Giáo trình Chọn và nhân giống vật nuôi

I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Chọn và nhân giống vật nuôi./ Đặng Vũ Bình (ch.b), Phạm Thế Huệ, Ngô Thị Kim Cúc Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2018, 204 Tr.; 19×27 cm. Ký hiệu xếp giá: 636.0821 ĐAB 2018 Số lượng: 20 cuốn Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 10 ) Từ khóa: Giới thiệu kiến thức cơ bản về nguồn gốc vật nuôi chủ yếu ở nước ta; ước tính các tham số di truyền; hệ phô và quan hệ di truyền giữa các cá thể; ứng dụng các tham số di truyền trong chọn và nhân giống vật nuôi Tiêu đề mục: Chọn và nhân giống vật nuôi

II. NỘI DUNG

Chọn và nhân giống vật nuôi có thể hiểu là chọn giống vật nuôi và nhân giống vật nuôi. Chọn giống vật nuôi là việc phát hiện và giữ lại những cá thể mang tính tốt đáp ứng các yêu cầu đề ra và loại thải các cá thể xấu không đạt yêu cầu, nhằm hoàn thiện giống vật nuôi và nâng cao năng suất vật nuôi. Chọn lọc là một trong ba khâu rất quan trọng trong công tác giống vật nuôi (chọn lọc – chọn giống – nhân giống), đó là khâu đầu tiên có vai trò quyết định của công tác giống. Nhân giống vật nuôi là quá trình sinh sản và chọn lọc nhằm giữ lại và gây nuôi những vật nuôi có có lợi cho con người nhất.

Chọn lọc tự nhiên là quá trình con vật thích ứng với môi trường, chúng có những biến đổi để tồn tại và sản sinh ra thế hệ sau với số lượng nhiều hơn so với những con vật kém thích ứng hơn. Tất cả các con vật đề bắt nguồn từ thú hoang và chịu ảnh hưởng sâu sắc của chọn lọc tự nhiên. Cá thể nào thích nghi được thì tồn tại và phát triển, cá thể nào không thích nghi được thì bị tiêu diệt. Chọn và nhân giống vật nuôi là khoa học ứng dụng các quy luật di truyền để cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm vật nuôi nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và thị trường.

Cần phải phiên biệt hai khái niệm vật nuôi và vật giống: Vật nuôi là những động vật đã được thuần hóa, động vật bán hoang dã được chăn nuôi phục vụ cho mục đích của con người. Vật nuôi bao gồm cả gia súc, gia cầm, ong, tằm, động vật bán hoang dã,… Vật giống là những vật nuôi được giữ lại làm giống nhằm cải tiến về di truyền ở thế hệ sau.

Như vậy, khoa học chọn và nhân giống vật nuôi với lịch sử phát triển hơn 200 năm đã tạo ra rất nhiều giống vật nuôi, các tổ hợp lai có năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng cao đáp ứng được thi trường tiêu thụ và hiệu quả kinh té cho người chăn nuôi.

Giáo trình Chọn và nhân giống vật nuôi

Giáo trình Chọn và nhân giống vật nuôi có cấu trúc gồm phần mở đầu, phần giải thích từ chuyên môn, giải bài tập của một số chương. Các kiến thức chính được trình bày trong giáo trình mang tính cập nhật về cả lý thuyết và dẫn liệu thực tế tập trung vào 2 nội dung chủ yếu là chọn giống vật nuôi và nhân giống vật nuôi. Những vấn đề mới có tính hiện đại trong lĩnh vực chọn giống vật nuôi như dự đoán giá trị giống, chọn lọc bộ gen đã được giới thiệu ở mức độ thích hợp. Tài liệu phù hợp để sử dụng cho chương trình đại học của giáo viên giảng dạy và sinh viên ngành chăn nuôi thú y với nội dung được trình bày đơn giản và dễ hiểu, đồng thời nêu ra những ứng dụng thực tiễn có thể áp dụng trong điều kiện sản xuất chăn nuôi ở nước ta.

Giáo trình Chọn và nhân giống vật nuôi được bố cục thành 9 chương. Chương 1: Nguồn gốc vật nuôi và các giống vật nuôi chủ yếu ở nước ta Chương 2: Các tính trạng của vật nuôi Chương 3: Hệ phổ và quan hệ di truyền giữa các cá thể Chương 4: Ứng dụng các tham số di truyền trong chọn và nhân giống vật nuôi Chương 5: Đánh giá chọn lọc vật giống và phương pháp ước tính, chọn lọc theo giá trị giống Chương 6: Đáp ứng chọn lọc Chương 7: Nhân giống thuần chủng Chương 8: Các phương pháp lai giống Chương 9: Chương trình giống

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!