Môi trường trong cơ thể gồm?

Câu hỏi: Môi trường trong cơ thể gồm?

A. Mạch máu và bạch huyết.

B. Máu, nước mô và bạch huyết.

C. Bạch huyết.

D. Nước.

Đáp án đúng B.

Môi trường trong cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết, một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô, nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết, bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu và hòa vào máu.

Giải thích nguyên nhân lựa chọn đáp án B:

– Máu:

+ Máu là một tổ chức di động được tạo thành từ thành phần hữu hình là các tế bào (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) và huyết tương. Chức năng chính của máu là cung cấp các chất nuôi dưỡng và cấu tạo các tổ chức cũng như loại bỏ các chất thải trong quá trình chuyển hóa của cơ thể như cacbon dioxide và axit lactic.

+ Máu cũng là phương tiện vận chuyển của các tế bào (cả tế bào có chức năng bảo vệ cơ thể lẫn tế bào bệnh lý) và các chất khác nhau (Các amino acid, lipid, hormone) giữa các tổ chức và cơ quan trong cơ thể. Các rối loạn về thành phần cấu tạo của máu hay ảnh hưởng đến sự tuần hoàn bình thường của nó có thể dẫn đến rối loạn chức năng của nhiều cơ quan khác nhau.

– Bạch huyết:

+ Bạch huyết là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng và loại bỏ vi khuẩn khỏi các mô. Bạch huyết thâm nhập hệ tuần hoàn qua các mạch bạch huyết. Bạch huyết được vận chuyển từ các mô tới tĩnh mạch qua hệ thống mạch bạch huyết. Trong hệ thống đó, bạch huyết được lọc qua các cơ quan như lá lách, tuyến ức và các hạch bạch huyết.

+ Thành phần chủ yếu của bạch huyết là các bạch huyết bào và đại thực bào. Hệ miễn dịch sử dụng các tế bào này để chống lại sự thâm nhập của các vi sinh vật ngoại lai. Tất cả các động vật đa bào đều phân biệt giữa các tế bào của chính mình và các vi sinh vật ngoại lai, chúng cố gắng trung hòa hoặc ăn các vi sinh vật ngoại lai, các đại thực bào là các tế bào có nhiệm vụ bao vây và ăn sinh vật ngoại lai. Còn bạch huyết bào là các tế bào bạch cầu có nhiệm vụ trung hòa các vi sinh vật ngoại lai bằng hóa học.

– Dịch mô:

+ Dịch mô là dịch ngoại bào tắm và bao quanh các tế bào mô của động vật đa bào. Nó đến thông qua mao mạch máu và được loại bỏ thông qua các mạch bạch huyết. Dịch mô cũng được gọi là dịch kẽ. Áp suất thủy tĩnh cao của máu ở đầu động mạch của mao mạch cho phép chất lỏng đẩy ra khỏi mai mạch.

+ Dịch mô bao gồm 40% nước, cả tế bào hồng cầu và protein lớn đều không rời khỏi máu tại mao mạch. Chất lỏng thoát trở lại vào mao mạch cùng với các chất thải trao đổi chất như ure và carbon dioxide ở đầu tĩnh mạch của chúng, khoảng 90% chất lỏng rò rỉ từ máu được lấy lại và 10% còn lại được hệ thống bạch huyết lấy lại dưới dạng bạch huyết.

Như vậy, Môi trường trong cơ thể gồm? Là câu hỏi đã được chúng tôi trả lời và giải thích trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.