2m Trong Hóa Học Là Gì – Cẩm nang Hải Phòng

Ở bài viết này, Nhà Xinh Plaza đã tổng hợp danh sách rất hay về 2m trong hóa học là gì hay nhất được tổng hợp bởi Nhà Xinh Plaza, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Tag: 2m trong hóa học là gì

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

I/ Nồng độ phần trăm: (C%)

Bạn đang xem: 2m trong hóa học là gì

Nồng độ phần trăm của dd cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dd

– Khối lượng chất tan là mct

– Khối lượng dd là mdd

– Nồng độ phần trăm là C%

=> C%= (mct.100):mdd

Ví dụ 1: Hoà tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dd thu được.

Giải:

mdd = mdm + mct = 40+10=50 gam

C% = (mct.100): mdd

= (10.100) : 50

= 20%

Ví dụ 2: Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dd NaOH 15%

Giải:

mNaOH = (C%.mdd):100

=15.200:100

=30 gam

Ví dụ 3: Hoà tan 20 gam muối vào nước được dd có nồng độ 10%

a) Tính khối lượng dd nước muối thu được

b) Tính khối lượng nước cần dựng cho sự pha chế

Giải:

a) mdd=(mmuối.100):C%

=20.100:10

=200 gam

b) mnước=mdd-mmuối

=200-20

=180 gam

II. Nồng độ mol của dd

Nồng độ mol của dd cho biết số mol chất tan cú trong một lit dd

CM=n:Vdd

Trong đó:

CM là nồng độ mol

n là số mol chất tan

Vdd là thể tích dd (lit)

Ví dụ 1: Trong 200 ml dd có hoà tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dd.

Giải:

Đổi: 200ml=0,2lit

nNaOH=16:40=0,4 mol

CM=n:V=0,4:0,2=2M

Ví dụ 2:

Tính khối lượng H2SO4 có trong 50ml dd H2SO4 2M

Giải:

Tính số mol H2SO4 có trong dd H2SO4 2M

Tham khảo thêm: Nitơ là gì? – Cùng Toppy giải đáp thông tin chi tiết nhất

= CM.V=2.0,05 =0,1mol

= n.M=0,1.98=9,8 gam

III. Bài tập vận dụng

Bài tập 1:

Trộn 50 gam dd muối ăn có nồng độ 20% với 50 gam dd muối ăn 5%. Tính nồng độ phần trăm của dd thu được?

Xem thêm:: So sánh bằng – tổng hợp công thức, cách dùng, bài tập | Anhngumshoa.com

Bài tập 2: Để hoà tan m gam kẽm cần vừa đủ 50 gam dd HCl 7,3%

a) Viết PTPƯ

b) Tính m?

c) Tính thể tích khí thu được (ở đktc)

d) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

Bài tập 3:

Hoà tan 6,5 gam kẽm cần vừa đủ Vml dd HCl 2M

a) Viết ptpư

b) Tính V

c) Tính thể tích khí thu được (ở đktc)

d) Tính khối lượng muối tạo thành sau p/ư

Bài 4: Trộn 2,5 lit dd đường 0,5M với 3 lit dd đường 1M. Tính nồng độ mol của dd sau khi trộn

Bài 5: Để hòa tan hết m (g) kẽm cần dùng vừa đủ 50g dung dịch HCl 7,3%.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích H2 thu được (đktc).

c. Xác định giá trị m.

IV. Đáp án

Bài 1:

– Tính khối lượng chất tan trong dd 1

mmuối (1)= (C%*mdd):100=(20*50):100=10 gam

– Tính khối lượng chất tan trong dd 2

mmuối (2)= (C%*mdd):100=(5*50):100=2,5 gam

– Tính khối lượng chất tan trong dd 3

mmuối (3)= mmuối (1) + mmuối (2)=10+2,5=12,5 gam

– Tính khối lượng dd 3

mdd (3)= mdd(1) + mdd (2)= 50+50=100 gam

– Tính nồng độ phần trăm của dd 3:

C%(3)=(mct(3)*100):mdd(3)

=12,5 %

Bài 2:

Bài giải:

Zn + 2HCl-> ZnCl2 + H2

mHCl=(C%.mdd):100

=(50.7,3):100

=3,65 gam

=> nHCl= 3,65:36,5

=0,1 mol

Theo PTPƯ:

nZn=nZnCl2=nH2=1/2.nHCl=0,1:2=0,05 mol

b) m = mZn= 0,05.65 = 3,25 gam

Xem thêm: Hãm trà là gì? Cùng cách ủ trà các loại NGON đúng chuẩn

c) VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lit

d) mZnCl2 = 0,05.136= 6,8 gam

Bài 3:

Zn+2HClà ZnCl2 +H2

nZn= 6,5:65=0,1 mol

b) Theo pthh

nHCl=2nZn=.0,1 =0,2 mol

à Vdd HCl=n:cM=0,2:2=0,1 lit =100 ml

c) Theo pthh

nH2=nZnCl2= nZn=0,1 mol

VH2=0,1 . 22,4 =2,24 lit

Xem thêm:: Có đúng là khoai tây đại kỵ với cà chua

d) mZnCl2=0,1.136=13,6 gam

Bài 4:

