Tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách người Công an cách mạng | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ

Bài này Nhà Xinh Plaza sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Tư cách người công an cách mệnh hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Trong tác phẩm “Đường cách mệnh” (1927) Hồ Chí Minh chỉ rõ: Muốn làm cách mạng thành công, người cách mạng trước hết phải có tư cách cách mạng. Tư cách của người cán bộ cách mạng là sự thống nhất biện chứng 3 mối quan hệ cơ bản nhất của con người: quan hệ với mình, quan hệ với mọi người và quan hệ với công việc. Tự mình phải: cần, kiệm, hòa mà không tư, cả quyết sửa chữa lỗi mình, cẩn thận mà không nhút nhát; hay hỏi, nhẫn nại (chịu khó); hay nghiên cứu xem xét, vị công vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững, hy sinh, ít lòng tham muốn về vật chất; bí mật. Đối với người phải: với từng người thì khoan thứ, với đoàn thể thì nghiêm, có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo, hay xem xét người. Làm việc phải: xem xét hoàn cảnh kỹ càng, quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể”. Năm l945, khi đề cập đến công an, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định Công an Việt Nam là “công an cách mệnh’”. Người xác định nhân sinh quan cách mạng của người công an cách mệnh qua 6 mối quan hệ: Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc phải tận tụy; Đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an toát lên tính nhân sinh quan, lẽ sống của người công an cách mạng. Tư cách người Công an cách mạng không chỉ biểu hiện ở cách ăn, ở, cư xử, phẩm chất đạo đức, mà bao hàm cả nhân cách, tài năng với những phẩm chất chính trị đặc biệt. Đây là điều kiện cần thiết để người công an cách mạng hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó. Nội dung 6 điều Bác dạy Công an nhân dân mang tính tư tưởng và tính thực tiễn vô cùng sâu sắc. Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ với Công an cánh mạng, gần 55 năm kể từ ngày thành lập cho tới nay, đã có bao thế hệ và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu trước đây và Điện Biên ngày nay trung thành, tận tuỵ với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và công việc. Nhiều người đã sẵn sàng hy sinh xương máu, thậm chí cả tính mệnh của mình để bảo vệ nền an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước và của ngành, lực lượng Công an tỉnh ta đã luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh có các chủ trương, giải pháp quan trọng để chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên 2 tuyến biên giới, trọng điểm nội địa, nội bộ. Kết hợp giữa mở rộng nắm tình hình địch từ xa với tập trung xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đấu tranh, giải quyết tốt tình hình an ninh hai tuyến biên giới, chống hoạt động xâm lấn biên giới, vượt biên trái phép, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới Tổ quốc; xây dựng và thường xuyên phối hợp diễn tập các phương án đối phó với tình huống đột xuất, phương án khu vực phòng thủ đạt hiệu quả cao; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động, các sự kiện chính trị diễn ra ở địa phương, các đoàn khách quốc tế, đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Điện Biên. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác an ninh đối ngoại và hợp tác quốc tế. Phối hợp đấu tranh giải quyết có hiệu quả tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, bằng khẩu hiệu hành động “Cán bộ chiến sĩ công an Điện Biên thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”, lực lượng Công an tỉnh ta đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng để loại trừ những nhân tố phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, từng bước loại bỏ các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị, góp phần làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, làm giảm tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, tình hình di cư, xuất nhập cảnh trái phép, không để các tình huống đột xuất xấu, bất ngờ xảy ra. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an Điện Biên luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và Tổ quốc, đoàn kết chặt chẽ, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang bám trụ địa bàn, sâu sát cơ sở, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam. Kết quả nêu trên cũng khẳng định tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh ta luôn ý thức rõ: Đã là người cách mạng thì phải tự xác định cho mình nhân sinh quan của người cách mạng. Trong đời sống riêng tư, trong cuộc sống với đồng đội, đồng sự, trong giao tiếp với nhân dân, trong trách nhiệm đối với cấp trên cao nhất, dù có sự kiểm tra, kiểm soát hay không của cấp trên, đều tỏ ra hết lòng, hết sức với nhiệm vụ, không nề gian khổ, không ngại hy sinh. Để thực thi nhiệm vụ thì phải thường xuyên đấu tranh với kẻ địch, nên phải có lập trường và phương pháp đúng đắn mới mong giành được thắng lợi, và xác định đây chính là vấn đề cốt lõi trong 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đồng thời, toàn lực lượng luôn xác định rõ nội dung 6 điều dạy của Bác Hồ với công an nhân dân chứa đựng cả nhân cách nghề nghiệp, tài năng, đức độ, trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Nhân sinh quan của người Công an cách mạng là nêu cao ý thức toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Công an nhân dân phải thực sự là của dân, do dân và vì dân. Công an nhân dân là phải làm cho dân yêu, dân tin, dân phục để nhân dân giúp đỡ công an hoàn thành nhiệm vụ. Người công an cách mạng phải thường trực ý chí tiên công cách mạng, kiên quyết và khôn khéo đánh thắng địch trong mọi tình huống. Phẩm chất chính trị đặc biệt trong nhân cách nghề nghiệp của người công an cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ XHCN. Người công an cách mạng cần phải có phân chất chính trị cao, lập trường giai cấp vững vàng, một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, quyết tâm phấn đấu, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập, tự do và CNXH, như lời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dạy: “Công an chỉ biết còn Đảng thì còn mình’”. 6 điều Bác dạy đã phác thảo rõ nét chân dung người công an cách mạng. Nó mở ra phương hướng đúng đắn cho công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng trong sạch, vững mạnh, trong bất kỳ tình hình nhiệm vụ nào.

PhuthoPortal (Nguồn Điện Biên Phủ điện tử)