Gợi ý 10+ trong số các loại tơ sau bạn nên biết

trong số các loại tơ sau hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

1 Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6 tơ capron tơ axetat tơ olon. Những loại tơ nào là tơ nhân tạo:

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 4.84 (705 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ axetat; tơ olon. Những loại tơ nào là tơ nhân tạo.

2 Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 12/04/2022
 • Đánh giá: 4.72 (502 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

3 Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat, tơ

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 4.5 (330 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo ?

4 Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất  thuộc loại tơ nhân tạo

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 4.31 (473 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ nhân tạo.

Xem thêm:: Bỏ túi 20+ hình xăm mệnh thủy tốt nhất hiện nay

5 Top 18 Trong Số Các Loại Tơ Sau Tơ Nilon 66 Là Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat

 • Tác giả: ladigi.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 4.1 (219 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang tìm kiếm về Trong Số Các Loại Tơ Sau Tơ Nilon 66 Là, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trong Số Các Loại Tơ Sau Tơ Nilon 66 Là …

6 Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6 , tơ axetat, tơ capron, tơ enang, nhưng loại tơ nào thuộc loại tơ nh

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 3.96 (589 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6 , tơ axetat, tơ capron, tơ enang, nhưng loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo :.

7 Trong số các loại tơ sau: tơ tằm tơ visco tơ nilon-66 tơ axetat tơ capron tơ enang những loại tơ nào

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 3.79 (275 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ tằm và tơ enang.

8 Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo ?

 • Tác giả: giaoductanphu.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 3.55 (360 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

Xem thêm:: Ấn tượng với 23 cách nấu bánh canh cá lóc huế tốt nhất bạn nên biết

9 Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6 tơ capron tơ axetat tơ olon. Những loại tơ nào là tơ nhân tạo:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2022
 • Đánh giá: 3.33 (596 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ axetat; tơ olon. Những loại tơ nào là tơ nhân tạo:

10 Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ capron, tơ

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 3.02 (240 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, tơ nilon – 6,6. Những tơ thuộc loại polime n…

11 Trong số các loại tơ sau: tơ tằm tơ visco tơ nilon-66 tơ axetat tơ capron tơ enang. Những loại tơ nà

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.9 (101 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo là:

12 Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 2.89 (169 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ enang. Có bao nhiêu polime thuộc loại tơ nhân tạo?

Xem thêm:: Điểm danh 10+ cách làm vải khô hot nhất

13 Trong số các tơ sau: tơ nitron tơ visco tơ nilon-6,6 tơ capron, có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ hóa học?

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 2.75 (66 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các tơ sau: tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ capron, có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ hóa học? 1. 4. 2. 3.

14 Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ ax – Vừng ơi

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 2.64 (189 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo ?

15 Tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nitron

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 2.55 (135 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nitron loại tơ nhân tạo gồmA. Tơ visco và tơ axetatB.

16 Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7. Số loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 2.39 (50 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7. Số loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là.

17 Trong số các loại tơ sau: (1) tơ tằm (2)  tơ visco  (3) tơ nilon-6,6  (4)  tơ axetat (5)  tơ capron (6) tơ enang, (7)  tơ đồng-amoniac. Số tơ nhân tạo là

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 2.36 (58 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) tơ visco; (3) tơ nilon-6,6; (4) tơ axetat; (5) tơ capron; (6) tơ enang, (7) tơ đồng-amoniac. Số tơ nhân tạo là.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.com