– Tính số mol đường có trong dd 1:

n1=CM 1.Vdd 1=0,5.2=1 mol

– Tính số mol đường có trong dd 2:

n2=CM 2.Vdd 2 =1.3=3 mol

– Tính số mol đường có trong dd 3:

n3=n1+n2=1+3=4 mol

– Tính thể tích dd 3

Vdd 3=Vdd 1 +Vdd 2=2+3=5 lit

– Tính nồng độ mol dd 3

CM=n:V=4:5=0,8 M

Bài 5:

a. Zn + 2HCl à ZnCl2 + H2

1 mol 2 mol 1 mol

0,05mol 0,1mol 0,05mol

b. Ta có:

= = = 3,65 g

= = 0,1 mol

b. = 0,05.22,4 = 11,2 l

c. = 0,05.65 = 3,25 g

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 – Xem ngay

Xem thêm: Impedance là gì của loa? Tổng quan toàn bộ các thông tin hữu ích

Nắm được công thức tính nồng độ phần trăm và công thức nồng độ mol là chìa khóa giúp các bạn học sinh giải được các bài hóa khó, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bài viết này LabVIETCHEM sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu kỹ hơn về công thức tính C% và cách tính nồng độ mol và các bài tập minh họa giúp các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới.

Công thức tính C% và công thức tính nồng độ mol

Nồng độ là gì?

Nồng độ là khái niệm để biểu thị lượng hóa chất có trong một hỗn hợp, đa phần là dung dịch. Một số khái niệm nồng độ hay gặp là:

– Nồng độ phần trăm

– Nồng độ mol

– Nồng độ molan: Biểu thị số mol của 1 chất cho trước trong 1kg dung môi

– Nồng độ chuẩn: Thường dùng cho những phản ứng và dung dịch axit – bazo

– Nồng độ chính tắc: Là cách đo nồng độ tương tự như nồng độ mol và rất hiếm khi dùng

Nồng độ phần trăm là gì?

Nồng độ phần trăm biểu thị số gam chất tan có trong 100g dung dịch và được ký hiệu là C%.

1. Công thức tính nồng độ phần trăm

Qua nghiên cứu và thử nghiệm các chuyên gia đã đưa ra công thức tính nồng độ phần trăm chính xác nhất.

Công thức tính C% trong hóa học:

Trong đó:

 • C%: Ký hiệu của nồng độ phần trăm
 • mct: Ký hiệu của khối lượng chất tan
 • mdd: Ký hiệu của khối lượng dung dịch

Công thức tính mdd:

mdd = mct + mdm (trong đó mdm là khối lượng của dung môi)

2. Các bước giải bài tập tính nồng độ phần trăm

Các dạng bài tập tính nồng độ phần trăm trong hóa học rất đa dạng, nhưng chúng đều phải thực hiện giải theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Khi đọc đề bài chúng ta cần phải xác định được số chất có trong dung dịch, nhất là các số dư của chất tham gia phản ứng.
 • Bước 2: Tính khối lượng dung dịch sau khi tham gia phảm ứng theo phương pháp bảo toàn khối lượng (tổng khối lượng chất tham gia phản ứng = tổng khối lượng sản phẩm).
 • Bước 3: Tính mct
 • Bước 4: Áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm để giải quyết bài toán.

Áp dụng đúng 4 bước trên đây là bạn hoàn toàn có thể tính nồng độ phần trăm rồi. Tuy nhiên, có nhiều bài tập nó không cho sẵn khối lượng của các chất nên ta cần phải áp dụng các kiến thức hóa học đã được học kết hợp với công thức tính nồng độ phần trăm để giải bài toán nhé.

Bài tập tính nồng độ phần trăm của dung dịch

Bài 1: Bạn hãy tính khối lượng của NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%

Lời giải:

Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta có:

C% = (mNaOH/200).100 = 15 (%)

=> mNaOH = (15.200)/100 = 30 (g)

Trong đó:

 • (.) ký hiệu dấu nhân
 • (/) ký hiệu dấu chia

Kết luận: Vậy trong 200g dung dịch NaOH 15% có 30 gam NaOH

Bài 2: Tiến hành hòa tan 20 gam muối vào nước thu được dung dịch A có C% = 10%

a, Hãy tính khối lượng của dung dịch A thu được

b, Hãy ính khối lượng nước cần thiết cho sự pha chế

Lời giải:

Xem thêm:: Thập Nhị Kiến Trừ là gì & Cách xem giờ cát hung CHÍNH XÁC nhất

a, Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy khối lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng ta có mnước=mdd – mmuối = 200 – 20 = 180 gam

Kết luận: Vậy để có thể hoàn tan 20 gam muối thì chúng ta phải cần 180 gam nước để tạo ra 200 gam dung dịch

Bài 3: Tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước chúng ta thu được dung dịch B có nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có phương trình phản ứng hóa học sau

2K + 2H2O —-> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo cân bằng phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta có C% = [(0,1.56)/40].100% = 14%

Kết luận: Khi tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra sẽ thu được dung dịch có nồng độ 14%.

