Danh sách 20+ câu nói hay về tuổi trẻ và những chuyến đi hay nhất đừng bỏ lỡ

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về câu nói hay về tuổi trẻ và những chuyến đi hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Trong cuộc sống, đôi khi những chuyến du lịch sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng và hiểu biết thêm nhiều về cuộc sống. Sau đây, mời các bạn cùng học tiếng Anh với những câu nói hay về du lịch bằng tiếng Anhđể bạn có thêm động lực và trải nghiệm ý nghĩa khi đi du lịch.

1. Những câu nói hay về du lịch của các vĩ nhân

 • “To my mind, the greatest reward and luxury of travel is to be able to experience everyday things as if for the first time, to be in a position in which almost nothing is so familiar it is taken for granted.”- Bill Bryson

Dịch nghĩa: Trong tâm trí tôi, phần thưởng và hạnh phúc lớn nhất của việc đi là ngày nào ta cũng có thể trải nghiệm những thứ như thể là lần đầu, để không có gì là thân thuộc đến mức ta nhìn nhận nó như điều hiển nhiên.

 • He that travels much knows much.- Thomas Fuller

Dịch nghĩa: Người đi nhiều sẽ hiểu biết nhiều.

 • A traveler without observation is a bird without wings.- Eddin Saadi

Dịch nghĩa: Người đi du lịch mà không quan sát như chim không có cánh.

 • “Life is a journey, not a destination.”– Ralph Waldo Emerson

Dịch nghĩa: Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

 • To travel is to live. – Hans Christian Andersen

Dịch nghĩa: Đi phiêu du chính là sống.

 • To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. – Aldous Huxley

Dịch nghĩa: Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.

 • The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are. – Samuel Johnson

Dịch nghĩa: Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.

 • “Great things never came from comfort zones.”- anonymous

Dịch nghĩa: Những điều tuyệt vời sẽ không bao giờ đến từ vị trí an toàn.

 • “Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey.” ~ babs Hoffman

Dịch nghĩa: Đừng lo lắng về những khó khăn trong chuyến du lịch và hãy tận hưởng cuộc hành trình theo cách của bạn.

 • “A journey is best measured in friends, rather than miles.” – Tim Cahill

Dịch nghĩa: Một cuộc hành trình tốt nhất là được đo bằng những người bạn hơn là đo bằng dặm.

 • Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.” – Gustave Flaubert

Dịch nghĩa: Du lịch tạo nên một con người khiêm tốn. Bạn sẽ thấy nơi mình chiếm lĩnh nhỏ đến nhường nào trong thế giới này!

 • “The gladdest moment in human life, methinks, is a departure into unknown lands.” – Sir Richard Burton

Dịch nghĩa: Khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc sống con người, tôi nghĩ, là một sự khởi đầu vào những vùng đất không rõ.

 • “No place is ever as bad as they tell you it’s going to be.” – Chuck Thompson

Dịch nghĩa: Không có nơi nào tệ như họ đã kể với bạn.

 • The man who goes alone can start today, but he who travels with another must wait till that other is ready. – Henry David Thoreau

Dịch nghĩa: Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng.

 • Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. – Andre Gide

Dịch nghĩa: Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ.

 • Travel is the only thing you buy that makes you richer.

Dịch nghĩa: Du lịch là thứ duy nhất bạn mua mà khiến bạn giàu thêm.

 • Not all those who wander are lost. – J.R.R. Tolkien

Dịch nghĩa: Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.

 • The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends. – Shirley MacLaine

Dịch nghĩa: Càng đi du lịch nhiều tôi càng nhận ra: nỗi lo sợ khiến những người đáng lẽ nên làm bạn lại trở thành người xa lạ.

 • Travel makes a wise man better, and a fool worse. – Thomas Fuller

Dịch nghĩa: Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng tệ hại.

 • The impulse to travel is one of the hopeful symptoms of life. – Agnes Repplier

Dịch nghĩa: Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một trong những dấu hiệu đầy hi vọng của sự sống.

 • Knowledge of the past and of the places of the earth is the ornament and food of the mind of man. – Leonardo da Vinci

Dịch nghĩa: Tri thức về quá khứ và về địa danh là vật trang trí và thực phẩm của trí tuệ con người.

 • “Adventure is worthwhile.” – Aesop

Dịch nghĩa: Phiêu lưu là đáng giá.

