Bạn đã biết 10+ cách tính phép chia hay nhất đừng bỏ lỡ

Bài này Nhà Xinh Plaza sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cách tính phép chia hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Một số dạng Toán về phép chia có dư lớp 3 tổng hợp 6 ví dụ, các dạng bài tập về phép chia có dư. Qua đó, các em sẽ nắm vững định nghĩa, tính chất, luyện giải thật nhuần nhuyễn dạng Toán về phép chia có dư.

Để học tốt dạng Toán về phép chia có dư, các em luôn nhớ quy tắc số dư bao giờ cũng phải nhỏ hơn số chia. Sau đó, luyện giải các dạng bài tập, so sánh kết quả xem mình làm đúng cha. Vậy mời các em cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây:

Định nghĩa phép chia có dư

Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.

Tính chất của phép chia có dư lớp 3

Trong một phép chia có dư thì:

 • Số dư luôn nhỏ hơn số chia.
 • Số dư nhỏ nhất là 1, số dư lớn nhất là số kém số chia một đơn vị.

6 ví dụ về phép chia có dư

Ví dụ 1. Trong phép chia dưới đây, những phép chia nào có cùng số dư?

a) 37 : 2;

b) 64 : 5;

c) 45 : 6;

d) 73 : 8;

e) 76 : 6;

g) 453 : 9.

Phân tích. Muốn biết những phép chia nào có cùng số dư, ta phải thực hiện từng phép chia rồi dựa vào kết quả tìm được để kết luận. Đây là bài toán nhằm kiểm tra kĩ năng của học sinh.

Bài giải:

Ta có 37 : 2 = 18 (dư 1); 64 : 5 = 12 (dư 4); 45 : 6 = 7 (dư 3); 73 : 8 = 9 (dư 1); 76 : 9 = 8 (dư 4); 453 : 9 = 50 (dư 3).

Vậy phép chia: 37 : 2 và 73 : 9 cùng số dư là 1; phép chia 64 : 5 và 76 : 9 có cùng số dư là 4; phép chia 45 : 6 và 453 : 9 cùng số dư là 3.

Ví dụ 2. Tìm y biết:

a) y : 8 = 234 (dư 7)

b) 47 : y = 9 (dư 2)

Phân tích. Muốn giải được bài toán này cần nắm vững cách tìm số bị chia trong phép chia có dư và cách tìm số chia trong phép chia có dư. Để tìm số bị chia trong phép chia hết ta lấy thương nhân với số chia, để tìm số bị chia trong phép chia có dư sau khi nhân thương với số chia ta đem cộng với số dư. Nếu số bị chia bớt đi phần dư thì khi đó ta được phép chia hết và thương không đổi. Do đó tìm số chia trong phép chia có dư ta lấy số bị chia trừ đi rồi chia cho thương.

a) y : 8 = 234 (dư 7)

y = 234 x 8 + 7

y = 1872

y = 1879.

b) 47 : y = 9 (dư 2)

y = (47 – 2) : 9

y = 45 : 9

y = 5.

Ví dụ 3. Thay các dấu * và chữ a bởi các chữ số thích hợp, biết số chia ; thương đều bằng nhau và là chữ số lẻ.

Phân tích. So sánh số dư với số chia dựa vào đặc điểm số chia bằng thương số và là số lẻ ta tìm được số chia và thương. Từ đó tìm được số bị chia.

Bài giải. Vì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia nên a > 7; a là chữ số lẻ nên a = 9

Số bị chia trong phép chia đó là: 9 x 9 + 7 = 88

Ta có phép tính hoàn chỉnh:

Ví dụ 4. May mỗi bộ quần áo hết 3 m vải. Hỏi có 85 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Phân tích. Muốn biết 85 m vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ta lấy 85 chia cho 3 được thương là số bộ quần áo và số dư là số mét vải thừa. Vì đây là phép chia có dư nên thực hiện phép chia trước và kết luận sau.