=> Các bài tập về => Phương trình nhiệt phân KClO3 (muối Kali Clorat)

Một số lưu ý khi tính nồng độ phần trăm của dung dịch

– Phải đọc đề kĩ để biết được chính xác các thành phần đã cho, xác định được cần tính toán những thành phần nào.

– Áp dụng đúng công thức tính để tránh những sai lầm không cần thiết.

– Tính các dữ liệu phải cẩn thận, tránh các sai sót không đáng có.

Nồng độ mol khác nồng độ phần trăm như thế nào?

Nồng độ Mol là gì?

Nồng độ mol của dung dịch cho chúng ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch là bao nhiêu.

Công thức tính nồng độ mol

Ngoài công thức tính nồng độ phần trăm thì công thức tính nồng độ mol cũng rất quan trọng và xuất hiện nhiều trong các bài tập.

1. Công thức tính nồng độ mol theo khối lượng

Trong đó:

 • n: ký hiệu số mol
 • m: khối lượng của chất đó
 • M: Khối lượng mol của chất đó (có sẵn trong bảng tuần hoàn hóa học)
 • V: Thể tích (đktc)

2. Cách tính nồng độ mol

Nồng độ mol có ký hiệu là CM và được tính theo công thức

CM=n/Vdd

 • CM: ký hiệu của nồng độ mol
 • n: Ký hiệu số mol chất tan
 • Vdd: Ký hiệu thể tích dung dịch

3. Bài tập tính nồng độ mol

Bài 1: 16 gam NaOH có trong 200 ml dung dịch, hãy tính nồng độ mol của dung dịch

Lời giải:

– Ta đổi 200 ml = 0,2 lít

– nNaOH = 16/ 40 = 0,4 mol

=> Áp dụng công thức tính nồng độ mol CM=n/Vdd ta có

CM = n/ V = 0,4/ 0,2 = 2M

Kết luận: Nồng độ mol của dung dịch là 2M

Bài 2: Hãy tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M

Lời giải:

Áp dụng công thức tính nồng độ mol CM=n/Vdd ta có

nH2SO4 = CM.V = 0,1 mol

=> mH2SO4 = 0,1.98 = 98 gam

Kết luận: Trong 50 ml dung dịch H2SO4 có 98 gam H2SO4 .

Mối quan hệ giữa nồng độ phần trăm và các nồng độ dung dịch khác

Giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol

CM = (10 x d x C%) / M

Trong đó:

 • M: khối lượng phân tử chất tan.
 • CM: nồng độ mol của dung dịch.
 • d: khối lượng riêng của dung dịch.
 • C%: nồng độ phần trăm của dung dịch.

Giữa nồng độ phần trăm và nồng độ đương lượng

CN = (10 x d x C%) / D

Trong đó:

 • D: đương lượng gam
 • d : khối lượng riêng của dung dịch.
 • CN: nồng độ tương đương của dung dịch
 • C%: nồng độ phần trăm của dung dịch.

Tính toán tỷ lệ phần trăm tập trung

– Tỷ lệ phần trăm nồng độ cho ta biết có bao nhiêu thành phần hoạt chất cụ thể có trong hoặc cần phải có trong một giải pháp tổng thể nào đó.

– Bằng cách đặt số thứ nhất lên trên số thứ hai, nồng độ phần trăm được biểu thị là 1:100, 1:200,… có thể chuyển đổi thành một phần.

– Trong một phần Solute (thuốc) có 100 phần mẻ, 1/100 dung môi.

Hy vọng các bạn học sinh có thể ghi nhớ được công thức tính nồng độ phần trăm (C%) và công thức tính nồng độ mol (CM) và đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Tham khảo thêm nhiều công thức hóa học khác tại website labvietchem.com.vn.

XEM THÊM:

>>> Cách tính đương lượng và định luật đương lượng trong hóa học

Tìm kiếm:

 • công thức chuyển đổi nồng độ mol sang nồng độ phần trăm
 • tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng
 • bài tập tính nồng độ phần trăm lớp 9 có Lời giải

Tag: 2m trong hóa học là gì

Hỏi đáp – Tags: 2m trong hóa học là gì

 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Insist Trong Tiếng Anh

 • Gương Cầu Lồi Là Gì? Tính Chất Ảnh Của Vật Tạo Bởi Gương Cầu Lồi Và Cách Vẽ – Vật Lý 7 Bài 7

 • Lời Bài Hát Em Ước Mơ Mơ Gì Tuổi 12 Tuổi 13 (Tuổi Mộng Mơ)

 • Phần Mềm Công Cụ Là Gì?

 • Top 9 Năm 965 Là Sự Kiện Gì 2022

 • Soạn Bài Cái Gì Quí Nhất? Trang 85 Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 – Tuần 9

 • String Là Kiểu Dữ Liệu Gì