3BaCl2
 • Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3 + 3BaSO4
 • AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → AL(OH)3 + 3NH4Cl
 • Mg(NO3)2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KNO3
 • Ba(NO3)2 + K2SO4 → BaSO4 + 2KNO3
 • BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl
 • CuCl2 + AgNO3 → Cu(NO3)3 + 2AgCl
 • HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2
 • 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2
 • CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)3 + H2O + CO2
 • HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2
 • K2CO3 + BaCl2 → 2KCl + BaCO3
 • CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
 • CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
 • CO2 + NaOH → NaHCO3
 • Pb(NO3)2 + Na2S → PbS + 2NaNO3
 • (NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NH4Cl
 • Fe2(SO4)2 + 3Ba(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3BaSO4
 • FeS + HCl → FeCl2 + H2S
 • NaH2PO4 + HNO3 → NaNO3 + H3PO4
 • NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl
 • NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3 + H2O
 • K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3KNO3
 • Na2S + 2HCl → H2S + 2NaCl
 • AgNO3 + ZnCl2 → Zn(NO3)2 + 2AgCl
 • Ba(NO3)2 + K2CO3 → 2KNO3 + BaCO3
 • AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Đặc biệt, để viết tốt các phương trình hóa học về sự điện li, các em cần nắm chắc những nội dung sau:

 • Phản ứng trung hòa giữa bazơ và axit tạo thành muối và nước;
 • Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li thì sản phẩm tạo thành sau phản ứng phải có:
  • Chất kết tủa
  • Chất khí
  • Chất điện li như CH3COOH, H2O,…;
 • Nắm rõ tính tan khi các ion kết hợp lại với nhau. Cụ thể:
  • Chất kết tủa hay gặp như: BaSO3, BaCO3, BaSO4, AgCl, FeS, CaCO3,…
  • Chất khí hay gặp như: CO2, SO2, H2S,…
  • Một số muối tan như muối của Na+, K+, Li+, CH3COO-,…
đăng ký học thử

Từ điển phương trình hóa học về Nitơ

Dưới đây là từ điển phương trình hóa học về Nitơ phổ biến thường gặp mà các em nên ghi nhớ:

 • 3Mg + N2 → Mg3N2
 • 2Al + N2 → 2AlN
 • 4Li + N2 → 2Li2N
 • Li3N + 3H2O → 3LiOH + NH3
 • 2NO + O2 → 2NO2
 • 4NO2 + O2 + H2O → 4HNO3
 • NH4NO2 → N2 + 2H2O
 • NH4Cl + NaNO2 → N2 + NaCl + 2H2O

Ngoài ra, Nitơ còn có các phản ứng thuận nghịch như sau:

Xem thêm:: Người Tuổi Dậu hợp với tuổi nào trong hôn nhân và làm ăn? – Quà Tặng Cao Cấp

Các em cần đặc biệt ghi nhớ rằng Nitơ vừa có tính khử (khi tác dụng với H2 và kim loại) vừa có tính oxi hóa. Ngoài ra, Nitơ có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm từ amoni nitrit (NH4NO2).

Từ điển phương trình hóa học về Photpho

Bên dưới là một số phương trình hóa học về Photpho phổ biến các em cần nắm để làm bài tập dễ dàng hơn:

 • 2P + 3Ca → Ca3P2
 • 2P + 3Mg → Mg3P2
 • 4P + 3O2 → 2P2O3
 • 4P + 5O2 (dư) → 2P2O5
 • 2P + 3Cl2 → 2PCl3
 • 2P + 5Cl2 (dư) → 2PCl5
 • 2P + 3S → P2S3
 • 2P + 5S → P2S5
 • 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

Dựa trên các phương trình trên, ta thấy Photpho có tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại, với mức oxi hóa là -3 và tác dụng với các chất có tính oxi hóa như Cl2, O2,… số oxi hóa tăng lên +3, +5.

Từ điển phương trình hóa học về Cacbon và hợp chất của Cacbon

Kế tiếp, Marathon Education chia sẻ đến các em từ điển phương trình hóa học về Cacbon và hợp chất của Cacbon.