Bài giải. Thực hiện phép chia ta có:

85 : 3 = 28 (dư 1).

Vậy có thể may được nhiều nhất 28 bộ quần áo và còn thừa 1 m vải

Đáp số: 28 bộ quần áo; thừa 1 m vải.

Ví dụ 5: Một đoàn khách gồm 55 người muốn qua sông, nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 5 người kể cả người lái thuyền. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách đó.

Xem thêm:: Bạn đã biết 10+ cách làm tan máu bầm mụn bạn nên biết

Phân tích: Muốn tìm số thuyền cần chở, ta lấy số khách chia cho số khách mà một thuyền chở được. Tuy nhiên vì phải chở hết khách qua sông nên nếu còn số người ít hơn số người tối đa một thuyền chở thì vẫn phải cần một thuyền nữa.

Bài giải

Mỗi thuyền chỉ chở được nhiều nhất số khách là:

5 – 1 = 4 (người)

Thực hiện phép chia ta có:

55 : 4 = 13 (dư 3)

Cần 13 thuyền mỗi thuyền chở 4 người khách, còn 3 người khách chưa có chỗ ngồi nên cần thêm 1 thuyền nữa.

Vậy cần ít nhất số thuyền là:

13 + 1 = 14 (thuyền)

Đáp số: 14 thuyền

Ví dụ 6: Ngày 20/11/2008 là thứ năm. Hỏi ngày 20/11/2009 là thứ mấy?

Phân tích: Vì một tuần có 7 ngày nên muốn biết ngày 20/11/2009 là thứ mấy, ta phải tìm xem từ ngày 20/11/2008 đến 20/11/2009 có bao nhiêu ngày rồi lấy số ngày đó chia cho 7, nếu không dư thì ngày 20/11/2009 cũng là thứ năm. Nếu có dư thì đếm thêm thứ để xác định.

Bài giải

Từ 20/11/2008 đến 20/11/2009 có 365 ngày (vì tháng nhuận của năm 2008 là tháng 2).

1 tuần có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có:

365 : 7 = 52 (dư 1)

Vậy sau đúng 52 tuần lại đến ngày thứ năm nên ngày 20/11 năm 2009 là thứ sáu.

Các bài Toán về phép chia có dư

Bài 1:

Một cửa hàng có 465 kg gạo tám thơm đóng vào các bao nhỏ, mỗi bao 8 kg. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bao để chứa hết số gạo đó?

Bài 2:

Chia một số cho 8 thì được thương là số lớn nhất có hai chữ số và số dư là số dư lớn nhất. Hỏi chia số đó cho 7 thì có số dư là bao nhiêu?

Bài 3:

Thay các dấu ? và chữ b bởi các chữ số thích hợp, biết số chia và thương đều bằng nhau và là số chẵn.

Bài 4: Có 31 mét vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 mét vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải ?

Bài giải: Thực hiện phép chia ta có: 31 : 3 = 10 (dư1). Vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo như thế và còn thừa 1 mét vải.

Đáp số: 10 bộ, thừa 1 mét vải. Trong bài giải có hai điểm khác với việc trình bày bài giải bài toán đơn là: Kết quả của phép tính không ghi tên đơn vị, câu trả lời đặt sau phép tính.

Bài 5: Một lớp học có 33 học sinh. Phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Bài giải:

Thực hiện phép chia ta có: 33 : 2 = 16 (dư 1). Số bàn có 2 học sinh ngồi là 16 bàn, còn 1 học sinh chưa có chỗ ngồi nên cần có thêm 1 bàn nữa.

Vậy cần số bàn ít nhất là:

16 + 1 = 17 (cái bàn)

Đáp số: 17 cái bàn.

Trong bài giải này ngoài phép tính chia có dư, còn có phép cộng kết quả phép chia đó với 1 (cần lưu ý học sinh: số 1 này không phải là số dư).

Bài 6. Đoàn khách du lịch có 50 người, muốn thuê xe loại 4 chỗ ngồi. Hỏi cần thuê ít nhất bao nhiêu xe để chở hết số khách đó?

