Cách Xác Định Số Electron Lớp Ngoài Cùng Của Các Nguyên Tố Có Z 19, Z 16 Và

Nhà Xinh Plaza mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Cách xác định số e lớp ngoài cùng hay nhất được tổng hợp bởi Nhà Xinh Plaza, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

A.Lí thuyết

I. Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: “Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao”

– Từ trong ra ngoài có 7 mức năng lượng, tương đương với 7 lớp e

– Trong các lớp: Các e lần lượt chiếm các phân lớp theo phân mức năng lượng tăng dần là s, p, d, f…

– Thứ tự sắp xếp theo mức năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s …Bạn đang xem: Cách xác định số electron lớp ngoài cùng

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

– Là cách để mô tả sự xắp sếp các e trong nguyên tử trong các lớp và phân lớp

– Cách biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e có mặt tại phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với 1 e tại phân lớp s của lớp thứ 1 (phân lớp 1s)

* Các bước viết cấu hình electron:

Xem thêm:: Trung tâm công nghiệp (bàn về vị thế mới của Việt Nam trong khu vực)

– Xác định số electron của nguyên tử.

– Điền e vào các phân lớp theo thứ tự mức năng lượng. (Chú ý đến số e tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e có thể viết theo từng lớp, ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố họ s, họ p, họ d:

– e cuối cùng điền vào phân lớp nào thì nguyên tố là họ đấy

VD:

Xem thêm:: Bán buôn, bán lẻ Amino Acid (Axit Amin) dạng bột tan 100%

– Ar là nguyên tố p vì electron cuối cùng của Ar điền vào phân lớp p.

– Fe là nguyên tố d vì electron cuối cùng của Fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

– SGK.

– Nhận xét: Các nguyên tố đều họ s và p

3.Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

– Đối với tất cả các nguyên tố, lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (không tham gia vào các phản ứng hóa học (trừ một số đk đặc biệt).

– Khí hiếm: có 8 electron lớp ngoài cùng (trừ He có 2 electron lớp ngoài cùng)

– Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng

– Phi kim: 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng

– Nguyên tử có 4 electron ngoài cùng có thể là nguyên tử của nguyên tốkim loại hoặc phi kim.

B. Bài tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố và viết cấu hình electron của nguyên tử

– Tìm Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

Xem thêm:: Khám phá 10+ cách chưng yến với táo đỏ hạt sen hạt chia hot nhất

VD:Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

A. 4 B.Xem thêm: Soạn Một Số Thể Loại Văn Học Thơ Truyện Siêu Ngắn, Soạn Bài Một Số Thể Loại Văn Học 5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ Cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ có số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion – Xác định tính chất của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

– Cấu hình e của ion dương: bớt đi số e ở phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó.

– Cấu hình e của ion âm: nhận thêm số e bằng đúng điện tích ion đó vào phân lớp ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố.

– Lớp ngoài cùng có 8 e làngtố khí hiếm.

– Lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

– Lớp ngoài cùng có 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- Lớp ngoài cùng có 4 e có thể là kim loại, hay phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.Xem thêm: Tại Sao Phải Thu Hoạch Đúng Lúc Nhanh Gọn Và Cẩn Thận ? Câu 1 Trang 49 Sgk Công Nghệ 7 1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: Cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9