Tổng hợp quy tắc phát âm tiếng Anh đầy đủ nhất

Bạn biết được bao nhiêu quy tắc phát âm tiếng Anh chuẩn? Các quy tắc phát âm trong tiếng Anh rất nhiều và đòi hỏi bạn phải tập trung cố gắng nỗ lực từng ngày. Phát âm chuẩn sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp nữa đó. Rất quan trọng phải không? Vậy hãy cùng Tiếng Anh Free điểm qua một số quy tắc phát âm trong tiếng Anh nhé!

Các quy tắc phát âm tiếng Anh

Có rất nhiều các quy tắc phát âm tiếng Anh chuẩn và vô vàn thứ mà bạn phải học khi bắt đầu đến với tiếng Anh. Cùng xem 4 quy tắc dưới đây nhé!

Quy tắc phát âm tiếng Anh chuẩn IPA

Chuẩn IPA là gì?

Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế hay Bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế (viết tắt IPA từ tiếng Anh: International Phonetic Alphabet) là hệ thống các ký hiệu ngữ âm được các nhà ngôn ngữ học tạo ra và sử dụng nhằm thể hiện các âm tiết trong mọi ngôn ngữ của nhân loại một cách chuẩn xác và riêng biệt. Nó được phát triển bởi Hội Ngữ âm Quốc tế với mục đích trở thành tiêu chuẩn phiên âm cho mọi thứ tiếng trên thế giới.

Nguyên tắc của IPA nói chung là để cung cấp một ký hiệu độc nhất cho mỗi âm đoạn, trong khi tránh những đơn âm được viết bằng cách kết hợp hai mẫu tự khác nhau (như thph trong tiếng Việt) và tránh những trường hợp có hai cách đọc đối với cùng một cách viết. Theo nguyên tắc này, mỗi mẫu tự trong bảng chỉ có duy nhất một cách đọc và không phụ thuộc vào vị trí của nó trong từ. Do đó, hệ thống này đòi hỏi rất nhiều mẫu tự khác nhau.

Phát âm tiếng Anh chuẩn

(Bảng phiên âm tiếng Anh)

Cấu tạo IPA?

Bao gồm các nguyên âm và phụ âm, hai nguyên âm ghép với nhau thì tạo thành một nguyên âm ghép.

IPA bao gồm 44 âm với nguyên âm ở trên và dưới là phụ âm. Nguyên âm gồm 20 âm chia làm hai phần. Nguyên âm đôi ở bên phải và nguyên âm đơn ở bên trái. Nguyên âm đơn được sắp xếp theo cặp, theo đó, với độ mở miệng lớn dần từ trên xuống dưới. Phụ âm được xếp theo cặp âm mờ là phụ âm không rung và phụ âm rung được in đậm.

Cách học bảng phiên âm tiếng Anh IPA?

Học từng âm một, học thật kỹ và nắm được các quy tắc phát âm tiếng Anh một cách chi tiết và khoa học. Khi học hãy cố gắng so sánh các âm giống nhau dễ gây nhầm lẫn. Sau khi học kỹ các âm lẻ rồi thì hãy bắt đầu với các âm ở các vị trí khác nhau như đầu, giữa cuối từ. Hãy tìm bạn bè để cùng nói chuyện và luyện tập nữa nhé!

Quy tắc phát âm đuôi e/es/ed

quy tắc phát âm tiếng Anh chuẩn

(Tổng hợp các quy tắc phát âm tiếng Anh)

Có 3 cách phát âm “ed” chính:

 • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Có 3 cách phát âm “s/es” chính:

Đọc đuôi “s” là /s/:

 • Danh từ số nhiều: khi âm cuối của danh từ số ít là những âm vô thanh /f/, /k/, /p/, /t/
 • Động từ ngôi thứ 3 số ít trong thì hiện tại đơn: khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là những âm vô thanh ( He likes,…)
 • Sở hữu cách: khi âm cuối của “sở hữu chủ” là những âm vô thanh ( the cook’s recipe,…)