Bài giải:

Thực hiện phép chia ta có: 50 : 4 = 12 (dư 2). Có 12 xe mỗi xe chở 4 người khách, còn 2 người khách chưa có chỗ nên cần có thêm 1 xe nữa.

Vậy số xe cần ít nhất là:

12 + 1 = 13 (xe).

Đáp số: 13 xe ô tô.

Xem thêm:: Đẻ mổ có được ăn lạc không?

Bài 7: Cần có ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết 78 người của đoàn văn công qua sông, biết rằng mỗi thuyền chỉ ngồi được nhiều nhất là 6 người, kể cả người lái thuyền?

Bài giải:

Mỗi thuyền chỉ chở được số khách nhiều nhất là:

6 – 1 = 5 (người)

Thực hiện phép chia ta có: 78 : 5 = 15 (dư 3). Có 15 thuyền, mỗi thuyền chở 5 người khách, còn 3 người khách chưa có chỗ ngồi nên cần có thêm 1 thuyền nữa.

Vậy số thuyền cần có ít nhất là:

15 + 1 = 16 (thuyền).

Đáp số: 16 thuyền.

Trong 4 ví dụ trên câu hỏi của bài toán về phép chia có dư đều có thuật ngữ “nhiều nhất” hoặc “ít nhất”. Tuy nhiên cũng có bài toán về phép chia có dư mà không cần có các thuật ngữ đó.

Bài 8: Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

Bài giải:

Một tuần lễ có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có : 366 : 7 = 52 (dư 2). Vậy năm nhuận gồm 52 tuần lễ và 2 ngày.

Đáp số : 52 tuần lễ và 2 ngày.

Bài 9: Hôm nay là chủ nhật. Hỏi 100 ngày sau sẽ là thứ mấy của tuần lễ ?

Bài giải:

Một tuần lễ có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có : 100 : 7 = 14 (dư 2). Sau đúng 14 tuần lại đến ngày chủ nhật và hai ngày sau là ngày thứ ba. Vậy 100 ngày sau là ngày thứ ba trong tuần lễ.

Đáp số: ngày thứ ba.

Bài 10: Cho bài toán theo tóm tắt sau:

3m vải : 1 bộ quần áo

65m vải: … bộ quần áo?

Thừa … (m ) vải?

Bài giải:

Ta có: 65 : 3 = 21 (dư 2)

Vậy có 65 m vải thì may được nhiều nhất 21 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.

Đáp số: 21 bộ, thừa 2m vải.

Bài tập phép chia có dư nâng cao

Bài 1: Tìm y trong phép chia, có số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số, thương bằng 6 và số dư kém thương 3 đơn vị

Bài 2: Tìm y trong phép chia, có số chia là 12, thương là 14 và biết số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia

Bài 3: Cho một số biết số đó chia cho 8 thì được thương là 42 và dư 2. Nếu lấy số đó chia cho 7 thì được kết quả là bao nhiêu?

Bài 4: Nếu hôm nay là thứ 4 thì 97 ngày sau là thứ mấy?

Bài 5: Một xe khách cỡ vừa có thể chở 30 hành khách, một xe bus cỡ nhỏ có thể chở 8 hành khách, một xe khách cỡ lớn có thể chở được 52 hành khách. Hỏi cần bao nhiêu xe bus cỡ lớn để chở tất cả hành khách của 8 xe bus cỡ nhỏ đầy hành khách và 13 xe bus cỡ vừa đầy hành khách (đề thi Olympic Đông Nam Á)

Hướng dẫn giải

Bài 1

Phương pháp giải

Bước 1: tìm số bị chia và số dư

Bước 2: tìm số chia

Biết số chia = (số bị chia – số dư) : thương

Bài giải

Xem thêm:: Tràn lan quảng cáo TPBVSK nhãn hiệu Vạn Xuân Đường trái luật, thách thức các cơ quan chức năng?!

