Gợi ý 10 in the doghouse là gì hay nhất bạn nên biết

1 “In the doghouse” nghĩa là gì? – Trắc Nghiệm Tiếng Anh

 • Tác giả: tracnghiemtienganh.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 4.9 (835 vote)
 • Tóm tắt: · Elon Musk is in the doghouse with Grimes after an ill-considered (thiếu cân nhắc) tweet. On Friday, the Tesla founder tweeted “Pronouns suck.” 

2 Be in the doghouse là gì

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.72 (430 vote)
 • Tóm tắt: in the doghouse Tiếng Anh là gì? · in the doghouse Tiếng Anh có nghĩa là Bất bình hoặc không ưa, gặp rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh. · Đây là thuật ngữ được sử dụng 

3 doghouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

 • Tác giả: englishsticky.com
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.39 (526 vote)
 • Tóm tắt: Từ điển Anh Anh – Wordnet. doghouse. an idiomatic term for being in disfavor. in the doghouse. Similar: kennel: outbuilding that serves as a shelter for a 

4 Nghĩa của từ dog-house là gì – TudienY.com

 • Tác giả: tudieny.com
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 4.24 (353 vote)
 • Tóm tắt: Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Dịch Online, Translate, Translation, Từ điển chuyên ngành Y khoa, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt 

5 Thành ngữ miêu tả sự khó khăn

 • Tác giả: ktvntd.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 4.04 (376 vote)
 • Tóm tắt: · ‘ To be in somebody’s bad books. To be in the dog house. To be off the team. Những thành ngữ này có nghĩa là ai đó 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ‘I don’t want to hear you complaining that you haven’t got any money: you bought a really expensive watch last month when there is nothing wrong with the watch you already have. If you’ve got no money, it’s your own fault – you made your bed, now …

6 in a dog house có nghĩa là gì? Xem bản dịch

 • Tác giả: vi.hinative.com
 • Ngày đăng: 10/15/2021
 • Đánh giá: 3.85 (531 vote)
 • Tóm tắt: Định nghĩa in a dog house @Matthewlanzer Do you mean, in the doghouse? It means that your partner is angry with you and you have to sleep 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ‘I don’t want to hear you complaining that you haven’t got any money: you bought a really expensive watch last month when there is nothing wrong with the watch you already have. If you’ve got no money, it’s your own fault – you made your bed, now …

7 In the doghouse nghĩa là gì

 • Tác giả: hoicay.com
 • Ngày đăng: 09/29/2021
 • Đánh giá: 3.73 (555 vote)
 • Tóm tắt: · In the doghouse = trong chuồng chó -> nghĩa là ai đó đang tức giận vì người khác làm gì sai.Ví dụ Elon Musk is in the doghouse with Grimes 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ‘I don’t want to hear you complaining that you haven’t got any money: you bought a really expensive watch last month when there is nothing wrong with the watch you already have. If you’ve got no money, it’s your own fault – you made your bed, now …

8 Nghĩa của Be in the doghouse là gì –

 • Tác giả: dangkynick.com
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 3.5 (526 vote)
 • Tóm tắt: · Nghĩa của Be in the doghouse là gì – dangkynick.com · Thông tin thuật ngữ · Định nghĩa – Khái niệm · Ý nghĩa – giải thích · Bản tóm tắt
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ‘I don’t want to hear you complaining that you haven’t got any money: you bought a really expensive watch last month when there is nothing wrong with the watch you already have. If you’ve got no money, it’s your own fault – you made your bed, now …

9 In the doghouse nghĩa là gì

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 3.38 (593 vote)
 • Tóm tắt: In the doghouse = trong chuồng chó -> nghĩa là ai đó đang tức giận vì người khác làm gì sai. … Elon Musk is in the doghouse with Grimes after an ill-considered 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ‘I don’t want to hear you complaining that you haven’t got any money: you bought a really expensive watch last month when there is nothing wrong with the watch you already have. If you’ve got no money, it’s your own fault – you made your bed, now …

10 Dog-house

 • Tác giả: tudien.me
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 3.03 (367 vote)
 • Tóm tắt: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: dog-house nghĩa là cũi chó, chuồng chó
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ‘I don’t want to hear you complaining that you haven’t got any money: you bought a really expensive watch last month when there is nothing wrong with the watch you already have. If you’ve got no money, it’s your own fault – you made your bed, now …