Đọc đuôi “s” là /iz/:

 • Danh từ số nhiều: Khi âm cuối của danh từ số ít là một trong những âm sau: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /ʤ/ ( places)
 • Động từ ngôi thứ 3 số ít trong thì hiện tại đơn: Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một trong những âm sau : /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /ʤ/. ( He watches television)
 • Sở hữu cách: Khi âm cuối của “sở hữu chủ” là một trong những âm sau : /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /ʤ/. (The rose’s item)

Đọc đuôi S là /z/:

+Danh từ số nhiều: Khi âm cuối của danh từ số ít là âm hữu thanh (tất cả những âm còn lại trừ những âm đã được đề cập ở hai mục trên) (eg: cars,..)

+Động từ ngôi thứ 3 số ít trong thì hiện tại đơn: Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là âm hữu thanh (eg: he sings)

+Sở hữu cách: Khi âm cuối của “sở hữu chủ” là âm hữu thanh ( eg: my friend’s house)

Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Nguyên tắc 1: Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

eg: among /əˈmʌŋ/, between /bɪˈtwiːn/

Nguyên tắc 2: Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

eg: (n) teacher /ˈtiːtʃər/, (adj) active /ˈæktɪv/

Nguyên tắc 3: Với những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ industry /ˈɪndəstri/, intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ specialize /ˈspeʃəlaɪz/ geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

Nguyên tắc 4: Các từ tận cùng bằng các đuôi – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó :

eg: economic, selfish, economical, vision, action, appliance, generous, capacity,…

Nguyên tắc 5: Các từ có hậu tố: – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó

eg: mentee, engineer, Vietnamese, unique,…

Nguyên tắc 6: Các từ có hậu tố: – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm chính của từ không thay đổi

eg: environment, relationship, kindness, neighbor, neighborhood, countless, jealous,…

Nguyên tắc 7: Các từ tận cùng – graphy, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

eg: geography, communicate, technology, democracy, ability, economical,…

Nguyên tắc 8: Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1

eg: greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/

Nguyên tắc 9: Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang ở giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai

eg: bad-TEMpered, well-DONE

Quy tắc phát âm tiếng Anh

(Tổng hợp các quy tắc phát âm tiếng Anh)

Trong một số trường hợp vẫn có những ngoại lệ. Để thành thục các quy tắc phát âm tiếng Anh này, bạn nên luyện tập thường xuyên để tạo thành phản xạ tiếng Anh cho mình. Những bước đầu tập luyện, hay phát âm thật chậm, rõ, chú ý sửa từng âm cho tới khi nằm chắc các quy tắc phát âm tiếng Anh. Luyện tập thường xuyên cũng là một cách để bạn tự học phát âm ở nhà đó.

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Phụ âm đứng trước nguyên âm

Khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm. Ví dụ “make up” bạn nên đọc liền chứ không nên tách rời. Đây là một trong những mẹo hướng dẫn cách nối âm trong tiếng Anh hiệu quả, hãy note lại ngay nhé.

Chú ý rằng, một phụ âm gió đứng trước nguyên âm, thì trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm không gió tương tự. Đây là quy tắc phát âm tiếng Anh quan trọng bạn cần chú ý nếu muốn phát âm chuẩn

Nguyên âm đứng trước nguyên âm

Nguyên tắc rằng bạn phải thêm một phụ âm vào giữa hai nguyên âm để nối.

Có hai nguyên tắc thêm phụ âm:

 • Nguyên âm tròn môi: vd “ou”, “au” bạn cần thêm “w” vào giữa.
 • Nguyên âm dài môi: vd “e”, “i”… bạn cần thêm phụ âm “y” vào giữa.

Phụ âm đứng trước phụ âm

Khi có hai hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng gần nhau, thì chỉ đọc một phụ âm thôi. Ví dụ như “want to” sẽ đọc là /won nə/.

