Palo Alto Networks là gì? có phải là hãng bán tường lửa Firewall không ?

Vậy Palo Alto Networks là gì?

Tại sao bạn nên mua sản phẩm của Firewall Palo Alto Network?

  1. Giảm các bề mặt tấn công và ngăn chặn các mối đe dọa bằng cách bật ứng dụng một cách an toàn
  2. Cung cấp chính sách tự động, thời gian thực cho mọi môi trường
  3. Mở rộng bảo vệ cho các công nghệ mới và mạng ảo
  4. Sử dụng một hệ sinh thái chia sẻ mối đe dọa tình báo rộng lớn
  5. Giờ đây với Cortex để bảo mật liên tục mở, tích hợp, dựa trên AI

Các tính năng chính, hiệu suất và thông số kỹ thuật cho tất cả các tường lửa Palo Alto Networks.

Palo Alto datasheet

Bảng báo giá Firewall Palo Alto Networks chiết khấu từ nhà phân phối ở Việt nam

PA-7080 Base AC Hardware Bundle. Includes AC Chassis, 4xAC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards #PAN-PA-7080-AC-SYS List Price: $157,500.00 PA-7080 Base DC Hardware Bundle. Includes DC Chassis, 4xDC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards #PAN-PA-7080-DC-SYS List Price: $157,500.00

PA-7050 Base AC Hardware Bundle

PA-7050 Base AC Hardware Bundle. Includes AC Chassis, 4xAC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards #PAN-PA-7050-AC-SYS List Price: $131,300.00 PA-7050 Base DC Hardware Bundle. Includes DC Chassis, 4xDC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards #PAN-PA-7050-DC-SYS List Price: $131,300.00 Palo Alto Networks PA-5280 with redundant AC power supplies #PAN-PA-5280-AC List Price: $210,000.00 Palo Alto Networks PA-5280 with redundant DC power supplies #PAN-PA-5280-DC List Price: $210,000.00 Palo Alto Networks PA-5260 with redundant AC power supplies #PAN-PA-5260-AC List Price: $189,000.00 Palo Alto Networks PA-5260 with redundant DC power supplies #PAN-PA-5260-DC List Price: $189,000.00 Palo Alto Networks PA-5250 with redundant AC power supplies #PAN-PA-5250-AC List Price: $105,000.00 Palo Alto Networks PA-5250 with redundant DC power supplies #PAN-PA-5250-DC List Price: $105,000.00

Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies #PAN-PA-5220-AC List Price: $52,500.00 Palo Alto Networks PA-5220 with redundant DC power supplies #PAN-PA-5220-DC List Price: $52,500.00

Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies

Palo Alto Networks PA-3260 with redundant AC power supplies #PAN-PA-3260 List Price: $37,800.00 Palo Alto Networks PA-3250 with redundant AC power supplies #PAN-PA-3250 List Price: $26,300.00

Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies

Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies #PAN-PA-3220 List Price: $18,900.00 Palo Alto Networks PA-850 #PAN-PA-850 List Price: $9,980.00 PA-850 – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-850-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-850-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-850-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850), and DNS Security subscription (PAN-PA-850-DNS) #850-TP-URL4-WF-BKLN-1YR List Price: $19,380.00 PA-850 – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-850-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-850-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-850-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-850-DNS-3YR) #850-TP-URL4-WF-BKLN-3YR List Price: $32,700.00 PA-850-HA Pair – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-DNS-HA2) #850-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 List Price: $34,760.00 PA-850-HA Pair – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-DNS-3YR-HA2) #850-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 List Price: $53,600.00

Palo Alto Networks PA-850

Palo Alto Networks PA-820 #PAN-PA-820 List Price: $4,730.00 PA-820 – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-820-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-820-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-820-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820), and DNS Security subscription (PAN-PA-820-DNS) #820-TP-URL4-WF-BKLN-1YR List Price: $9,180.00 PA-820 – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-820-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-820-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-820-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS-3YR) #820-TP-URL4-WF-BKLN-3YR List Price: $15,570.00 PA-820-HA Pair – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-HA2) #820-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 List Price: $16,760.00 PA-820-HA Pair – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-3YR-HA2) #820-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 List Price: $26,340.00 Palo Alto Networks PA-220R #PAN-PA-220R List Price: $3,050.00

Palo Alto Networks PA-220

Palo Alto Networks PA-220 #PAN-PA-220 List Price: $1,050.00 PA-220 – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-220-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-220-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-220-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS) #220-TP-URL4-WF-BKLN-1YR List Price: $2,040.00 PA-220 – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-220-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-220-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-220-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS-3YR) #220-TP-URL4-WF-BKLN-3YR List Price: $3,420.00 PA-220-HA Pair – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-HA2) #220-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 List Price: $3,600.00 PA-220-HA Pair – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-3YR-HA2) #220-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 List Price: $5,500.00