Số bị chia là số lớn nhất có hai chữ số nên số bị chia là 99

Thương là 6

Số dư kém thương 3 đơn vị nên số dư = 6 – 3 = 3

Số chia là (99 – 3) : 6 = 16

Bài 2

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm số dư

Bước 2: Tìm số bị chia

Biết số bị chia = (số chia x thương) + số dư

Bài giải

Số dư là số lớn nhất có thể trong phép chia mà số dư phải nhỏ hơn số chia nên số dư = số chia – 1 = 12 – 1 = 11

Với thương là 14, số chia là 12, số dư là 11.

Vây số bị chia = (12 x 14) + 11 = 179

Bài 3

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm số bị chia

Số bị chia = (Số chia x thương) + số dư

Bước 2: Tìm kết quả

Thực hiện phép chia cho số mới theo đề bài.

Bài giải

Theo đề bài cho ta có thương là 42, số chia là 8, số dư là 2

Vậy số bị chia = (8 x 42) + 2 = 338

Nếu lấy 338 chia cho 7 ta được kết quả là 338 : 7 = 46 và dư 2

Bài 4

Phương pháp giải

Đối với dạng bài này ta lấy số ngày bài cho rồi chia cho 7 (7 là số ngày của 1 tuần). Nếu kết quả của phép chia là số dư thì ta nhẩm thêm vào thứ mà bài hỏi.

Bài giải

Số ngày bài cho là 97, nên 97 : 7 = 13 (tuần) và dư 6 ngày

Biết hôm nay là thứ 4 chúng ta đếm thêm 6 lần bắt đầu từ thứ 5 thì được sau 97 ngày là thứ mấy. kết quả là thứ 3

Bài 5

Phương pháp giải

Bước 1: tính được số khách trên 8 xe bus cỡ vừa và 13 xe bus cỡ nhỏ

Bước 2: tính tổng số hành khách trên 2 xe bus cỡ nhỏ và vừa

Bước 3: Lấy tổng số hành khách đó chia cho số khách tối đa mà xe khách cỡ lớn có thể chở

Bài giải

Số khách nhiều nhất mà xe bus cỡ vừa có thể chờ là: 13 x 30 = 390 (hành khách)

Số khách nhiều nhất mà xe bus cỡ nhỏ có thể chở là: 8 x 8 = 64(hành khách)

Tổng số hành khách của hai xe bus cỡ vừa và nhỏ là: 390+ 64= 454 (hành khách)

Mà xe bus cỡ lớn chở được nhiều nhất là 52 hành khách nên số xe bus cần để chở hết 454 hành khách trên là: 454 : 52 = 8 xe và dư 38 hành khách

Vậy để chở hết 454 hành khách cần 8 xe 52 chỗ chở đầy hành khách và cần thêm 1 xe để chở 38 hành khách còn lại

Top 15 cách tính phép chia viết bởi Nhà Xinh

Đặt tính rồi tính các phép chia 7 – Tailieumoi.vn

 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2022
 • Đánh giá: 4.63 (422 vote)
 • Tóm tắt: Đặt tính rồi tính các phép chia 7 – Lời giải bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập …

Bài 28 : Phép chia hết và phép chia có dư

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 10/27/2022
 • Đánh giá: 4.43 (328 vote)
 • Tóm tắt: Phương pháp giải: – Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép chia. – Điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp. Lời giải chi …

50 Bài Tập Phép Chia Cho Số Có Ba Chữ Số

50 Bài Tập Phép Chia Cho Số Có Ba Chữ Số
 • Tác giả: mightymath.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.34 (224 vote)
 • Tóm tắt: Để làm tốt dạng bài này thì con cần nắm được cách chia 3 chữ số cho 1 chữ số như sau: Đặt phép tính rồi tính theo thứ tự từ trái qua phải với 3 bước nhẩm.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để làm tốt bài tập chia cho số có ba chữ số Toán lớp 3, con cần phải vận dụng tốt cả phép chia, nhân và trừ trong một phép tính toán. Dạng bài này không quá khó nhưng rất quan trọng trong chương trình học, ngoài ra khi làm bài tốt sẽ giúp con phát …

