Chất là gì | Vật thể là gì | Lý thuyết Hóa Học lớp 8

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về Các vật thể tự nhiên hay nhất được tổng hợp bởi Nhà Xinh Plaza, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Chất là gì ?

Chất là một phạm trù rộng, bao quát để chỉ tính chất của vật thể mà chất đó cấu tạo nên vật thể tương ứng.

Tính chất ở đây chúng ta có thể hiểu vật thể gồm: Tính chất Vật Lý: Tính tan hay không tan trong dung dịch or dung môi, Nhiệt độ nóng chảy, Nhiệt độ sôi, Độ dẫn điện, Khả năng dẫn nhiệt . . . Tính chất Hóa Học của chất hay vật thể là quá trình chúng ta nghiên cứu, học môn Hóa Học xem chúng có thể biến đổi từ chất này thành chất khác được hay không.

Phân loại chất

Chất được phân loại thành 2 loại chất chủ yếu là Đơn chất và Hợp chất. Quá trình phân loại về chất như ở trên có được do chúng ta lấy nguồn gốc là những liên kết của các nguyên tố Hóa Học cấu thành nên chất đó do vậy:

Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố Hóa Học duy nhất

Ví dụ: Đơn chất kim loại (Na, K, Ba . . . ) Đơn chất phi kim ( P,Cl2, I2 . . .)

Hợp chất là những chất được cấu tạo từ 2 nguyên tố Hóa Học trở lên

Ví dụ hợp chất như H2O, NaCl, KOH . . . Trong nước(H2O) là một chất được cấu thành nên chất từ 2 nguyên tố Hóa Học là [O] và [H]. Nước gồm có 2 nguyên tử Hidro[H] liên kết với 1 nguyên tở Oxy[O] bằng liên kết cộng Hóa Trị Trong phân tử NaCl cũng tương tự như trong phân tử nước. Trong Kali Hidroxit (KOH) là một chất được cấu tạo nên bởi 3 nguyên tố Hóa Học là [K], [H] và [O] liên kết với nhau Ngoài ra, hợp chất trong khi chúng ta học môn Hóa Học cũng được phân loại thành hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ là các hợp chất mà trong phân tử[trong chất] không có nguyên tử cacbon(C). Chúng ta phải loại trừ một số chất có chứa nguyên tử C nhưng vẫn được xếp vào loại hợp chất vô cơ như CO, CO2, H2CO3, CaCO3 . . .

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất hóa học trong phân tử chất đó có chưa các nguyên tố Hóa Học cơ bản là Cacbon[C] và Hidro[H] như C2H5OH, CH3COOH, CH4 . . .

Vật thể là gì ?

Định nghĩa Vật thể

Vật thể là một bộ phận được sinh ra, hợp thành từ vật chất để cụ thể hóa hơn những gì gọi là vật thể mà chúng ta quan sát được bằng mắt thường hoặc các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ quan sát.

Phân loại vật thể gồm có Vật thể tự nhiên và Vật thể nhân tạo

Vật thể tự nhiên gồm con người, cây cỏ hoa lá cành, động vật . . . như vậy thì Vật thể tự nhiên bao gồm tất cả những gì mà tự nhiên tạo ra, chúng có sẵn trong tự nhiên mà không bị tác động dưới bàn tay của con người tạo nên vật thể đó.

Vật thể nhân tạo gồm có quần áo, thuyền xe, máy tính, sách vở . . . thì Vật thể nhân tạo bao gồm tất cả vật thể mà do bàn tay con người tạo ra nhằm mục đích sử dụng những chức năng của vật thể đó giúp ích cho đời sống, xã hội.