Tổng hợp 50 idioms thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia

Các thành ngữ thường gặp trong đề thi đại học hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Điểm số môn tiếng Anh được coi là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp sĩ tử chinh phục được trường Đại học mong ước. Muốn chinh phục được điểm số cao chắc chắn sĩ tử cần nắm chắc được các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia. Vậy đâu là các thành ngữ tiếng Anh thông dụng? Hãy cùng PREP đi tìm hiểu chi tiết các idioms thông dụng này nhé!

Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia
Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia

I. Chủ đề Work – Study

Thành ngữ tiếng Anh chủ đề Work – Study đều là các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia. Hãy đi tìm hiểu các idioms dưới đây để bạn chinh phục được điểm số thật cao nhé:

No. Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia Ý nghĩa Ví dụ 1 A nine-to-five job công việc nhàm chán Hoa has done a lot of nine-to-five jobs in her life 2 In black and white giấy trắng mực đen Would he put that down in black and white? 3 A blue-collar worker lao động chân tay Blue-collar workers are demanding the same pay as office staff 4 A white-collar worker nhân viên văn phòng These days, few white-collar workers actually wear white shirts 5 An eager beaver người tham việc My girlfriend is an eager beaver 6 Beat about the bush nói vòng vo, lạc đề Don’t beat around the bush – get to the point! 7 A black list sổ đen They are in my black list 8 A hot potato vấn đề nan giải, nóng hổi This situation is a hot potato 9 Burn the midnight oil thức khuya làm việc I have to burn the midnight oil in order to prepare for the IELTS exam 10 Hit the books học bài We should hit the books right now 11 Let the cat out of the bag để lộ bí mật She is always let the cat out of the bag 12 At the drop of a hat ngay lập tức People will file lawsuits at the drop of a hat these days 13 Part and parcel quan trọng, thiết yếu Being recognized in the street is part and parcel of being a celebrity 14 Take something into account/consideration xem xét việc gì We should take something into account before doing anything 15 On second thoughts suy nghĩ kĩ He’ll spend a hundred dollars on a dress without a second thought 16 Chip in quyên góp, góp tiền tHEY decide to chip in to launch the project 17 Off the record không chính thức She made it clear that her comments were strictly off the record 18 Come to light được phát hiện, được đưa ra ánh sáng Fresh evidence has recently come to light that suggests that he didn’t in fact commit the murder 19 See eye to eye đồng tình My brothers don’t see eye to eye with me about the arrangements 20 Keep an eye on coi chừng Keep an eye on your son while I’m out, please

Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia - Chủ đề Work Study
Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia – Chủ đề Work Study

II. Chủ đề Feeling – Emotion

Thành ngữ tiếng Anh chủ đề Feeling – Emotion đều là các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia. Tham khảo ngay những idioms này để luyện thi tiếng Anh THPT Quốc gia hiệu quả nhé!

No. Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia Ý nghĩa Ví dụ 1 On cloud nine trên 9 tầng mây Was Tim pleased about getting that job?” “Pleased? He was on cloud nine!” 2 Out of the blue bất ngờ One day, out of the blue, he announced that he was leaving 3 See red nổi giận bừng bừng People who don’t finish a job really make me see red 4 Get/have cold feet mất hết can đảm, chùn bước I was going to try bungee jumping, but I got cold feet 5 Off someone’s head điên, loạn trí What she said was off my head 6 A cup of tea điều mà mình thích Drink milk tea is my cup of tea 7 Hit the roof = hit the ceiling giận dữ People who do not finish their work make me hit the roof 8 Pull someone’s leg chọc ai My sister is pulling my leg 9 Take sb/sth for granted coi nhẹ cái gì She always takes his friends for granted 10 Ups and downs thăng trầm I have suffered a lot of ups and downs in life

Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia - Chủ đề Feeling Emotion
Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia – Chủ đề Feeling Emotion

III. Chủ đề con người

Thành ngữ tiếng Anh chủ đề con người đều là các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia.

No. Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia Ý nghĩa Ví dụ 1 A/the black sheep of the family vết nhơ của gia đình, xã hội Tung was a black sheep of the family 2 A white lie lời nói dối vô hại That is such a white lie 3 An early bird người hay dậy sớm My father is an early bird since he always gets up early to prepare for my breakfast 4 An odd bird người quái dị What he does makes his like an odd birdt 5 A fish out of water người lạc lõng She loves being married and if she wasn’t she’d be like a fish out of water 6 Give someone get the green light bật đèn xanh This boy gives him get the green light

IV. Chủ đề thời gian – thời tiết – câu tình huống

Thành ngữ tiếng Anh chủ đề thời gian – thời tiết – câu tình huống đều là các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia.

No. Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia Ý nghĩa Ví dụ 1 Once in a blue moon rất hiếm, hiếm hoi Once in a blue moon, there’s an issue she can’t resolve 2 Better late than never muộn còn hơn không “Chinh finally paid me the money she owed me.” “Well, better late than never.” 3 Rain cats and dogs mưa to Don’t forget to take your umbrella – it’s raining cats and dogs out there 4 Chalk and cheese khác biệt hoàn toàn She and her sister are chalk and cheese 5 Here and there mọi nơi There were a few books here and there, but apart from that the room was quite bare 6 Off the peg may sẵn (quần áo) This girl is wearing an off the peg suit 7 Few and far between hiếm gặp Sunny, warm weekends have been few and far between this summer 8 On the spot ngay lập tức She was arrested on the spot 9 On the verge of = on the brink of = in the edge bên bờ vực A lot of wild animal are on the verge of extinction 10 Be out of the question không thể được A trip to Da Nang is out of the question this year 11 All at once bất thình lình All at once there was a loud crashing sound 12 Face the music chịu trận He has to face the music for what he did 13 Down and out thất cơ lỡ vận Nobody loves he when he’s down and out 14 Put on an act giả bộ She’s just putting on an act for the boss’s benefit

Chắc chắn rằng, 50+ thành ngữ tiếng Anh này là không đủ, muốn chinh phục được điểm số cao trong kỳ thi thực chiến sắp tới bạn cần trau dồi thêm các idiom khác. Vậy nên để học thêm các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia, bạn có thể tham khảo khóa học 10 điểm tiếng Anh THPT Quốc gia của PREP. Khóa học này được chia làm 10 phần chính tương ứng với 10 chủ điểm quen thuộc mà các sĩ tử đã được học trong chương trình phổ thông.

  • Theme 1: People and society
  • Theme 2: Change and technology
  • Theme 3: Weather & the environment
  • Theme 4: The media
  • Theme 5: Chance and nature
  • Theme 6: Work and business
  • Theme 7: Education and learning
  • Theme 8: Health and fitness
  • Theme 9: Entertainment
  • Theme 10: The law and crime

Trong mỗi chủ đề đó, học viên sẽ được học những chủ điểm ngữ pháp nâng cao, củng cố thêm vốn từ vựng (từ đơn, collocations, phrasal verbs, idioms) và làm bài đọc hiểu liên quan đến chủ đề. Vậy nên, đăng ký ngay khóa học để bổ sung thêm các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia để chinh phục được điểm số thật cao trong kỳ thi thực chiến sắp tới.

Trên đây là các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia. Ghi chép lại những thành ngữ tiếng Anh này vào sổ tay từ vựng để bạn có thể nhớ lâu – hiểu sâu. Chúc các sĩ tử chinh phục được điểm số cao trong kỳ thi quan trọng này và chinh phục được trường Đại học mong ước nhé!