Có Bao Nhiêu Dung Dịch Nào Có Ph Lớn Hơn 7 ? 1 Có Bao Nhiêu Dung Dịch Có Ph > 7

→ Tùy thuộc vào độ thủy phân của hai ion mà dung dịch có pH = 7 hoặc pH > 7 hoặc

pH

VD: (NH4)2CO3, (NH4)2S…

2. Muối axit

– Muối HSO4- có môi trường axit ( pH

VD: NaHSO4…

– Muối HCO3-, HSO3-, HS- với cation bazơ mạnh có môi trường bazơ.Bạn đang xem: Dung dịch nào có ph lớn hơn 7

VD: NaHCO3,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi

Nhận biết

Dung dịch có pH > 7 là

A. FeCl3.

B. K2SO4.

C. Na2CO3.

D. Al2(SO4)3.

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2là:

Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

Nhóm các dung dịchcó pH > 7 là:

NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ?

Cặp chấtkhôngthể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là:

Dung dịch NaOH và dung dịch KOHkhôngcó tính chất nào sau đây?

Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Dung dịch Ca(OH)2phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Cho dãy các chất sau: Al, P2O5, Na2O, Fe3O4, ZnO, MgO, CuO, Al2O3, BaO, FeO. Trong các chất trên, số chất tan được trong nước là a; số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là b ; số chất vừa tan được trong dung dịch HCl, vừa tan được trong dung dịch NaOH là c. Giá trị 15a + 7b +8c bằng

Cho các chất dưới đây, dãy chất nào toàn là dung dịch kiềm?

Nhỏ dd natri hidroxit vào ống nghiệm chứa dd đồng(II) clorua. Xuất hiện:

Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là:

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng:

Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2

Phương trình nào sau đây là sai?

Cặp chấtkhôngthể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là:

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

Dung dịch của một axit ở 250C có

Câu nào sai khi nói về pH và pOH của dung dịch ?

Chất có môi trường trung tính là:

Dung dịch muối nào sau đây có pH > 7 ?

Ở các vùng đất phèn người ta bón vôi để làm

Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi độ pH của dung dịch?

Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7

Dung dịch nào sau đây có pH > 7?pH là gì?Bài tập vận dụng liên quan

Dung dịch nào sau đây có pH >7 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến độ pH của dung dịch các chất cũng như hiểu pH là gì, pH > 7 là gì, và ở mỗi giá trị pH là môi trường gì?. Từ đó vận dụng giải các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Dung dịch chất nào sau đây có pH lớn nhấtDung dịch nào sau đây có pH Môi trường axit là môi trường trong đóĐất chua có độ pH là bao nhiêuDung dịch nào sau đây có giá trị pH lớn hơn 7Dung dịch chất nào sau đây có pH nhỏ nhất

Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. KOH.

B. H2SO4.

C. BaCl2.

D. HCl.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

A. KOH là dung dịch bazo nên có pH >7

B, D. H2SO4 và HCl là axit nên có pH Để đánh giá độ axitv và độ kiềm của dung dịch bằng nồng độ H+. Nhưng dung dịch thường dùng có nồng độ H+ nhỏ. Để tránh ghi nồng độ H+ với số mũ âm, người ta dùng giá trị pH với quy ước như sau:

= 10-pH M.

Nếu = 10-a M => pH = a

Ví dụ:

= 1,0.10-2M => pH = 2: môi trường axit

= 1,0.10-7M => pH = 7: môi trường trung tính

= 1,0.10-10M => pH = 10: môi trường kiềm

Thang pH thường có giá trị từ 1 đến 14

Lưu ý:

Cách xác định môi trường của một muối:

+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu thì có môi trường axit, pH

+ Muối được tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh thì có môi trường bazo, pH > 7

+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh thì có môi trường trung tính, pH = 7

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Dãy nào sau đây gồm các muối axit?

A. NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3, KHCO3.

B. KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4.

C. NaHS, KHS, Na2HPO3, Na2HPO4.

D. NaHCO3, KHSO3, K3PO4, NaH2PO4.

Xem đáp ánĐáp án BMuối axit là muối mà H trong anion gốc axit có khả năng phân li ra ion H+.