Xem thêm:: Bạn đã biết 13 mẫu áo thu đông nam đẹp hay nhất bạn nên biết

Cách đặt phép tính chia

 • Tác giả: tienichnho.com
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 4.02 (235 vote)
 • Tóm tắt: Cách đặt phép tính chia. A = B = Xem kết quả. 9483. 5 000. 4483. 40 00. 483. 45 0. 33. 30. 3. 5. 1896. © 2017–2022 tienichnho.com.

Giáo án Toán Lớp 3 – Tiết 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

 • Tác giả: lop4.com
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 3.88 (490 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. a) Phép chia 72: 3 – Viết lên bảng phép tính 72: 3 =? và yêu cầu HS đặt tính theo cột …

Top 15 đặt Phép Tính Chia hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 3.75 (203 vote)
 • Tóm tắt: 10 Mar 2022 · Toán lớp 3 đặt tính rồi tính trẻ làm quen với phép tính. … Từ đó giúp trẻ ghi nhớ thứ tự tính toán, rèn luyện tư duy logic và tính nhanh các bài …

Giải toán lớp 3 Phép chia hết và phép chia có dư

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 3.39 (372 vote)
 • Tóm tắt: Số bị chia = thương X số chia Phép chia có dư: Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số … Bàil Tính rồi viết theo mẫu: a) Mẫu: 12 6 20 5 15 3 24 4 12 2 0 12:6 = 2 b)

Xem thêm:: Để trẻ sơ sinh đi ngủ đúng giờ và ngủ ngoan suốt đêm, hãy làm những việc sau

Phép Chia Lớp 3: Hướng Dẫn Cách Giải Toán Và Bài Tập

Phép Chia Lớp 3: Hướng Dẫn Cách Giải Toán Và Bài Tập
 • Tác giả: learn.pops.vn
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 3.23 (243 vote)
 • Tóm tắt: Cùng POPS Kids Learn khám phá các bài toán phép chia có dư lớp 3 nhé! … phép cộng, phép trừ và phép nhân, thì phép chia sẽ là phép tính …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các bài tập về phép chia lớp 3 là dạng bài trọng tâm trong chương trình toán lớp 3 mà bé cần nắm. Sau khi đã thành thạo các phép cộng, phép trừ và phép nhân, thì phép chia sẽ là phép tính cuối cùng mà các em được học trong chương trình giáo dục tiểu …

Ước lượng thương trong phép chia cho số có hai chữ số, ba chữ số Cách chia cho số có nhiều chữ số

Ước lượng thương trong phép chia cho số có hai chữ số, ba chữ số Cách chia cho số có nhiều chữ số
 • Tác giả: giaitoan.com
 • Ngày đăng: 11/14/2022
 • Đánh giá: 3.08 (481 vote)
 • Tóm tắt: Ước lượng thương trong phép chia cho số có hai chữ số, ba chữ số, Cách ước … Cách ước lượng thương trong phép chia số có nhiều chữ số … Đặt tính lần 1:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn Cách ước lượng thương khi chia cho số có nhiều chữ số. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu như Giải Toán lớp 4, Lý thuyết Toán lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 để …

Phép chia phân số – Lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập

Phép chia phân số - Lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập
 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 2.89 (107 vote)
 • Tóm tắt: Phương pháp giải cần áp dụng các quy tắc tính giá trị của biểu thức. Đồng thời, chúng ta nên ưu tiên tính trong ngoặc trước, thực hiện nhân chia …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những thông tin chi tiết về phép chia phân số bao gồm kiến thức lý thuyết và bài tập cụ thể. Hi vọng, các em đã tìm thấy nguồn tư liệu tham khảo hữu ích. Đồng thời, các thầy cô cũng khám phá ra nhiều nội dung hay, phục vụ tốt cho quá …

