Làm cách nào để xóa nhiều trang cụ thể trong tài liệu Word?

Xóa nhiều trang trong word hay nhất được tổng hợp bởi Nhà Xinh Plaza, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Làm cách nào để xóa nhiều trang cụ thể trong tài liệu Word?

Trong tài liệu Word, bạn có thể chọn nội dung trang hiện tại, sau đó nhấn phím Delete để xóa trang hiện tại một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn cần xóa nhiều trang khỏi một tệp Word lớn, làm thế nào bạn có thể giải quyết nhanh chóng?

Xóa một loạt các trang trong tài liệu Word với tính năng Đi tới

Xóa nhiều trang cụ thể trong tài liệu Word bằng mã VBA

Xóa một loạt các trang trong tài liệu Word với tính năng Đi tới

Nếu bạn muốn xóa một loạt các trang liên tiếp khỏi tài liệu Word, tính năng Go To có thể giúp bạn.

1. Khởi chạy tài liệu Word mà bạn muốn xóa các trang.

Xem thêm:: Danh sách 10+ ca nhac cách mạng viet nam hay nhất đừng bỏ lỡ

2. Sau đó nhấn F5 chìa khóa để mở Tìm và Thay thế hộp thoại, bên dưới Go To tab, nhấp vào Trang trong Đi đến cái gì hộp danh sách, sau đó nhập số trang bắt đầu bạn muốn xóa và nhấn Đi vào phím để chuyển đến trang cụ thể, xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa nhiều trang 1

2. Sau đó, đóng cái này Tìm và Thay thế hộp thoại và nhấn F8 để bật Mở rộng chế độ.

3. Tiếp tục nhấn F5 chìa khóa để mở Tìm và Thay thế , lần này, hãy nhập số trang kết thúc mà bạn muốn xóa, rồi nhấn Đi vào Chìa khóa. Tất cả các trang từ 15 đến 20 đã được chọn cùng một lúc. Xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa nhiều trang 2

Xem thêm:: Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp – Luật Việt An

4. Cuối cùng, nhấn Xóa bỏ trực tiếp để xóa các trang này cùng một lúc.

Xóa nhiều trang cụ thể trong tài liệu Word bằng mã VBA

Để xóa nhiều trang cụ thể trong tệp Word không liên tiếp, mã VBA sau đây có thể giúp bạn.

1. Giữ ALT + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào Cửa sổ mô-đun.

Mã VBA: Xóa nhiều trang cụ thể trong tệp Word:

Sub DeletePagesInDoc() Dim xRange As Range Dim xPage As String Dim xDoc As Document Dim xArr Dim I, xSplitCount As Long Application.ScreenUpdating = False Set xDoc = ActiveDocument xPage = InputBox(“Enter the page numbers of pages to be deleted: ” & vbNewLine & _ “use comma to separate numbers”, “KuTools for Word”, “”) xArr = Split(xPage, “,”) xPageCount = UBound(xArr) For I = xPageCount To 0 Step -1 Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, xArr(I) xDoc.Bookmarks(“Page”).Range.Delete Next Application.ScreenUpdating = True End Sub

Xem thêm:: Danh sách 4 cách đăng nhập tik tok trung quốc ios hay nhất đừng bỏ lỡ

3. Sau đó nhấn F5 để chạy mã này và một hộp nhắc xuất hiện để nhắc bạn nhập số trang mà bạn muốn xóa, vui lòng phân tách các số trang bằng dấu phẩy, xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa nhiều trang 3

4. Và sau đó, nhấp vào OK , tất cả các trang bạn chỉ định đã bị xóa cùng một lúc.

Nếu bạn muốn xóa nhiều trang cụ thể khỏi một tài liệu Word lớn, Kutools cho Word‘s Chọn các trang tính năng này có thể giúp bạn chọn bất kỳ trang nào trước tiên khi bạn cần, sau đó nhấn Xóa bỏ để xóa chúng cùng một lúc.

doc xóa nhiều trang 4

Công cụ năng suất Word được đề xuất