Toán 7 Bài 3: Biểu đồ – Luyện tập

Nhà Xinh Plaza mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Các bước dựng biểu đồ đoạn thẳng:

a. Dựng hệ trục toạ độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n.

b. Xác định các điểm có toạ độ là cặp giá trị và tần số của nó.

c. Từ các điểm trên trục hoành có các hoành độ là các giá trị, dựng các đoạn thẳng song song với trục tung có đầu mút là những điểm với tần số tương ứng các giá trị trên.

Ví dụ 1:

Với bảng tần số sau:

Giá trị (x)

28

30

35

50

Tần số (n)

Xem thêm:: Thị tẩm là gì? Nhà vua thị tẩm như thế nào (Cập nhập 2022)

2

8

7

Xem thêm:: Lưu ngay 9 cách photo cmnd 2 mặt tốt nhất bạn nên biết

3

N=20

Ta dựng được biểu đồ đoạn thẳng như hình bên.

Ta thường gặp trong sách, báo các tài liệu thống kê hai loại biểu diễn sau:

Xem thêm:: Không thể bỏ qua 10+ bảo hành laptop hp tại hà nội hay nhất

Tần suất của giá trị được tính theo công thức: (f = frac{n}{N})

Với: N là số tất cả các giá trị

n là tần số của một giá trị

f là tần suất của giá trị đó.

Ví dụ 2:

Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng dưới đây:

20 17 14 18 15

18 17 20 16 14

20 18 16 19 17

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Hướng dẫn giải:

Ta có bảng “tần số” như sau:

Số lượng nữ

14

15

16

17

18

19

20

Tần số (n)

Xem thêm:: Thị tẩm là gì? Nhà vua thị tẩm như thế nào (Cập nhập 2022)

2

1

Xem thêm:: Thị tẩm là gì? Nhà vua thị tẩm như thế nào (Cập nhập 2022)

2

Xem thêm:: Lưu ngay 9 cách photo cmnd 2 mặt tốt nhất bạn nên biết

3

Xem thêm:: Lưu ngay 9 cách photo cmnd 2 mặt tốt nhất bạn nên biết

3

1

Xem thêm:: Lưu ngay 9 cách photo cmnd 2 mặt tốt nhất bạn nên biết

3

N=15

Vẽ biểu đồ:

Ví dụ 3:

Biểu đồ sau biểu diễn số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh lớp 7B. Từ biểu dồ đó hãy:

a. Nhận xét.

b. Lập lại bảng “tần số”.

Hướng dẫn giải:

a. Có 7 học sinh mắc 5 lỗi, có 6 học sinh mắc 2 lỗi, 5 học sinh mắc 8 lỗi. Đa số học sinh mắc lỗi từ 1 đến 3 lỗi và từ 5 đến 9 lỗi (36 học sinh).

b. Bảng tần số

Số lỗi

1

Xem thêm:: Thị tẩm là gì? Nhà vua thị tẩm như thế nào (Cập nhập 2022)

2

Xem thêm:: Lưu ngay 9 cách photo cmnd 2 mặt tốt nhất bạn nên biết

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

Xem thêm:: Lưu ngay 9 cách photo cmnd 2 mặt tốt nhất bạn nên biết

3

6

5

Xem thêm:: Thị tẩm là gì? Nhà vua thị tẩm như thế nào (Cập nhập 2022)

2

7

Xem thêm:: Lưu ngay 9 cách photo cmnd 2 mặt tốt nhất bạn nên biết

3

4

5

Xem thêm:: Lưu ngay 9 cách photo cmnd 2 mặt tốt nhất bạn nên biết

3

Xem thêm:: Thị tẩm là gì? Nhà vua thị tẩm như thế nào (Cập nhập 2022)

2

N=40