 • “For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.” – Robert Louis Stevenson

Dịch nghĩa: Về phần mình, tôi không đi đâu cả, nhưng để đi. Tôi đi du lịch vì lợi ích của du lịch. Điều tuyệt vời là được di chuyển.

 • “Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.” – Ibn Battuta

Xem thêm:: Tổng hợp 10+ những câu nói hay về người đã khuất tốt nhất bạn nên biết

Dịch nghĩa: Du lịch – nó khiến bạn không nói nên lời, sau đó biến bạn thành người kể chuyện.

 • “We travel, some of us forever, to seek other places, other lives, other souls.” – Anais Nin

Dịch nghĩa: Chúng ta du lịch, một số trong chúng ta mãi mãi tìm kiếm những nơi khác, những cuộc sống khác, những linh hồn khác.

 • “The gladdest moment in human life, me thinks, is a departure into unknown lands.” – Sir Richard Burton

Dịch nghĩa: Khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc sống con người, tôi nghĩ, là một sự khởi đầu vào những vùng đất không rõ.

 • “I am not the same, having seen the moon shine on the other side of the world.” – Mary Anne Radmacher

Dịch nghĩa: Tôi không còn như trước khi được thấy ánh trăng chiếu soi ở bên kia thế giới .

 • “We travel not to escape life, but for life not to escape us.” – Anonymous

Dịch nghĩa: Chúng ta du lịch không phải để trốn thoát cuộc sống này, mà để cuộc sống không thoát khỏi chúng ta.

 • Every now and then go away, have a little relaxation, for when you come back to your work your judgment will be surer. Go some distance away because then the work appears smaller and more of it can be taken in at a glance and a lack of harmony and proportion is more readily seen. – Leonardo da Vinci

Dịch nghĩa: Thỉnh thoảng hãy đi xa, hãy nghỉ ngơi đôi chút, bởi khi quay lại công việc, khả năng phán đoán của bạn sẽ chắc chắn hơn. Hãy đi đâu đó xa xôi, bởi khi ấy công việc dường như ít hơn và bạn có thể thấy được nhiều hơn, đồng thời sự thiếu hài hòa và cân xứng cũng dễ được phát hiện hơn.

 • “A journey of a thousand miles must begin with a single step.” – Lao Tzu

Dịch nghĩa: Một cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu từ một bước đi nhỏ bé đầu tiên. – Lão Tử

 • “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path, and leave a trail.” – Ralph Waldo Emerson

Dịch nghĩa: Đừng đi theo con đường nào có thể dẫn đến, thay vào đó đi đến nơi không có con đường và để lại dấu vết.

 • “I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.” – Robert Louis Stevenson

Dịch nghĩa: Về phần mình, tôi không đi đâu cả, nhưng để đi. Tôi đi du lịch vì lợi ích của du lịch.

 • “Not all those who wander are lost” ~ J.R.R. Tolkien

Dịch nghĩa: Không phải ai lang thang cũng đều lạc đường

 • “Life is either a daring adventure or nothing at all” ~ Helen Keller

Dịch nghĩa: Cuộc đời này có thể là một chuyến phiêu lưu táo bạo, hoặc không là gì cả

 • The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready.

Dịch nghĩa: Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng.

 • Every day is a journey, and the journey itself is home. – Matsuo Basho

Dịch nghĩa: Mỗi ngày là một cuộc hành trình và cuộc hành trình đó chính là nhà

 • Wherever you go, go with all your heart. – Confucius

Dịch nghĩa: Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với cả trái tim của mình

 • The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready. – Henry David Thoreau

Dịch nghĩa: Người có thể bắt đầu cuộc hành trình của mình một mình có thể bắt đầu ngay hôm nay; nhưng người đi cùng người khác thì phải đợi tới lúc người kia sẵn sàng.

 • “Traveling tends to magnify all human emotions.” — Peter Hoeg

Dịch nghĩa: Du lịch có xu hướng làm tăng tất cả cảm xúc của con người

 • “If you reject the food, ignore the customs, fear the religion and avoid the people, you might better stay at home.” – James Michener

Dịch nghĩa: Nếu bạn từ chối các món ăn, phớt lờ hải quan, lo sợ về các tôn giáo và lảng tránh con người thì tốt hơn là bạn nên ở nhà.

