J&T Express – Điều khoản chung

Ở bài viết này, Nhà Xinh Plaza đã tổng hợp danh sách rất hay về Phương thức thanh toán pp pm là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Điều 2: Phí dịch vụ, địa điểm và thời gian giao nhận, phương thức thu hộ, phương thức đối soát, thanh toán

2.1.Phí dịch vụ

2.1.1 Phí thu hộ: là khoản tiền Khách hàng trả cho J&T để J&T thu hộ tiền hàng cho mình. Phí thu hộ chỉ được chi trả khi J&T giao hàng thành công và thu hộ đúng với giá trị Tiền hàng thu hộ như đã thỏa thuận. Phí thu hộ được áp dụng theo khu vực gửi hàng/phát hàng

2.1.2. Cước vận chuyển:

 • Cước vận chuyển sẽ do Khách hàng thanh toán, được căn cứ theo báo giá hoặc giá công bố của J&T tại từng thời điểm hoặc căn cứ theo bảng giá hai bên đã thỏa thuận và áp dụng cho các hàng chuyển.
 • Cước vận chuyển quy định tại đây chưa bao gồm các khoản phí theo quy định của J&T tại từng thời điểm. Đối với mặt hàng dễ vỡ hoặc theo quy định phải đóng thùng, bao gói đặc thù thì Khách hàng phải thanh toán phí đóng gói phát sinh. Đối với hàng hóa để lưu tại kho J&T lâu ngày do phía Khách hàng hoặc đối tác của Khách hàng thì Khách hàng sẽ phải thanh toán bổ sung phí lưu kho cho J&T theo bảng giá công bố của J&T hoặc giá thỏa thuận giữa hai Bên. Thời hạn lưu kho cụ thể sẽ do hai bên thỏa thuận.
 • Cước vận chuyển sẽ được điều chỉnh theo bảng giá kèm theo nếu có sai sót từ nhân viên nhận và trả hàng.
 • Cước vận chuyển có thể thay đổi nếu là hàng hóa đặc biệt hoặc thỏa thuận giữa hai bên và được chú thích lên từng vận đơn cụ thể.
 • Trọng lượng hàng được xác định qua cân thực tế (trọng lượng thực) hoặc quy đổi theo thể tích (trọng lượng quy đổi). Nếu trọng lượng nào lớn hơn thì sẽ lấy trọng lượng đó và áp vào bảng giá để tính cước.
 • Cước vận chuyển áp dụng cuối cùng được tính căn cứ trên bảng giá cước J&T đã công bố sau khi đã trừ các khoản chiết khấu, khuyến mại (nếu có).

2.1.3. Phí cộng thêm bao gồm: Phí thu hộ, phí chuyển hoàn được áp dụng theo khu vực gửi hàng/phát hàng

Xem thêm:: 2 quy tắc chốt lời chứng khoán mà bạn không được bỏ qua

2.2 Địa điểm và thời gian giao nhận: Theo yêu cầu của Khách hàng.

2.3. Phương thức thu hộ – đối soát – thanh toán

2.3.1 Chỉ định Tiền hàng thu hộ: trước khi gửi hàng, J&T sẽ thể hiện giá trị Tiền hàng thu hộ trong Vận đơn điện tử hoặc Vận đơn giấy theo yêu cầu/ chỉ định của Khách hàng, Khách hàng ký và đóng dấu (nếu có), gửi cho J&T để làm căn cứ tiến hành thu hộ.

2.3.2 J&T chịu trách nhiệm thu hộ tiền hàng đúng với giá trị đã được chỉ định, không được cao hơn hoặc thấp hơn trừ trường hợp có sự đồng ý của Khách hàng.

2.3.3 Khách hàng đảm bảo Hàng hóa được đóng gói đúng theo quy định trong hợp đồng này và cung cấp thông tin Khách Hàng đầy đủ, chính xác. Khách hàng chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung và thông tin trên vận đơn một cách cẩn thận và chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin trên vận đơn không chính xác.

Xem thêm:: Cách mở khóa tài khoản Facebook vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng – Fptshop.com.vn

2.3.4 Giao nhận hàng hóa:

 • Khách hàng của Khách hàng được/không được phép mở bưu phẩm, bưu kiện trước khi nhận hàng (phải được thể hiện rõ trên mỗi vận đơn hoặc hệ thống dữ liệu của J&T tại thời điểm chấp nhận bưu gửi).
 • Hai bên thống nhất rằng trường hợp Khách Hàng của Khách hàng từ chối nhận hàng (mà không phải do lỗi vận chuyển của J&T) thì Khách Hàng không bắt buộc phải xác nhận bằng văn bản. Trường hợp này J&T không cần giao lần tiếp theo đối với Hàng hóa đã bị từ chối và Khách hàng vẫn phải chịu Cước vận chuyển và phí chuyển hoàn (nếu có).
 • J&T có quyền từ chối giao hàng hóa trong trường hợp Khách Hàng của Khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ như giá trị Tiền hàng thu hộ mà Khách hàng đã chỉ định. Trường hợp này được coi là Hàng hóa không phát được, J&T không cần giao lần tiếp theo và Khách hàng vẫn phải chịu Cước vận chuyển và Phí chuyển hoàn (nếu có).
 • Trường hợp Khách Hàng của Khách hàng hủy đơn hàng mà Khách hàng không thông báo cho J&T trước khi hàng hóa rời bưu cục gửi của J&T thì Khách hàng vẫn phải chịu Cước vận chuyển và Phí chuyển hoàn (nếu có). [B1]
 • Các trường hợp tương tự mà J&T không thể giao hàng do Khách hàng không thực hiện một cách tận tâm nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận, thì Khách hàng vẫn phải chịu Cước vận chuyển và Phí chuyển hoàn [B2] (nếu có). [B3]

2.3.5 Phương thức đối soát – thanh toán :

– Phương thức thanh toán :

+ Đối với đơn hàng có giá trị hàng hóa nhỏ hơn tiền cước vận chuyển chỉ được áp dụng hình thức thanh toán PP-Cash

+ Đối với đơn hàng có giá trị hàng hóa lớn hơn tiền cước vận chuyển được áp dụng hình thức thanh toán PP-Cash, CC-Cash

Xem thêm:: 2 cách làm bìa tiểu luận trong Word cho sinh viên từ A-Z

+ Đối với đơn hàng có giá trị hàng hóa lớn hơn tiền cước vận chuyển được áp dụng hình thức PP-PM sẽ được cấn trừ vào tiền COD tại kỳ thanh toán gần nhất.

– Phương thức đối soát : Áp dụng đối với những vận đơn ký nhận.

+ J&T sẽ tiến hành gửi bảng kê đối soát COD (nếu có) vào thời gian đăng ký đối soát qua email mà khách hàng đã đăng ký

+ J&T sẽ thanh toán tiền thu hộ (nếu có) sau khi đã cấn trừ cước (nếu có) vào ngày hôm sau theo tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký. Phí ngân hàng sẽ do khách hàng chi trả.

– Phát hàng hóa đơn cước : J&T sẽ phát hành hóa đơn cước vận chuyển theo thông tin khách hàng đăng ký tài khoản đối với đơn PP-Cash, PP-PM và theo thông tin khách hàng nhận bưu phẩm đối với đơn CC-Cash.