Điều khiển định dạng khi bạn dán văn bản

Khi bạn dán các mục từ danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào một danh sách khác, bạn có thể giữ nguyên định dạng hoặc trình tự ban đầu của chúng hoặc kết hợp với việc đánh số hoặc dấu đầu dòng của danh sách đích.

Dán mục được đánh số để trình tự tiếp tục Chọn Tiếp tục Danh sách (C) để các mục được chèn luôn theo trình tự trong danh sách.

Giữ chuỗi ban đầu trên các mục được đánh số Chọn Danh sách Mới (N) để chèn các mục theo trình tự danh sách ban đầu của chúng.

Dán mục dấu đầu dòng vào danh sách đánh số Để giữ dấu đầu dòng, chọn Giữ Định dạng Nguồn (K). Để chuyển đổi dấu đầu dòng thành số, chọn Phối Định dạng (M).

Dán mục được đánh số vào danh sách dấu đầu dòng Để giữ nguyên các số gốc, hãy chọn Không Phối Danh sách (D). Để chuyển đổi các số thành dấu đầu dòng, chọn Phối Danh sách (M).

Dán danh sách Chỉ Văn bản Theo mặc định, dấu đầu dòng và số được giữ nguyên khi chỉ dán văn bản. Để tắt hành vi này:

  1. Đi tới Tùy chọn tệp > chọn > nâng cao.

  2. Bỏ chọn Giữ dấu đầu dòng và số khi dán văn bản có tùy chọn Chỉ Giữ Văn bản.

  3. Chọn OK.