 • “Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never leaving.” ― Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

Dịch nghĩa: Tại sao bạn không đi xa một chuyến? Để bạn có thể trở về. Để bạn có thể ngắm nhìn nơi mà bạn xuất thân với đôi mắt khác và những màu sắc khác. Và những người nơi đây cũng sẽ nhìn nhận bạn theo một cách khác. Trở về nơi bạn bắt đầu khác hoàn toàn với việc bạn chưa bao giờ rời đi.”

 • “Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.” ― Gustave Flaubert

Dịch nghĩa: Du lịch khiến con người ta trở nên khiêm tốn. Bạn sẽ thấy rằng bạn chỉ chiếm một nơi bé nhỏ trên thế giới này.

 • “We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the adventures we can have if only we seek them with our eyes open.” ― Jawaharlal Nehru

Dịch nghĩa: Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời, một thế giới tràn đầy vẻ đẹp, quyến rũ và mạo hiểm. Giá mà chúng ta có thể có được những cuộc phiêu lưu với nhận thức rõ ràng về những vấn đề có thể xảy ra trong chuyến phiêu lưu đó thì sẽ không có một điểm kết thúc nào cho những cuộc phiêu lưu đó cả.

 • To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. – Aldous Huxley

Dịch nghĩa: Đi du lịch là để khám phá ra rằng mọi người đều nhìn nhận sai về những đất nước khác.

 • If you think adventure is dangerous, try routine, it’s lethal. – Paulo Coelho

Dịch nghĩa: Nếu bạn nghĩ phiêu lưu là nguy hiểm, hãy thử hàng ngày, nó gây chết người đấy.

2. Các thành ngữ tiếng Anh về du lịch

 • This trip to Sapa is just a travel light. You don’t need to bring too much luggage.

Dịch nghĩa: Chuyến du lịch tới Sapa lần này chỉ là du lịch gọn nhẹ thôi. Bạn không cần phải mang quá nhiều hành lý đâu

 • Let’s hit the road. Car is waiting for us.

Dịch nghĩa: Khởi hành thôi. Xe đang đợi chúng ta kìa

 • Oh my dam! We are off track

Xem thêm:: Ấn tượng với 20+ ghế mây cho bé ngồi xe hay nhất đừng bỏ lỡ

Dịch nghĩa: Ôi, chết rồi. Chúng ta lạc đường rồi.

 • When you travel abroad, you should watch your back

Dịch nghĩa: Khi bạn đi du lịch nước ngoài, bạn nên cẩn thận.

 • It’s time to call it a day. We have enough for today.

Dịch nghĩa: Đã đến lúc nghỉ ngơi. Chúng ta đã làm đủ cho hôm nay rồi.

 • Let‘s get a move on. The dark cloud is coming.

Dịch nghĩa: Nhanh lên thôi. Mây đen đang kéo đến kìa.

 • This week, I have a full plate. May we meet next week?

Dịch nghĩa: Tuần này tôi kín lịch rồi. Liệu chúng ta tuần sau gặp được ko?

 • My bright and early first thing is doing yoga, which makes me gain more energy for a new day.

Dịch nghĩa: Việc đầu tiên tôi làm vào sáng sớm là tập yoga, nó giúp tôi nạp thêm năng lượng cho ngày mới.

 • Hang tight. I will come back for 2 mins.

Dịch nghĩa: Đợi một chút. Tôi sẽ quay lại sau 2 phút

 • I decided to go abroad with my mother. It worse comes to worst because I really don’t want to leave my hometown.

Dịch nghĩa: Tôi đã quyết định đi nước ngoài với mẹ tôi. Đó là lựa chọn cuối cùng vì tôi không muốn rời xa quê hương .

 • This bracelet is my steal which my friend, Lily gave me on the first day met

Dịch nghĩa: Cái vòng này là một thứ rất có giá trị với tôi . Nó là quà mà Lily bạn tôi đã tặng tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

 • We don’t have enough rooms for all of you. You should have booked in advance

Dịch nghĩa: Chúng tôi không còn phòng cho tất cả các bạn đâu. Bạn đáng lẽ nên đặt trước

 • All rooms in this hotel have already been booked up.

Dịch nghĩa: Tất cả các phòng trong khách sạn này đều đã kín rồi.

 • Why don’t we go to the beach and catch some rays/ soak up some sun/

Dịch nghĩa: Sao chúng ta không ra biển và tắm nắng nhỉ?

