Trước cách mạng nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

Nhà Xinh Plaza mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Trước cách mạng pháp là một nước hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Cuộc cách mạng tư sản Pháp diễn ra vào cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Vậy Trước cách mạng nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

Câu hỏi: Trước cách mạng nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hoà tư sản

Xem thêm:: Avonza Mylan thuốc điều trị HIV hiệu quả cao, ít tác dụng phụ

C. Quân chủ chuyên chế

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế

Đáp án đúng là đáp án C. Trước cách mạng nước Pháp theo thể chế chính trị là Quân chủ chuyên chế.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng

Xem thêm:: Quy đổi từ Đêximét khối sang Mét khối (dm³ sang m³):

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Sự phân cấp các đẳng cấp trong xã hội pháp nhằm phân chia quyền lực trong đó, Đẳng cấp Quý tộc nắm giữ những chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế, nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua. Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ không có quyền lợi chính trị. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế, song không có quyền lực chính trị.

Chế độ quân chủ chuyên chế ở nước Pháp đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế, đời sống của người nông dân rất cực khổ. Nông dân bị bóc lột rất nặng nề. Về nông nghiệp: công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, năng suất thấp. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều. Nạn mất mùa, đói kém thường xảy ra.

Khác với nông nghiệp thì công thương nghiệp ở Pháp phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên nhà nước thường áp đặt rất nhiều loại thuế má hà khắc làm kĩm hãm sự phát triển.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

Xem thêm:: Bảng giá xe mô tô BMW Motorrad và ưu đãi mới nhất 4/2022 – Tinxe

+ Phương án A: Trước cách mạng nước Pháp theo thể chế chính trị Quân chủ lập hiến là đáp án sai, bởi vì Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba

+ Phương án B: Trước cách mạng nước Pháp theo thể chế chính trị Cộng hoà tư sản là đáp án sai bởi vì Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba

+ Phương án D: Trước cách mạng nước Pháp theo thể chế chính trị Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế là đáp án sai, bởi vì Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Trước cách mạng nước Pháp theo thể chế chính trị Quân chủ chuyên chế.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.com