A. Sai vì K2HPO3 là muối trung hòa, dù còn H trong muối nhưng H này không thể phân li ra H+ được.

C. Sai vì Na2HPO3 là muối trung hòa.

D. Sai vì K3PO4 là muối trung hòa

Câu 2. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các muối trung hòa?

A. NaCl, MgSO4, Fe(NO3)3.

B. NaHCO3, MgCO3, BaCO3.

C. NaOH, ZnCl2, FeCl2.

D. NaCl, HNO3, BaSO4.

Xem đáp ánĐáp án AMuối trung hoà: Là muối mà gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

=> Dãy gồm các muối trung hòa là: NaCl, MgSO4, Fe(NO3)3.

Loại B vì NaHCO3 là muối axit

Loại C vì NaOH là bazơ, không phải muối

Loại D vì HNO3 là axit, không phải muối

Câu 3.Dãy gồm toàn muối trung hòa là?

A. NaOH, NaCl, Na2SO4

B. Zn(NO3)2, FeS, CuSO3

C. NaHS, K3PO4, KCl

D. H2SO4, NaCl, BaCO3

Xem đáp ánĐáp án BMuối trung hoà: Là muối mà gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Nên dãy các chất thỏa mãn: Zn(NO3)2, FeS, CuSO3

Loại các đáp án khác vì:

+) NaHS: muối axit

+) H2SO4: axit

+) NaOH: bazơ

Câu 4. Dung dịch nào sau đây có pH

A. KOH

B. Na2SO4

C. HNO3

D. Ba(OH)2

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 5. Dung dịch muối nào sau đây có pH = 7?

A. Al2(SO4)3

B. NH4Cl

C. KNO3

D. Tất cả 3 dung dịch trên

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 6. Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH Xem đáp ánĐáp án DNH4NO3 là muối tạo bởi bazo yếu (NH3) và axit mạnh (HNO3)

=> Thủy phân trong nước tạo môi trường axit (pH Câu 7.Dung dịch muối nào sau đây có pH > 7 ?

A. NaNO3.

B. Na2CO3.

C. Ba(NO3)2.

D. NH4Cl.

Xem đáp ánĐáp án B: Na2CO3 là muối tạo bởi bazo mạnh (NaOH) và axit yếu (H2CO3)

Câu 8. Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi độ pH của dung dịch?

A. Na2CO3.

B. Na2SO4.

C. HCl.

D. NH4Cl.

Xem đáp ánĐáp án BA. Na2CO3 được tạo bởi bazơ mạnh NaOH và axit yếu H2CO3 => môi trường bazơ => làm pH tăng

B. Na2SO4 được tạo bởi bazơ mạnh NaOH và axit mạnh H2SO4 => môi trường trung tính => không làm thay đổi pH

C. HCl có môi trường axit => làm pH giảm

D. NH4Cl được tạo bởi bazơ yếu NH3 và axit mạnh HCl => môi trường axit => làm pH giảm

Câu 9. Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm

B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng

C. Dung dịch có pH 7 làm quỳ tím hoá đỏ

Xem đáp ánĐáp án AA đúng vì pH tăng thì nồng độ OH- trong dung dịch tăng => độ axit giảm

C. pH quỳ hóa đỏ

D. pH > 7 là môi trường bazơ => quỳ hóa xanh

Câu 10. Cho các dung dịch sau: NaHSO4, AlCl3, Na2SO4, K2S, Ca(NO3)2. Số dung dịch có pH Xem đáp ánĐáp án BNaHSO4 có khả năng phân li H+ ⟹ Môi trường axit ⟹ pH 7.

+ Ca(NO3)2 là muối của bazo mạnh Ca(OH)2 và axit mạnh HNO3 ⟹ Môi trường trung tính ⟹ pH = 7.

………………………..

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Dung dịch nào sau đây có pH >7, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…Xem thêm: Mã Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội, Học Phí Bao Nhiều

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.