Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì? trang 166 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Ở bài viết này, Nhà Xinh Plaza đã tổng hợp danh sách rất hay về Câu kể ai làm gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

I. Nhận xét

1. Đọc đoạn văn sau đây:

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm. Các bà mẹ tra ngô. Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ. Lũ chó sủa om cả rừng.

Theo Tô Hoài

2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:

a) Chỉ hoạt động

b) Chỉ người hoặc vật hoạt động

M: đánh trâu ra cày

M: Người lớn

Gợi ý:

Con đọc kĩ để tìm các từ ngữ phù hợp.

Xem thêm:: Gợi ý 7 cách phục chế ảnh cũ tốt nhất bạn nên biết

Trả lời:

Từ ngữ chỉ hoạt động

Từ ngữ chỉ người hoạt động

Đánh trâu ra cày

Người lớn

Nhặt cỏ, đốt lá

Các cụ già

Bắc bếp thổi cơm

Mấy chú bé

Tra ngô

Các bà mẹ

Ngủ kì trên lưng mẹ

Xem thêm:: Thay đổi thông tin khách hàng

Các em bé

Sủa om cả rừng

Lũ chó

3: Đặt câu hỏi

a) Cho từ ngữ chỉ hoạt động

M: Người lớn làm gì ?

b) Cho từ ngữ chỉ người hoặc vật đang hoạt động

M: Ai đánh trâu ra cày ?

Gợi ý:

Con suy nghĩ để đặt các câu sao cho phù hợp.

Xem thêm:: Gợi ý 7 cách phục chế ảnh cũ tốt nhất bạn nên biết

Trả lời:

Xem thêm:: 15 Cách Thuyết Phục Bố Mẹ Khó Tính Thành Công 100%

Cho từ ngữ chỉ hoạt động

Cho từ ngữ chỉ người hoặc vật hoạt động

Người lớn làm gì?

Ai đánh trâu ra cày?

Các cụ già làm gì?

Ai nhặt cỏ? Đốt lá?

Mấy chú bé làm gì?

Ai bắc bếp thổi cơm?

Các em nhỏ làm gì?

Ai ngủ trên lưng mẹ?

Lũ chó làm gì?

Con gì sủa om cả rừng?