Danh từ của decide là gì? Word Families của decide và cách dùng?

Nhà Xinh Plaza mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Decide danh từ là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Decide là một động từ, ngoài động từ này ra ta có thể sử dụng dạng danh từ của decide dễ dàng. Vậy danh từ của decide là gì? Bài viết này không chỉ cung cấp cho bạn từ loại mà còn giải thích cách dùng chi tiết của các từ ấy ra sao. Khi tìm hiểu một từ, điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu nghĩa, cách dùng của từ thì mới nhớ lâu và biết cách áp dụng vào nói tiếng Anh.

Decide là loại từ gì? Cách phát âm & Ý nghĩa

Decide là một động từ trong tiếng Anh

Phát âm của decide theo phiên âm như sau:

 • UK: /dɪˈsaɪd/

 • US: /dɪˈsaɪd/

Nghĩa của động từ decide và ví dụ:

1. Giải quyết, phân xử

Ex: To decide a question (giải quyết một vấn đề), It is always possible that the judge may decide against you (luôn có khả năng là thẩm phán có thể quyết định chống lại bạn.)

2. Quyết định

Xem thêm:: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết

Ex: They’ve decided to go away after all. (Rốt cuộc họ đã quyết định bỏ đi.)

Danh từ của decide và cách dùng

Decide chuyển sang danh từ thế nào?

Danh từ của decide là decision (biến đổi từ động từ gốc decide + đuôi sion)

Decision (n) – /dɪˈsɪʒn/

Nghĩa của decision

1. Sự phân xử (của toà án), sự giải quyết (một vấn đề nào đó)

2. Sự quyết định

3. Tính kiên quyết

Ví dụ câu với decision:

 • This is not a job for someone who lacks decision. (Đây không phải là công việc cho những ai thiếu tính quả quyết)

 • Xem thêm:: RAU MUỐNG BAO NHIÊU CALO? ĂN RAU MUỐNG CÓ TỐT KHÔNG?

  This is not a job for someone who lacks decision. (Anh ấy đưa ra quyết định cuối cùng về mọi thứ)

 • But you’re still not comfortable with the decision, are you? (Nhưng bạn vẫn chưa thoải mái với quyết định này phải không?)

Một số cấu trúc câu với danh từ decision:

Xem thêm: Danh từ của destroy là gì? Word Families của destroy và cách dùng?

Các word families của decide

Word family chỉ một tập hợp các từ có điểm chung là từ một từ gốc (root). Từ các từ gốc, ta thêm vào tiền tố (prefix) hoặc hậu tố (suffix) thì sẽ tạo ra các từ mới thuộc từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ,…

Trong trường hợp này, ta coi động từ decide là một gốc từ thì bảng dưới đây là tổng hợp các word family của decide.

Giải nghĩa:

Decide (v): Quyết định

Decision (n): Sự quyết định

Xem thêm:: Nên ăn gì khi bị về bệnh tuyến giáp, thực phẩm tốt cho tuyến gíáp

Indecision (n): Sự do dự, sự thiếu quả quyết

Decisive (v): Tính kiên quyết

Indecisive (a): Tính do dự, tính không quả quyết

Undecided (a): Chưa được giải quyết

Một số ví dụ câu:

 • Not that any of this indecision was necessary. (Không phải bất kỳ sự do dự nào trong số này là cần thiết.)

 • The decisive moment has arrived. (Thời khắc quyết định đã đến)

 • Didn’t you say he was an indecisive sissy? (Bạn đã không nói anh ta là một người thiếu quyết đoán sao?)

 • I’m still undecided which one is my target but I’ll soon have my answer and more! (Tôi vẫn chưa quyết định cái nào là mục tiêu của mình nhưng tôi sẽ sớm có câu trả lời và hơn thế nữa!)

Qua bài viết trên Monkey đã trả lời cho bạn biết danh từ của decide là decision. Đây là loại từ sử dụng phổ biến trong tiếng Anh và không khó khi sử dụng thường xuyên. Ngoài ra cũng quan trọng để chúng ta biết nghĩa và cách sử dụng của nhiều từ liên quan, đó là kỹ năng học hỏi cần thiết của người học tiếng Anh. Hy vọng bạn đã có được thêm nhiều kiến thức bổ ích !