Cách đo và kiểm tra diode

Kiểm tra Diode

Diode là linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng chạy theo một hướng. Chúng được ứng dụng trong các bộ chỉnh lưu…

Khi cực dương của nguồn được nối với anode và cực âm nối với cathode, diode phân cực thuận và điện áp phân cực thuận bằng 0,7V đối với các diode silic. Việc này nhằm xác định điều kiện làm việc thích hợp của nó trong điều kiện phân cực thuận hay phân cực nghịch.

Trước khi thử nghiệm các diode, chúng ta phải xác định các cực của diode là anode hay là cathode. Hầu hết các diode P-N có dải màu trắng trên linh kiện là cathode. Và đầu còn lại là anode.

Có nhiều cách để kiểm tra diode. Tuy nhiên ở đây chúng tôi đưa ra một số phương pháp kiểm tra cơ bản nhất. Lưu ý rằng các phương pháp kiểm tra dưới đây chỉ dành cho diode P-N bình thường.

 1. PHƯƠNG PHÁP 1: Sử dụng đồng hồ số vạn năng để kiểm tra

Kiểm tra diode bằng cách sử dụng đồng hồ số vạn năng (DMM) có thể được thực hiện theo hai cách vì có hai chế độ có sẵn trong DMM để kiểm tra diode. Đó là chế độ diode và chế độ Ôm Kế.

a) Chế độ diode

 • Xác định cực dương cực dương và cực âm của diode.

 • Chọn chế độ kiểm tra diode bằng cách xoay nút xoay trung tâm đến vị trí biểu tượng diode. Trong chế độ này, đồng hồ có thể cung cấp dòng điện 2mA để kiểm tra

 • Chạm que đo màu đỏ với cực dương và que đo màu đen với cực âm.

 • Quan sát màn hình hiển thị trên đồng hồ. Nếu giá trị điện áp nằm trong khoảng từ 0,6 đến 0,7 (diode silic) thì diode tốt. Đối với điốt gecmani, giá trị này nằm trong khoảng từ 0,25 đến 0,3.

 • Bây giờ đảo ngược các cực của đồng hồ có nghĩa là chạm que đo màu đỏ với cực âm và màu đen với cực dương. Diode sẽ phân cực nghịch và lúc này nó sẽ không cho dòng điện chạy qua nó. Do đó đồng hồ thể hiện OL (tương đương với mạch hở). Nếu bạn thực hiện đúng như các bước trên tức là diode còn tốt.

 • Nếu đồng hồ hiển thị các giá trị không liên quan như các bước trên thì diode bị hư. Diode có thể bị hở hoặc ngắn mạch. Diode hở là diode hoạt động như một công tắc hở trong điều kiện phân cực thuận và phân cực nghịch. Vì vậy, không có dòng điện chạy qua diode. Và đồng hồ sẽ thể hiện OL trong cả hai điều kiện đó.

 • Điốt ngắn mạch là diode hoạt động như một công tắc đóng để dòng điện chạy qua nó và điện áp rơi qua diode sẽ bằng không. Do đó, đồng hồ sẽ hiển thị giá trị điện áp bằng không, nhưng trong một số trường hợp nó sẽ hiển thị một điện áp rất nhỏ khi điện áp rơi qua diode.

b) Chế độ Ôm kế

Tương tự như phương pháp trên, đây cũng là phương pháp đơn giản để kiểm tra diode

 • Xác định cực dương và cực âm của diode.

 • Chọn chế độ điện trở bằng cách xoay núm xoay trung tâm đến thang đo Ohm. Chọn thang đo điện trở thấp (có thể là 1KΩ) để đo thuận và chọn thang đo điện trở cao (100K ohm) để đo nghịch.

 • Chạm que đo màu đỏ với cực dương và màu đen với cực âm. Nếu đồng hồ hiển thị một giá trị vài chục đến vài trăm ohm, thì diode tốt.

 • Đảo ngược đầu đo lại, nếu trên đồng hồ hiển thị giá trị điện trở rất cao hoặc có thể OL thì diode hoạt động tốt.

Tóm lại, từ các bước trên ta có thể kết luận khi đồng hồ số cho giá trị điện trở thấp khi đo thuận và giá trị điện trở rất cao hoặc OL khi đo nghịch thì diode còn hoạt động tốt. Còn nếu đồng hồ chỉ cho một giá trị rất cao hoặc OL khi đo cả chiều thuận và chiều nghịch thì diode bị hở, và nếu điện trở ở giá trị thấp ở cả 2 chiều thuận nghịch thì diode bị chập.

 1. PHƯƠNG PHÁP 2: Sử dụng đồng hồ kim để kiểm tra

Cách đo và kiểm tra diode

 • Điều chỉnh đồng hồ ở thang đo điện trở thấp ( 1K)

 • Khi đo chiều thuận, chạm que đo màu đỏ với anode và màu đen với Cathode.

 • Nếu đồng hồ hiển thị giá trị điện trở thấp thì diode tốt

 • Tiếp tục điều chỉnh đồng hồ sang thang đo điện trở cao( 100K)

 • Trong trường hợp này ta đang đo ở chế độ làm việc nghịch của diode, chạm que đo màu đen với anode và màu đỏ với cathode.

 • Nếu đồng hồ cho giá trị điện trở cao hoặc OL thì diode tốt.Nếu đồng hồ không hiển thị đúng với các kết quả ở các bước trên thì diode đã bị hỏng.