Các nguyên tắc khác

 • Chữ U hoặc Y đứng sau chữ cái T sẽ được phát âm là /ch/
 • Chữ cái U hoặc Y, đứng sau chữ cái D sẽ được phát âm là /dj/
 • Phụ âm T, nằm giữa hai nguyên âm và không phải là trọng âm, đọc là /D/

Cách phát âm tiếng Anh đơn giản hiệu quả

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh chuẩn một cách đơn giản, dễ dàng đồng thời đạt hiệu quả cao. Cùng Tiếng Anh Free tìm hiểu qua kinh nghiệm học phát âm tiếng Anh dưới đây nhé!

1. Xác định xem bạn muốn phát âm chuẩn tiếng Anh theo giọng nào

Đúng vậy, đầu tiên bạn phải định hướng bản thân rõ ràng muốn phát âm chuẩn tiếng Anh theo giọng nào. Anh-Anh hay Anh-Mỹ. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ định hình cách phát âm tiếng Anh của bạn cũng như tiết kiệm thời gian học tập rất nhiều.

Nếu bạn gặp khó khăn khi không biết bất cứ ai có thể nói bằng giọng mà bạn muốn, đừng lo lắng hãy tận dụng những công cụ hỗ trợ học tập trên các trang web, phần mềm, internet để làm quen với các giọng khác nhau nhé.

2. Đọc to ra tiếng và ghi âm lại

Phải thú thật rằng, tất cả chúng ta đều ghét cách bản thân phát ra âm thanh khi được ghi âm, nó thật buồn cười phải không nào? Tuy nhiên bạn sẽ thấy mình có những bước tiến lớn hơn so với cách khác. Khi bạn ghi lại chính mình nói tiếng Anh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và sau một thời gian nghe lại thì bạn sẽ cảm thấy mình đã có bước tiến bộ rõ rệt đó. Một cách khá hay để tự học phát âm ở nhà phải không?

3. Tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh

Bạn hãy lựa chọn các câu lạc bộ mà có người nước ngoài, nếu được thì bạn cũng có thể kết bạn và làm thân với họ. Những câu lạc bộ mà có thể trở thành hướng dẫn viên cho người nước ngoài đi thăm quan các địa danh tại Việt Nam. Vào những câu lạc bộ hướng dẫn du lịch như thế này chắc chắn bạn sẽ được cải thiện khả năng nói tiếng Anh đó.

4. Giao tiếp hàng ngày

Google+ là một ví dụ tuyệt vời về điều này: mọi người từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại trong một lớp học toàn cầu với tư cách là cả học sinh và giáo viên. Điều này làm cho nó trở thành một môi trường thoải mái và vui vẻ để cải thiện phát âm của bạn, và cũng để kết bạn mới từ khắp nơi trên thế giới.

5. Xem các chương trình bằng tiếng Anh qua Internet

Sử dụng Youtube, Netflix hoặc bất cứ trang web nào cung cấp những video giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm. Tiếp theo, bạn có thể nghiên cứu và củng cố các bài học có từ vựng mới với thẻ ghi chú đa phương tiện và danh sách từ vựng được tùy chỉnh từ từ vựng và ngữ pháp bạn gặp trong khi xem video đã chọn.

Trên đây là bài viết về các quy tắc phát âm tiếng Anh. Nếu bạn còn chưa có cho mình một cách học tiếng Anh hiệu quả và phù hợp thì hãy đến với sách Hack Não 1500 để tiếp cận phương pháp học tập đầy sáng tạo và gợi cảm hứng nhé. Đồng thời sách sẽ hướng dẫn bạn cách học phát âm tiếng Anh chuẩn nhất với hệ thống audio và 1200 video hướng dẫn phát âm từ từ. Quyển sách này đã nhận được hàng ngàn phản rồi, review tích cực từ các học viên đã học sách kể từ sách ra mắt.

Cuối cùng, chúc bạn sớm học được quy tắc phát âm trong tiếng Anh chuẩn nhất nhé!