1 và 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Nhà Xinh Plaza mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về 2 phần 3 giờ bằng bao nhiêu phút hay nhất được tổng hợp bởi Nhà Xinh Plaza, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

3 năm bằng bao nhiêu tháng

2,5 năm bằng bao nhiêu tháng

5 năm rưỡi bằng bao nhiêu tháng

3 phần 4 ngày bằng bao nhiêu giờ

4 giờ bằng bao nhiêu phút

1 phần 4 giờ bằng bao nhiêu phút

2,8 phút 30 bao nhiêu giây

2 phần 3 giờ bằng bao nhiêu phút

Được cập nhật 26 tháng 6 lúc 10:43

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

Xem thêm:: Da mụn có nên đắp mặt nạ giấy không? | Vinmec

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút.

k mik nha, mik làm đúng đó. 100%

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

Xem thêm:: Da mụn có nên đắp mặt nạ giấy không? | Vinmec

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

Xem thêm:: Da mụn có nên đắp mặt nạ giấy không? | Vinmec

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút

HỌC TỐT NHA !

2 và 3 phần 4 giờ bằng bao nhiêu phút

Được cập nhật 7 tháng 5 lúc 13:31

1 giờ =60 phut

2 phần 4 giờ= 60:4×2=30 (phút)

3 phần 4 giờ =60:4×3=45 (phút)

1a) 10 phút bằng mấy phần của 1 giờ ? 30 phút bằng mấy phần của 1 giờ ?

b) 2500(^{m^2})bằng mấy phần của 1 ha

c)(frac{1}{2})của(frac{3}{4})km là bao nhiêu m ????

Được cập nhật 13 tháng 12 2020 lúc 20:44

a)10 phút= 1/6giờ

30 phút=1/2 giờ

b) 2500 m2=1/4 ha

c) 1/2 của 3/4 km =3/8 km

a) 10 phút = 1/6 giờ

30 phút = 1/2 giờ

b) 2500 m2 = 1/4 ha

c) 1/2 của 3/4 km = 3/8km

20/9 giờ bằng bao nhiêu phút?

2/3 giờ bằng bao nhiêu phút?

3/5 giờ bằng bao nhiêu phút?

20/9 giờ bằng 400/3 phút

2/3 giờ bằng 40 phút

3/5 giờ bằng 36 phút

(frac{20}{9}h=frac{400}{3}’=133,3′)

(frac{2}{3}h=40′)

(frac{3}{5}h=36′)

Xem thêm:: Hải trình 8 ngày vượt trùng khơi nối đất liền với biển đảo Trường Sa | Tạp chí Tuyên giáo

2/ 40Phút

3/ 36Phút

HT!~!

Anh đi từ nhà đến trường hết 2 phần 3 giờ . Em đi từ nhà đến trường hết 3 phần 4 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu phút

Được cập nhật 20 tháng 5 2018 lúc 8:27

2/3 giờ=40 phút;3/4 giờ=45 phút

Vậy anh đi nhanh hơn

Thời gian anh đi nhanh hơn em là

45-40=5(phút)

Đáp số:5 phút

Thời gian anh đi từ nhàđến trường là :

(frac{2}{3})x 60 = 40 ( phút )

Thời gian em đi từ nhà đến trường là :

(frac{3}{4})x 60 = 45 ( phút )

Vậy anh đi nhanh hơn em và đi nhanh hơn số phút là :

45 – 40 = 5 ( phút )

Đáp số : …

anh đi nhanh hơn em

và đi nhanh hơn 5 phút

chúc bạn học tốt!

500 Yến bằng bao nhiêu tạ

1 phần 4 giờ bằng bao nhiêu phút

500 yến = 50 tạ

(frac{1}{4})giờ = 15 phút

Học tốt

500 yến = 50 tạ 1/4 giờ = 15 phút

500 yến=50 tạ

1/4 giờ=15 phút hok tốt

45 phút =bao nhiêu phần của giờ và đổi ra số thập phân

12 phút =bao nhiêu phần của giờ và đổi ra số thập phân

Xem thêm:: 7 cách làm sạch phổi tự nhiên, đơn giản có thể bạn chưa biết • Hello Bacsi

3 phút 48 giây= bao nhiêu phút đổi thành số thập phân

1 phút 6 giây=bao nhiêu phút đổi thành số thập phân

Được cập nhật 20 tháng 4 lúc 14:28

45:60=34 h=0,75

12:60=15=0,2 h

45 phút = 3/4 giờ

12 phút = 1/5 giờ

còn 2 phép cuối hk ai giải được à?

4 phút bằng bao nhiêu phần của 1 giờ

Được cập nhật 28 tháng 12 2016 lúc 18:31

1/15 nha, mik viết nhầm

60 phút = 1 giờ

=> 4 phút =(frac{1}{15})giờ

Ta có

1 giờ bằng 60′ phút mà 4’phút / 60′ phút thì bằng 1/15

=> 4 phút bằng 1/15 của 1 giờ

4 giờ bằng bao nhiêu phần của 1gioi

trả lời 4 phút bằng …….. cua 1gio

Được cập nhật 3 tháng 1 2017 lúc 21:20

4 phút = 1/15 của 1 giờ

4 phút = 1/15 của 1 giờ

4 giờ =(frac{4}{1})giờ

4 phút =(frac{1}{15})giờ

4 phút bằng bao nhiêu phần của 1 giờ?

Giải với

Được cập nhật 22 tháng 1 2017 lúc 13:00

4 phút

=(frac{4}{60})giờ

=(frac{1}{15})giờ

4 phút =(frac{4}{60})giờ =(frac{1}{15})giờ.

4 phút= 4/60= 1/15 giờ