 • I wish I had a family outing before studying abroad.

Dịch nghĩa: Tôi muốn có một chuyến du lịch cả gia đình trước khi đi du học nước ngoài.

 • My work have got stucked for a week. I want to get away from it all.

Dịch nghĩa: Công việc của tôi đã bế tắc một tuần nay rồi. Tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

 • Head for The Mild Park. We will have fun there

Dịch nghĩa: Thẳng tiến đến công viên The Mild nào. Chúng ta sẽ vui chơi ở đó.

 • After a busy week, I just want to hit the town on Saturday night.

Dịch nghĩa: Sau một tuần làm việc vất vả, tôi chỉ muốn đi quẩy tối thứ 7 thôi

 • Let me thumb a lift. You look very tired.

Dịch nghĩa: Để tao lái xe cho. Trông mày có vẻ rất mệt.

 • After a long flight, I had a jet lag.

Dịch nghĩa: Sau một chuyến bay dài, tôi cảm thấy mệt mỏi vì bị lệch múi giờ

 • Would you like to kick back by riding horse?

Dịch nghĩa: Bạn có muốn thư giãn bằng việc đi cưỡi ngựa ko?

 • Before a journey, I and my husband line necessary items up in a backpack.

Dịch nghĩa: Trước một chuyến đi, tôi và chồng mình thường sắp xếp những thứ cần thiết vào một balo

 • Now I live like a king. I have a happy family and a high-salary job.

Dịch nghĩa: Bây giờ tôi sống rất thoải mái. Tôi có một gia đình hạnh phúc và một công việc lương cao

 • My brother enjoys living out of a suitcase. He always moving from one place to another.

Dịch nghĩa: Anh trai tôi luôn thích di chuyển.

 • I am in the middle of nowhere and I can’t call anyone because of weak connection

Dịch nghĩa: Tôi đang ở một nơi rừng rú và không thể gọi cho ai được vì mạng quá kém.

 • This place is a fleabag motel. Let’s move on

Dịch nghĩa: Nơi ở này thật tồi tàn. Đi chỗ khác thôi

 • Hurry up! You are on the homestretch.

Xem thêm:: Bật mí 10+ thực đơn giảm cân cho trẻ 13 tuổi hot nhất bạn cần biết

Dịch nghĩa: Nhanh lên. Bạn gần tới đích rồi.

 • There is a pit stop there. Let ‘s have a drink.

Dịch nghĩa: Ở kia có một trạm dừng. Xuống đó uống nước thôi.

 • We are running on fumes. Let ‘s find a pit stop to add fuel.

Dịch nghĩa: Chúng ta sắp hết xăng rồi. Hãy tìm một nơi để đổ xăng đi

 • Mary is a Sunday driver. I always feel safe when going out with her

Dịch nghĩa: Maary lái xe rất chậm nên tôi luôn thấy an toàn khi đi với cô ấy.

 • Because my meeting finished at 10 pm, I had to take a red-eye flight.

Dịch nghĩa: Vì cuộc họp kết thúc lúc 10h đêm nên tôi phải bắt chuyến bay muộn.

 • Would you like a Coke for the road?

Dịch nghĩa: Bạn có muốn uống một lon Coca trước khi khởi hành không?

3. Trọn bộ những câu nói hay về biển bằng tiếng Anh hấp dẫn nhất

 • Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook. – William Arthur Ward

Dịch nghĩa: Tin tưởng là biết ngoài kia là đại dương bởi mình nhìn thấy suối.

 • The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore. – Vincent Van Gogh

Dịch nghĩa: Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là đủ để chùn chân ở lại bờ.

 • Everyone has ocean’s to fly, if they have the heart to do it. Is it reckless? Maybe. But what do dreams know of boundaries? – Amelia Earhart

Dịch nghĩa: Ai cũng có cả bầu trời đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ. Mạo hiểm chăng? Có thể. Nhưng giấc mơ nào biết đến biên giới.

 • We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop. – Mẹ Teresa

Dịch nghĩa: Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.

 • Just as the wave cannot exist for itself, but is ever a part of the heaving surface of the ocean, so must I never live my life for itself, but always in the experience which is going on around me. Albert Schweitzer

Dịch nghĩa: Như sóng không thể chỉ tồn tại đơn độc mà luôn là một phần của mặt biển nhấp nhô, tôi không bao giờ được bó hẹp cuộc đời tôi trong phạm vi của riêng mình mà luôn phải sống với những trải nghiệm đang diễn ra xung quanh.

