Hậu Giang có 3 huyện, thành phố và 67/75 xã, phường, thị trấn xanh

(HGO) – Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang thông tin kết quả phân loại đánh giá mức độ nguy cơ dịch Covid-19 của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2021) và triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng.

Đây là phân loại đánh giá mức độ nguy cơ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, việc công nhận các “vùng xanh” tại cơ sở được giao về cho các huyện, thị, thành phố, đến thời điểm này, các địa phương chưa công nhận “vùng xanh” nào. Riêng thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy sẽ có hướng dẫn riêng từ tỉnh.

Đa phần địa phương cấp xã đều “xanh”

Có 3 huyện, thành phố “Bình thường mới” (xanh) là thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành A; 4 huyện, thị có “Nguy cơ” (vàng) là huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ; riêng huyện Vị Thủy được đánh giá có “Nguy cơ cao” (cam). Không có địa phương cấp huyện “Nguy cơ rất cao” (đỏ). Còn tỉnh Hậu Giang được đánh giá là “Nguy cơ” (vàng).

* Đối với địa phương cấp xã, có 67/75 xã “xanh”; 6 xã “vàng”, 1 xã “cam” và 1 xã “đỏ”. Cụ thể, 6 xã “vàng” là Phú Tân (huyện Châu Thành); Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp); Thuận Hòa (huyện Long Mỹ); Long Phú và phường Thuận An (thị xã Long Mỹ); xã Vị Thủy (huyện Vị Thủy). 1 địa phương “cam” là thị trấn Nàng Mau, 1 địa phương “đỏ” là xã Vị Thắng, đều của huyện Vị Thủy.

* Đối với ấp, khu vực, có 16 địa bàn “đỏ” đều thuộc các xã “vàng”, “cam”, “đỏ”, kể trên và là những nơi đang thiết lập các vùng cách ly y tế hoặc có trường hợp nhiễm bệnh cộng đồng: ấp Phú Trí (xã Phú Tân); ấp Long Phụng A (xã Hiệp Hưng); ấp 2, xã Thuận Hòa; ấp Tân Bình 1, Long Hòa 1,Long Hòa 2 của xã Long Phú; khu vực 5, phường Thuận An; ấp 5, ấp 1, ấp 2, ấp 3 của thị trấn Nàng Mau; ấp 2, ấp 8, ấp 5 của xã Vị Thủy; ấp 11, ấp 9 của xã Vị Thắng.

Công nhận gắn liền bảo vệ những “vùng xanh”, “chuyển màu những vùng chưa xanh”. Riêng thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy, UBND tỉnh có hướng dẫn riêng

*Đối với các xã mức bình thường mới (vùng xanh): Yêu cầu UBND huyện, thị xã tổ chức công nhận “vùng xanh” đối với các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý; xây dựng phương án bảo vệ và duy trì “vùng xanh” để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo quy định tại mục 1, Công văn số 1568/UBND-NCTH ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đối với thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy do đặc thù riêng, khu vực đông dân cư, địa hình các xã, phường trung tâm khó lập các chốt kiểm soát ra vào địa bàn từng phường, xã; vì vậy, UBND tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

* Đối với các xã vùng vàng, cam, đỏ: Yêu cầu UBND huyện, thị xã tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo quy định tại mục 2, Công văn số 1568/UBND-NCTH ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Tăng cường các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát các ổ dịch, khoanh vùng, dập dịch triệt để nhằm mở rộng vùng xanh trong thời gian sớm nhất.

Mọi người hạn chế ra khỏi nơi cư trú khi không thật sự cần thiết

Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công phụ trách địa bàn tăng cường công tác kiểm tra ở địa phương để chỉ đạo sát sao việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với từng địa bàn, đảm bảo kiểm soát được tình hình dịch bệnh, ổn định đời sống Nhân dân và an ninh trật tự trên địa bàn.

Sở Y tế phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo công tác xét nghiệm, cách ly và điều trị hiệu quả, đáp ứng tình hình dịch tại tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong “vùng xanh”, các vùng “vàng, cam, đỏ” theo quy định của tỉnh; đặc biệt tuyên truyền cho người dân nêu cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là, không tập trung đông người (kể cả việc tổ chức tiệc cưới, hỏi, họp mặt, liên hoan,…), hạn chế ra khỏi nơi cư trú khi không thật sự cần thiết và tự giác khai báo y tế khi rời khỏi nơi cư trú, khi đến vùng dịch hoặc có tiếp xúc với người về từ vùng dịch; tích cực phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

HOÀNG NGUYÊN tổng hợp