Tính bằng cách thuận tiện nhất – Cách tính nhanh giá trị biểu thức

Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Bài tập Tính bằng cách thuận tiện nhất được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 2, tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 3, tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4, tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Tính bằng cách thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng cách thuận tiện nhất là việc áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, … vào việc giải bài toán tính giá trị của biểu thức một cách nhanh, hợp lí và chính xác nhất.

Cách tính bằng cách thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cộng các số giống nhau được biểu diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

  • Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 5: Vận dụng các tính chất với các số đặc biệt

Các tính chất đó là:

  • 0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 chia cho một số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với một số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một số cho 1: a : 1 = a

Tính bằng cách thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Tính bằng cách thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Tính bằng cách thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Tính bằng cách thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ….+ 18 + 19 + 20

Bài tập tính bằng cách thuận tiện nhất

Xem thêm:: Sinh năm 2011 bao nhiêu tuổi?

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 – 45 x 9

Xem thêm:: Tuổi Bính Thìn 1976 hợp cây gì? Cây cảnh phong thủy cho người tuổi Bính Thìn –

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 – 102 x 6 – 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 – 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 – 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 – 230 x 22 – 230

j) 135 x 37 – 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 – 476

1987 – 538 – 462

Xem thêm:: Cần tìm nguồn hàng sữa, lấy sữa giá sỉ, nhà phân phối sữa thì xem ngay!

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 – 376 + 3425 – 425

3576 – 4037 – 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 – 39 x 365

22 x 413 – 22 x 13

Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Ngoài dạng bài tập Tính bằng cách thuận tiện nhất, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng toán khác được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!