 • Sleep after toil, port after stormy seas, Ease after war, death after life does greatly please.Edmund Spenser

Dịch nghĩa: Giấc ngủ sau lao động vất vả, bến cảng sau biển khơi giông tố, sự bình yên sau chiến tranh, cái chết sau cuộc đời đều là niềm vui lớn lao.

 • Smooth seas do not make skillful sailors. – Ngạn ngữ Châu Phi

Dịch nghĩa: Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ tài ba.

 • He that will not sail till all dangers are over must never put to sea. Thomas Fuller

Dịch nghĩa: Không bao giờ nên cho kẻ chỉ dong buồm lúc mọi nguy hiểm đã qua ra biển.

 • I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. – Isaac Newton

Dịch nghĩa: Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển, đôi lúc trong vui vầy tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá trải bao la phía trước.

 • If you want to build a ship, don’t herd people together to collect wood and don’t assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea.Antoine de Saint-Exupery

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng xua mọi người cùng nhau đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy dạy họ khao khát sự bao la vô tận của biển khơi.

 • We are like islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep.William James

Dịch nghĩa: Chúng ta giống như những hòn đảo trên biển khơi, tách biệt trên bề mặt nhưng kết nối dưới tầng sâu.

 • Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.- Andre Gide

Dịch nghĩa: Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để rời mắt khỏi bờ biển.

 • The ocean stirs the heart, inspires the imagination and brings eternal joy to the soul. – Wyland

Dịch nghĩa: Đại dương khuấy động trái tim, gây cảm hứng cho trí tưởng tượng và mang lại niềm vui bất diệt cho tâm hồn.

 • In one drop of water are found all the secrets of all the oceans. – Kahlil Gibran

Dịch nghĩa: Trong một giọt nước có thể tìm thấy tất cả bí mật của đại dương.

 • Even the upper end of the river believes in the ocean. William Stafford

Dịch nghĩa: Ngay cả thượng nguồn của một dòng sông cũng tin tưởng vào đại dương.

 • Eternity begins and ends with the ocean’s tides. – Khuyết danh

Dịch nghĩa: Vĩnh hằng bắt đầu và kết thúc bằng những con sóng đại dương.

 • It is easy to believe we are each waves and forget we are also the ocean. – Jon J. Muth

Dịch nghĩa: Rất dễ tin rằng mỗi chúng ta đều là một con sóng và quên đi rằng chúng ta cũng là cả đại dương.

 • To me, the sea is like a person — like a child that I’ve known a long time. It sounds crazy, I know, but when I swim in the sea I talk to it. I never feel alone when I’m out there. – Gertrude Ederle

Dịch nghĩa: Đối với tôi, biển như một con người – như một đứa trẻ tôi quen biết từ lâu. Nghe thật điên rồ, tôi biết, nhưng khi tôi bơi trên biển, tôi nói chuyện với biển. Tôi chưa từng cảm thấy cô đơn khi tôi ở đó.

Trên đây là trọn bộ những câu nói hay về du lịch bằng tiếng Anh mà Vietdinh.vn đã tổng hợp được. Hi vọng bài viết đã đem đến những thông tin cần thiết cho bạn. Chúc các bạn học tập tốt và thành công trong quá trình học tiếng Anh nhé!

Top 21 câu nói hay về tuổi trẻ và những chuyến đi viết bởi Nhà Xinh

Những Câu Nói Hay Về Tuổi Trẻ Đầy Nhiệt Huyết Và Đam Mê

Những Câu Nói Hay Về Tuổi Trẻ Đầy Nhiệt Huyết Và Đam Mê
 • Tác giả: haycafe.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.66 (270 vote)
 • Tóm tắt: Những câu nói hay về tuổi trẻ đầy khát vọng hoài bão. Trong giai đoạn mạnh mẽ, có nhiều cơ hội để phát triển, ai lại không có cho mình những lý …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 5. Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm bạn nhé. Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi, và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay. Chúc …

