&quotGiờ Nghỉ Trưa&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Nghỉ trưa tiếng anh là gì hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Trong Tiếng Anh, những từ bạn học thường sẽ là những từ được dùng để giao tiếp thông thường và những từ liên quan đến chuyên ngành mà bình thường bạn quan tâm bạn lại không biết nên học ở đâu. Với StudyTiengAnh, trang web học tiếng Anh sẽ giúp bạn học từ Tiếng Anh chuyên ngành một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Hôm nay, hãy cùng với StudyTiengAnh học về một từ cụm từ mới về chủ đề thời gian là giờ nghỉ trưa nói như thế nào trong Tiếng Anh nhé!!!!

1. Giờ Nghỉ Trưa trong Tiếng Anh là gì?

giờ nghỉ trưa tiếng anh

giờ nghỉ trưa tiếng anh

Giờ nghỉ trưa trong Tiếng Anh là Lunchtime

Định nghĩa:

Từ được dùng để chỉ khoảng thời gian ở giữa ngày mà hầu hết mọi người đều dùng bữa ở khung giờ đó.

 • At lunchtime, the street is congested with traffic.
 • Vào giờ ăn trưa, đường phố tắc nghẽn giao thông.
 • Usually I just have a snack at lunchtime.
 • Thường thì tôi chỉ ăn nhẹ vào giờ ăn trưa.
 • She finally showed up at lunchtime.
 • Cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện vào giờ ăn trưa.

2. Thông tin chi tiết từ vựng giờ nghỉ trưa:

Xem thêm:: Phospha Gaspain

giờ nghỉ trưa tiếng anh

giờ nghỉ trưa tiếng anh

Về cách phát âm:

Theo Anh – Anh: /ˈlʌntʃ.taɪm/

Theo Anh – Mỹ: /ˈlʌntʃ.taɪm/

Về loại từ:

Danh từ đếm được hoặc không đếm được.

 • We have our main meal at lunchtime.
 • Chúng tôi dùng bữa chính vào giờ ăn trưa.
 • We only have a snack at lunchtime.
 • Chúng tôi chỉ ăn nhẹ vào giờ ăn trưa.
 • Now we say goodbye to each other and see you again at lunchtime.
 • Bây giờ chúng ta chia tay nhau và hẹn gặp lại vào giờ ăn trưa.
 • I only have time to snack at lunchtime.
 • Tôi chỉ có thời gian để ăn nhẹ vào giờ ăn trưa

3. Ví dụ Anh – Việt của giờ nghỉ trưa trong các trường hợp:

Xem thêm:: HƯỚNG DẪN LÀM THỎ BÔNG TỪ TẤT (VỚ) SIÊU CUTE

giờ nghỉ trưa tiếng anh

giờ nghỉ trưa tiếng anh

[Từ được dùng làm chủ ngữ chính trong câu]

 • Lunchtime is the most expected time for the students because it is a break after a stressful study and can eat with friends in the school cafeteria.
 • Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian mong đợi hầu hết của những học sinh trong trường vì nó là thời gian nghỉ sau một khoảng thời gian học tập căng thẳng trên lớp và có thể ngồi ăn với bạn bè trong căn tin trường.

Đối với câu này, cụm từ ”lunchtime” là chủ ngữ của câu ở dạng không đếm được nên sau nó là động từ to be “is”.

 • Lunchtime is considered a free time for everyone and they will use that time to have lunch or take a nap before continuing to study in the afternoon. Therefore, lunchtime is very important for these students.
 • Giờ nghỉ trưa được coi như là thời gian tự do của tất cả mọi người và họ sẽ tận dụng khoảng thời gian đó để ăn trưa hoặc ngủ trưa trước khi tiếp tục học vào buổi chiều. Vì vậy, giờ nghỉ trưa rất quan trọng đối với những học sinh.

Đối với câu này, từ”lunchtime” là chủ ngữ của câu do ở dạng không đếm được nên động từ to be phía sau là “is”.

[Từ được dùng làm tân ngữ trong câu]

 • Office workers use the lunchtime as a time to go to lunch and rest before entering the afternoon shift. For them the lunchtime is a relaxing time to be able to work for a long time in the afternoon shift.
 • Những nhân viên văn phòng sử dụng giờ nghỉ trưa như một khoảng thời được dùng để đi ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi vào ca làm buổi chiều. Với họ thời gian nghỉ trưa là khoảng thời gian thư giãn để có thể làm việc trong một khoảng thời gian dài ở ca chiều.

Xem thêm:: Cây Hoa Giấy 2 Màu

Đối với câu này, từ”the lunchtime” là tân ngữ của câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa hơn.

 • He is waiting for his lunchtime so he can take a short nap because last night he had to work all night to keep up with his work schedule and now he needs to take a short nap so that he can be more concentrated on his work.
 • Anh ấy đang đợi giờ nghỉ trưa để có thể ngủ trưa một lát bởi vì tối qua anh ấy đã phải làm việc thâu đêm để có thể kịp tiến độ công việc và giờ này anh ấy cần ngủ một lát để có thể làm việc tập trung hơn.

Đối với câu này, từ “lunchtime” là tân ngữ trong câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa hơn.

[Từ được dùng làm bổ ngữ cho chủ ngữ của câu]

 • Something that cannot be missing in a work or study schedule is lunchtime. Because it is a break time that can help students and staff focus more on studying and working out in the afternoon.
 • Thứ mà không thể thiếu trong lịch làm việc hoặc lịch hoạc tập là giờ nghỉ trưa. Bởi vì đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi để có thể giúp cho học sinh và nhân viên tập trung hơn trong học tập và công tập vào buổi chiều.

Đối với câu này, từ “lunchtime” làm bổ ngữ cho chủ ngữ “Something that cannot be missing in a work or study schedule”.

[Từ được dùng làm bổ ngữ cho giới từ]

 • About the lunchtime, the company changed the lunchtime from 12 noon to 11:30 am to 1 pm so that everyone has more time to rest and can work more efficiently in the afternoon.
 • Về giờ nghỉ trưa, côngty đã rhay đổi giờ nghỉ trưa từ 12 giờ trưa thành 11 giờ 30 tới 1 giờ chiều để mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi và có thể làm việc hiệu quả hơn vào buổi chiều.

Đối với câu này, từ “About” là giới từ và đứng sau nó là danh từ “the lunchtime ”. Danh từ phía sau bổ ngữ cho giới từ phía trước làm rõ nghĩa của câu.

Bài viết này, StudyTiengAnh đã nêu lên định nghĩa, cách sử dụng, thông tin của từ vựng giờ nghỉ trưa trong Tiếng Anh. Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về giờ nghỉ trưa nhé!!!