Cacbon

 • 4Al + 3C → Al4C3
 • Ca + C → Ca2C
 • C + O2 → CO2
 • C + CO2 → 2CO
 • ZnO + C → Zn + CO
 • SiO2 + 2C → Si + 2CO
 • Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO
 • 2Al2O3 + 9C → AlCl + 6CO
 • C + 2H2 → CH4
 • 2C + Ca → CaC2
 • 3C + 2KClO3 → 2KCl + 3CO2
 • CaO + 2C → CaC2 + CO
 • SiO2 + 2C → Si + 2CO
 • 2H2SO4 (đậm đặc) + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O (trong điều kiện nhiệt độ)

Qua các phương trình trên, ta thấy rằng Cacbon vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa, nhưng tính khử đặc trưng hơn.

Hợp chất cacbon

 • 2CO + O2 → 2CO2
 • ZnO + CO → Zn + CO2
 • CuO + CO → Cu + CO2
 • Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
 • CO + Cl2 → COCl2
 • CO2 + H2 → CO + H2O
 • CO2 + 2Mg → 2MgO + C

CO vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa cao. CO2 phản ứng với các kim loại khi ở nhiệt độ cao nên không được dùng CO2 để dập tắt các đám cháy Mg, Al, Zn, K,… Ngoài ra, CO2 còn phản ứng với dung dịch bazơ tạo thành muối cacbonat và hidrocacbonat.

 • HCl + NaHCO3 → CO2 + NaCl + H2O
 • NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
 • 3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl
 • Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NaOH

Xem thêm:: Không thể bỏ qua 13 wait for là gì hot nhất

Muối cacbonat là muối của axit yếu và có môi trường bazơ yếu.

Từ điển phương trình hóa học về Silic và hợp chất của Silic

Các PTHH về Silic cũng là lý thuyết phổ biến mà các em cần ghi nhớ:

Silic là một loại phi kim hoạt động hóa học yếu hơn C. Đồng thời Silic đioxit không tan trong nước, tác dụng với dung dịch kiềm và oxit bazo tạo ra muối silicat.

Từ điển phương trình hóa học về Ankan

Phản ứng thế với Br2, Cl2

Phản ứng nhiệt phân

Phản ứng cháy

Từ điển phương trình hóa học về Anken

Phản ứng cộng Hidro, Halogen, H2O, HCl

Phản ứng oxi hóa

Anken làm mất màu thuốc tím KMnO4.

Phản ứng cháy

Phản ứng trùng hợp

Từ điển phương trình hóa học về Ankin

Phản ứng cộng Br2, H2, HCl, CH3COOH, nước, rượu

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng thế với ion kim loại

Phản ứng oxi hóa

Từ điển phương trình hóa học về Ankađien

Phản ứng cộng H2, Br2, HCl

Phản ứng trùng hợp

Học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại Marathon Education

Marathon Education là nền tảng học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình giảng dạy bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Marathon Education sẽ giúp các em lấy lại căn bản, bứt phá điểm số và nâng cao thành tích học tập.

Xem thêm:: Top 10+ cách làm cứng móng tay hot nhất

Tại Marathon, các em sẽ được giảng dạy bởi các thầy cô thuộc TOP 1% giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Các thầy cô đều có học vị từ Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục. Bằng phương pháp dạy sáng tạo, gần gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Marathon Education còn có đội ngũ cố vấn học tập chuyên môn luôn theo sát quá trình học tập của các em, hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học tập của mình.

Với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng công nghệ, mỗi lớp học của Marathon Education luôn đảm bảo đường truyền ổn định chống giật/lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ nền tảng học livestream trực tuyến mô phỏng lớp học offline, các em có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi học tại trường.

Khi trở thành học viên tại Marathon Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn bộ công thức và nội dung môn học được biên soạn chi tiết, kỹ lưỡng và chỉn chu giúp các em học tập và ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Marathon Education cam kết đầu ra 8+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm cho học viên. Nếu không đạt điểm số như cam kết, Marathon sẽ hoàn trả các em 100% học phí. Các em hãy nhanh tay đăng ký học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 tại Marathon Education ngay hôm nay để được hưởng mức học phí siêu ưu đãi lên đến 39% giảm từ 699K chỉ còn 399K.

Các khóa học online tại Marathon Education

Trong bài viết trên, Marathon Education đã chia sẻ đến các em học sinh từ điển phương trình hóa học vô cơ và hữu cơ lớp 11 đầy đủ, chi tiết. Hy vọng rằng những kiến thức này phần nào giúp các em nắm vững kiến thức tốt hơn và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp đến. Chúc các em học tập tốt!