Stt đi phượt – Những câu nói hay về chuyến đi chơi với bạn bè, người yêu

Stt đi phượt - Những câu nói hay về chuyến đi chơi với bạn bè, người yêu
 • Tác giả: book-vn.com
 • Ngày đăng: 12/23/2022
 • Đánh giá: 4.58 (480 vote)
 • Tóm tắt: Cảm giác được cùng bạn bè lên những kế hoạch, từ chọn địa điểm cho đến con đường và lộ trình đi thật sự rất kích thích nhất là khi tuổi trẻ đang …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tất cả tạo nên một thú vui đặc biệt của cuộc sống, trong đời đâu được mấy lần chúng ta được xách ba lô lên và đi như lúc tuổi trẻ. Cảm giác đó sẽ mãi mãi in sâu vào trong trí nhớ của cả cuộc đời. Vậy, rốt cuộc niềm hạnh phúc và sự tận hưởng của …

STT cuộc đời là những chuyến đi, những trải nghiệm để nuôi lớn tâm hồn và lý tưởng của bản thân

STT cuộc đời là những chuyến đi, những trải nghiệm để nuôi lớn tâm hồn và lý tưởng của bản thân
 • Tác giả: stthay.net
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.29 (442 vote)
 • Tóm tắt: Hãy để tuổi thanh xuân và tuổi trẻ của mình viết nên một thanh xuân thật đẹp … Hãy đi và tim cho mình câu trả lời riêng cho chính bản thân mình nhé, về lý …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít. Thậm …

Tuổi trẻ là những chuyến đi

Tuổi trẻ là những chuyến đi
 • Tác giả: anybooks.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2022
 • Đánh giá: 4.1 (501 vote)
 • Tóm tắt: Hay là mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau? Hầu như tuổi trẻ ai cũng thế, ai cũng có một thời kì gắn với những nỗi sợ vô hình trong tâm trí hay hiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Tôi thức dậy vào lúc chín giờ vì hôm ấy là một ngày đặc biệt, không cần phải đặt báo thức bởi tôi quyết định vác ba lô lên và đi. Lúc đầu, tôi định bụng rằng sẽ đi đâu đó, miễn xa là được nhưng tôi lại không làm …

88 STT Tuổi Trẻ & Trích Dẫn Tuổi Trẻ, Tuổi Thanh Xuân Tươi Đẹp

88 STT Tuổi Trẻ & Trích Dẫn Tuổi Trẻ, Tuổi Thanh Xuân Tươi Đẹp
 • Tác giả: chieuta.com
 • Ngày đăng: 12/20/2022
 • Đánh giá: 3.83 (389 vote)
 • Tóm tắt: Những Câu Nói Hay Về Tuổi Trẻ Tràn Đầy Nhiệt Huyết … Tuổi trẻ chẳng dài mãi, và những chuyến đi sẽ lưu giữ những năm tháng của tuổi trẻ quyết liệt và mộng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 54. Tuổi trẻ đều như vậy, đáy lòng chúng ta luôn cất giấu một bóng hình, chúng ta sẽ vì một câu nói vu vơ của người ấy mà vui mừng không ngớt. Có lẽ câu nói ấy chỉ là vô tình, không hề có dụng ý gì đặc biệt, nhưng như vậy cũng đâu sao, miễn vui là …

Xem thêm:: Ấn tượng với 10+ anime đẹp trai ngầu tốt nhất hiện nay

555 Câu Nói Hay Về Du Lịch Giúp Bạn Ghi Lại Hành Trình

 555 Câu Nói Hay Về Du Lịch Giúp Bạn Ghi Lại Hành Trình
 • Tác giả: review.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/17/2022
 • Đánh giá: 3.75 (401 vote)
 • Tóm tắt: Chuyến đi nào cũng có khả năng chứa đựng những điều nguy hiểm, nhưng thà một lần cố gắng vẫn tốt hơn ngồi im một chỗ và để bản thân chết dần …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi cung đường chúng ta đi, mỗi nơi mà chúng ta đặt chân đến sẽ là một dấu ấn chúng ta không thể nào quên. Dù là đi du lịch hay bằng cách đi phượt hay chăng nữa thì đó đều là những niềm đam mê trải nghiệm cuộc sống, khám phá điều mới lạ. Hôm nay …

Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu Quotes

 • Tác giả: goodreads.com
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 3.57 (494 vote)
 • Tóm tắt: 11 quotes from Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu: ‘Những ngày tuổi trẻ tưởng dài rộng mênh mông … “Trước mơ về những chuyến đi, giờ còn mong cả những chuyến về.