Chia số có năm chữ số với số có một chữ số – Lời giải Toán 3

Chia số có năm chữ số với số có một chữ số - Lời giải Toán 3
 • Tác giả: itoan.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.78 (93 vote)
 • Tóm tắt: Phép chia có cách đặt tính khác biệt hơn so với các phép tính còn lại là đặt số bị chia ở bên trái, số chia ở bên phải và ngang hàng nhau. Thương được đặt bên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài học trước các bạn đã được học về phép cộng, phép trừ, phép nhân số có năm chứ số rồi, nay cô sẽ giới thiệu tiếp phép tính còn lại là Chia số có năm chữ số với số có một chữ số. Bài học hôm nay rất quan trọng trong chương trình học tập nên cô …

Xem thêm:: Điểm danh 6 cách làm bánh kem oreo hay nhất

Các tính chất phép chia, dấu hiệu chia hết và các dạng bài tập liên quan

 • Tác giả: voh.com.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 2.61 (176 vote)
 • Tóm tắt: Phép chia là một trong bốn phép tính cơ bản và quan trọng trong toán số học cũng như … SGK CD Toán 6»Số Tự Nhiên»Các tính chất phép chia, dấu hiệu chia h.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 4: Có 2 cửa hàng bán gạo, mỗi cửa hàng mỗi ngày nhập về 6375 kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 425 kg, cửa hàng thứ 2 bán được 490 kg. Hỏi các cửa hàng mất bao nhiêu ngày để bán được hết số gạo đó và có cửa hàng nào còn dư …

[MẸO] Cách Tính Phép Chia Có Dư Lớp 3 có 4 chữ số siêu dễ (MỚI NHẤT 2022) – VTYUZ

[MẸO] Cách Tính Phép Chia Có Dư Lớp 3 có 4 chữ số siêu dễ (MỚI NHẤT 2022) - VTYUZ
 • Tác giả: giasutuoitre.com
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.65 (135 vote)
 • Tóm tắt: [MẸO] Cách Tính Phép Chia Có Dư Lớp 3 có 4 chữ số siêu dễ (MỚI NHẤT 2022) – VTYUZ. Fri, 01/07/2022 – 13:41. Ở bài trước các em đã được học về phép chia 2 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài trước các em đã được học về phép chia 2 chữ số cho 1 chữ số với những ví dụ trực quan và dễ hiểu. Thế còn phép tính 4 chữ số thì sao nhỉ ? Có khó hơn không?.. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phép chia có dư lớp 3 có 4 chữ số …

Phép Chia Cho Số Có Ba Chữ Số Lớp 3 Và Bài Tập Vận Dụng

Phép Chia Cho Số Có Ba Chữ Số Lớp 3 Và Bài Tập Vận Dụng
 • Tác giả: clevai.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 2.44 (64 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung bài viết: 1. Cách thực hiện các phép tính chia cho số có ba chữ số; Phép chia hết; Phép chia dư; 2.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 8: Có 2 cửa hàng bán gạo mỗi một ngày đều nhập về 6375kg gạo, trung bình trong ngày thứ nhất cửa hàng đầu tiên đã bán được 425kg gạo, cửa hàng thứ 2 bán được 490kg gạo. Vậy cả 2 cửa hàng sẽ mất bao nhiêu ngày mới bán hết được số gạo đó và có còn …

Cách tính nhẩm phép chia nhanh nhất

 • Tác giả: butmay.vn
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 2.36 (70 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn một số thủ thuật ước lượng thương trong cách tính nhẩm phép chia nhanh nhất. Phương pháp chia nhẩm bằng cách làm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp này áp dụng trong trường hợp hàng đơn vị của số chia là 1, 2 hoặc 3. Ý nghĩa của việc làm tròn là bớt đi 1, 2 hoặc 3 đơn vị ở số chia. Để tiến hành phép chia bằng cách làm tròn giảm, ta đặt phép tính sau đó che bớt chữ số hàng đơn vị của …

Nguồn: https://nhaxinhplaza.com