Kiểu Gen Dị Hợp Là Gì – Cẩm nang Hải Phòng

Gen dị hợp là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Tag: kiểu gen dị hợp là gì

Các sự khác biệt chính giữa đồng hợp tử và dị hợp tử là đồng hợp tử có nghĩa là cả hai alen giống nhau về một tính trạng trong khi dị hợp tử có nghĩa là hai alen khác nhau về một tính trạng.

Các gen được thừa hưởng từ nhiễm sắc thể của cha mẹ kiểm soát tất cả các tính cách hoặc đặc điểm của động vật, thực vật và tất cả các sinh vật khác. Đó là lý do cốt lõi để thể hiện các đặc điểm của cha mẹ trong thế hệ con cháu. Hầu hết các sinh vật nhân chuẩn có hai bộ gen được gọi là gen của mẹ và gen của cha. Do đó, tình hình di truyền được gọi là lưỡng bội (hai bộ nhiễm sắc thể). Điều đó có nghĩa là; tất cả các đặc điểm có thành phần di truyền từ cả mẹ và cha. Tuy nhiên, các gen này có thể là trội hoặc lặn so với nhau và đó là nơi các đặc điểm đồng hợp tử và dị hợp tử trở nên quan trọng. Đồng hợp tử là trạng thái có hai alen trội (aa) hoặc hai alen lặn (aa) trong khi dị hợp tử là trạng thái có một alen trội và một alen lặn (Aa).

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Đồng hợp tử là gì3. dị hợp tử là gì4. Điểm tương đồng giữa đồng hợp tử và dị hợp tử5. So sánh cạnh nhau – Đồng hợp tử so với dị hợp tử ở dạng bảng6. Tóm tắt

Đồng hợp tử là gì?

Xem thêm:: Rất Hay: Mơ cãi nhau với bố đánh con gì? Điềm báo gì? Tốt hay xấu?

Các gen đồng hợp tử bao gồm hai loại gen giống nhau và giống mẹ. Tuy nhiên, các nhân vật chiếm ưu thế và suy thoái là quan trọng để xem xét. Ví dụ, khi một đứa trẻ nhận được một alen trội (S) từ mẹ và cùng một loại alen trội (S) từ bố, thì con đó là trội hoàn toàn đồng hợp tử (SS) cho đặc điểm đó. Tương tự như vậy, nếu các alen di truyền từ mẹ và cha đều là gen lặn, được biểu thị bằng chữ thường ‘s’, thì đứa trẻ là trạng thái lặn đồng hợp tử (ss) cho đặc điểm đó. Do đó, kiểu gen đồng hợp tử có thể có hai tính trạng trội hoặc hai tính trạng lặn.

Hình 01: Đồng hợp tử

Tình huống ‘SS’ được gọi là kiểu gen đồng hợp tử trội trong khi tình huống ‘ss’ là kiểu gen đồng hợp tử lặn. Kiểu gen đồng hợp tử trội biểu hiện kiểu hình trội trong khi kiểu gen đồng hợp tử lặn biểu hiện kiểu hình lặn.

Dị hợp tử là gì?

Các gen dị hợp tử có các loại gen khác nhau cho một kiểu hình cụ thể. Điều đó có nghĩa là; cấu trúc di truyền của một nhân vật hoặc kiểu hình cụ thể không chứa các loại gen tương tự. Có hai loại gen cơ bản là trội và lặn. Do đó, kiểu gen dị hợp tử hoặc alen có một gen trội với một gen lặn chịu trách nhiệm cho một đặc điểm cụ thể. Tuy nhiên, trong trường hợp có kiểu gen dị hợp tử, chỉ có gen trội được biểu hiện thành kiểu hình; các nhân vật chức năng hoặc có thể nhìn thấy bên ngoài.

Xem thêm:: Lòng tự tôn là gì – hocdauthau.com

Hình 02: dị hợp tử

Không có quy tắc rằng gen trội nên đến từ gen của mẹ hoặc của mẹ; do đó, bất kỳ loại biểu hiện nào (gen trội hoặc gen lặn) có thể được di truyền từ bất kỳ cha mẹ nào. Nếu gen trội ‘S’ từ một cặp bố mẹ có gen lặn ‘s’, thì thế hệ con cháu sẽ dị hợp tử (được chỉ định là ‘Ss’). Sau đó, chỉ có gen trội ‘S’ sẽ được biểu hiện, chiếm ưu thế so với gen lặn ‘s’.

Điểm giống nhau giữa đồng hợp tử và dị hợp tử là gì?

Sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử là gì?

Kiểu gen đồng hợp tử chứa cùng loại gen chịu trách nhiệm cho một kiểu hình cụ thể trong khi kiểu gen dị hợp tử chứa một gen trội với một gen lặn trong thiết lập di truyền lưỡng bội. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa đồng hợp tử và dị hợp tử. Hơn nữa, có hai loại kiểu gen đồng hợp tử là đồng hợp tử trội và đồng hợp tử lặn. Mặt khác, kiểu gen dị hợp tử chỉ có một loại. Do đó, đây cũng là một sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử. Trong kiểu gen đồng hợp tử, có hai loại kiểu hình được biểu hiện trong khi chỉ có một loại được biểu hiện ở kiểu gen dị hợp tử.

Infographic sau đây trình bày thêm thông tin về sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử.

Tóm tắt – Đồng hợp tử vs dị hợp tử

Xem thêm:: Độ sáng nit trên màn hình là gì? Độ sáng bao nhiêu là phù hợp? – Fptshop.com.vn

Các sinh vật lưỡng bội sở hữu hai bộ nhiễm sắc thể; một bản sao đến từ trứng và bản sao khác đến từ tinh trùng. Tương tự, mỗi gen có hai dạng thay thế hoặc alen. Nếu hai alen khớp với nhau, chúng ta gọi nó là đồng hợp tử về một tính trạng. Hơn nữa, có hai loại trạng thái đồng hợp tử: hai alen trội hoặc hai alen lặn. Ngược lại, nếu hai alen không khớp nhau, chúng ta gọi nó là dị hợp tử về một tính trạng. Đó là trạng thái có một alen trội và một alen lặn. Vì vậy, đây là tóm tắt về sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử.

Tài liệu tham khảo:

1. Kiểu gen và kiểu hình của Cục Thống kê, Đại học Washington, Có sẵn tại đây.2. Kiểu gen của Tin tức Thiên nhiên, Nhóm xuất bản tự nhiên, có sẵn ở đây.

Hình ảnh lịch sự:

1. Triệu chứng dị hợp tử của Darryl Leja, Viện nghiên cứu bộ gen người quốc gia – (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia2

Tag: kiểu gen dị hợp là gì