Những câu nói hay về du lịch bằng tiếng Anh

 • Tác giả: duhoctms.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 3.34 (262 vote)
 • Tóm tắt: Không ai nhận ra chuyến đi đẹp như thế nào cho đến khi họ về nhà và ngã trên một chiếc gối cũ, quen thuộc. Travel makes one modest. You see what …

STT phượt hài hước, STT những chuyến đi phượt của tuổi trẻ

STT phượt hài hước, STT những chuyến đi phượt của tuổi trẻ
 • Tác giả: tindep.com
 • Ngày đăng: 01/07/2023
 • Đánh giá: 3.19 (572 vote)
 • Tóm tắt: STT phượt – Những câu nói hay ý nghĩa khi đi phượt bụi vượt qua những cung đường khám phá làm bạn có cái nhìn khác về niềm đam mê cá tính này.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn hiểu “Phượt” là gì? Hiểu một cách đơn giản nhất, phượt có nghĩa là cuộc hành trình khám phá, trải nghiệm một vùng đất mới lạ một cách tự do, mệt thì nghỉ, không có lịch trình cụ thể nào. Những chuyến phượt này sẽ mang lại cho bạn những kỉ niệm …

Những câu nói về tuổi trẻ, stt về tuổi thanh xuân hay và ý nghĩa

Những câu nói về tuổi trẻ, stt về tuổi thanh xuân hay và ý nghĩa
 • Tác giả: cotich.net
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.98 (117 vote)
 • Tóm tắt: 13. Nghĩ về những ngày trẻ, trong tôi luôn mê mải với những chuyến đi xa. Đi là để thấy mình trẻ mãi với những trải nghiệm mới cứ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 14. Trong quá trình mười năm từ 20 tuổi đến 30 tuổi, chúng ta đều sẽ đi qua những con đường giống nhau. Bạn cảm thấy cô đơn là phải rồi, đó là cơ hội giúp bạn nhận thức bản thân. Bạn cảm thấy không được thấu hiểu là phải rồi, đó là cơ hội giúp bạn …

Xem thêm:: Khám phá 10+ xoăn sóng nước cho tóc ngắn hay nhất bạn cần biết

STT – Những câu nói hay về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, ý nghĩa

 • Tác giả: thuthuatnhanh.com
 • Ngày đăng: 01/15/2023
 • Đánh giá: 2.85 (115 vote)
 • Tóm tắt: Chuyến đi đầu tiên của mỗi chúng ta bắt đầu tại thời điểm mà ta ý thức được niềm khát khao được vùng vẫy, được vươn tay ra chạm vào và khám phá …

Những câu nói hay về tuổi trẻ

Những câu nói hay về tuổi trẻ
 • Tác giả: kienthucvui.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 2.77 (172 vote)
 • Tóm tắt: Hôm nay, KienThucVui.vn xin chia sẻ tới các bạn 999+ Stt độc thân hay nhất, mời các bạn theo dõi nhé. Những câu nói hay về tuổi trẻ. 1. Tuổi trẻ không gắng sức, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 25. Tuổi trẻ cứ mạnh dạn bày tỏ, mạnh dạn yêu đương. Có thể bạn sẽ gặp phải những điều không như mong muốn, chúng khiến bạn thất vọng, đau lòng nhưng chính giai đoạn này sẽ tôi luyện bạn trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Đừng để những năm …

Những câu nói hay về tuổi trẻ – Stt, status tuổi trẻ đầy nhiệt huyết

Những câu nói hay về tuổi trẻ - Stt, status tuổi trẻ đầy nhiệt huyết
 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2022
 • Đánh giá: 2.65 (55 vote)
 • Tóm tắt: … sức khỏe, thời gian. Những câu nói hay về tuổi trẻ, stt, status tuổi trẻ đầy nhiệt huyết được sưu tầm và tổng hợp qua bài viết dưới đây.

Du xuân cần ‘mang theo’ những bí kíp du lịch gì (P2)?

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 2.57 (141 vote)
 • Tóm tắt: 16. Nếu bạn đi nước ngoài, hãy học thuộc những câu nói cơ bản bằng tiếng bản xứ. Người dân nơi đó sẽ rất vui và việc giao tiếp của bạn sẽ …

Những câu nói hay về tuổi trẻ giúp bạn thành công

 Những câu nói hay về tuổi trẻ giúp bạn thành công
 • Tác giả: tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 2.4 (112 vote)
 • Tóm tắt: Vậy bạn hãy nói cho tôi biết, những chuyến đi của bạn có những gì? Và dư âm sau gót chân kia liệu có phải là hạnh phúc? 8. Đi anh ơi! Khi bàn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy. ▪️ TIP.EDU.VN có …

Xem thêm:: Tổng hợp 18 du mục là gì hay nhất bạn cần biết

Những câu nói hay về trải nghiệm cuộc sống, danh ngôn về trải nghiệm

 • Tác giả: drkhoe.vn
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 2.26 (113 vote)
 • Tóm tắt: Anh ta có thể tránh được đau buồn và thống khổ, Nhưng anh ta không thể học hỏi, cảm nhận, thay đổi, trưởng thành hay thực sự sống. Bị xiềng xích bởi sự khuất …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho dù bạn đang ở đâu trong cuộc hành trình của mình, tôi mọng bạn cũng sẽ tiếp tục gặp thử thách. Thật tốt lành khi có thể vượt qua chúng, có thể tiếp tục bước một chân lên trước chân kia – ở vào tư thế để leo lên ngọn núi của cuộc đời, biết rằng …

Những câu status khi đi du lịch giúp bạn ghi lại HÀNH TRÌNH đáng

 • Tác giả: bitravel.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.29 (67 vote)
 • Tóm tắt: Hãy liên hệ 0886248000 để chúng tôi tư vấn cho bạn có chuyến đi hoàn hảo hơn. BI Travel – sưu tầm và tổng hợp. Cẩm nang du lịch. Top 9 Resort …

Câu Nói Hay Về Tuổi Trẻ ❤️ Status Tuổi Trẻ Đầy Nhiệt Huyết

 • Tác giả: symbols.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.13 (115 vote)
 • Tóm tắt: Status tuổi trẻ và những chuyến đi khám phá vùng đất mới, học hỏi thêm được nhiều điều mới. Có khát khao, có ước mơ sao cứ hoài tự mãn với bản thân, sao tự an …

Những câu nói hay về tuổi trẻ giúp bạn thành công

Những câu nói hay về tuổi trẻ giúp bạn thành công
 • Tác giả: akinavn.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 1.97 (113 vote)
 • Tóm tắt: Tuổi trẻ với đầy ắp mơ ước và khát vọng, tuổi trẻ ấy kịp đi qua mỗi người chỉ một lần trong đời và chẳng thắm lại lần hai đâu ạ. Vậy nên gửi các bạn trẻ của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 8. Đi đi anh! Khi mà bàn tay con người còn chưa chạm hết vào những chốn xa, khi cái đẹp sơ khai còn chưa bị thay thế bằng nét mĩ miều giả tạo. Một bát thịt đầy, một chai rượu lớn, ta nhâm nhi nói chuyện cùng trăng, ta bình yên hát ca với gió và …

Tổng hợp hơn 60 status nhớ nhà, cuộc sống lập nghiệp xa quê cảm động nhất

Tổng hợp hơn 60 status nhớ nhà, cuộc sống lập nghiệp xa quê cảm động nhất
 • Tác giả: bachhoaxanh.com
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 1.92 (55 vote)
 • Tóm tắt: Những stt, câu nói hay xa quê nhớ nhà, muốn trở về nhà hay … Đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ bằng những chuyến đi xa, đi thật xa để trở về và cảm thấy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 7. Khi sống xa nhà con mới biết không đâu bằng nhà mình mẹ ạ! Con thấy mình nhỏ bé, chơi vơi, lạc lõng lắm. Ở đây không như nhà mình. Người ta bận lắm, người ta bận đi làm, người ta bận đi chơi, người ta bận tranh giành, bận đấu đá nhau để có được …

Những câu nói tiếng Nhật hay về thanh xuân

 • Tác giả: trungtamnhatngu.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 1.85 (70 vote)
 • Tóm tắt: … câu nói tiếng Nhật hay về thanh xuân sau đây để hồi tưởng về tuổi trẻ của … Chúc học viên của Trung tâm Nhật ngữ SOFL luôn học tốt và có những kỷ niệm …