TỔNG HỢP TÀI LIỆU CHO BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 VÀ TÀI LIỆU CÁC LỚP TIỂU HỌC (UPDATING.) – Cộng đồng Răng Sữa Việt Nam

Là một người mẹ có con trong độ tuổi tiền tiểu học mình cũng sưu tầm được một ít tài liệu cho con. Mình sẽ tổng hợp và update dần trong bài viết này. Hy vọng nó sẽ giúp ích được các bậc phụ huynh trong việc dạy bé nhé.

Ngoài ra các mẹ có thể join group để cập nhật tài liệu nhanh hơn nhé: Cẩm nang cho mẹ

Ngoài ra mình có sưu tầm và tổng hợp thêm tài liệu về :

+ Chủ đề tiếng anh: xem Tại đây

+ Chủ đề thơ, truyện, tài liệu cho trẻ nầm non: xem Tại đây

+ Tổng hợp tài liệu nuôi dạy con cho cha mẹ: xem Tại đây

Sách giáo khoa các lớp :

+ https://sachgiaokhoa.o-study.net/

NHỮNG CÔNG THỨC TOÁN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC.

+ https://docs.google.com/document/d/1QAM-culGv2MfZm9U_J84ThQYXlwu8ITt/edit?fbclid=IwAR1g_xyIvqDA4t6Dg1oNI7lS6u8B0n4GVSXMpG9PjzczsRkRtU4SvFekIj0

MẦM NON VÀ LỚP 1

BẢNG CỘNG, TRỪ, ÂM & VẦN LỚP 1 DÀNH CHO BÉ LỚP 1 VÀ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

 • https://drive.google.com/file/d/1QJIg1_4s5FKoJhuV8cduQqm8_g-YEDWH/view?fbclid=IwAR1HpStj4VOaUgUeOmWxQNSYiFrmvt-rePwrSltaT2PA5OiKTYbQo8GalI4
 • 99 bộ đề toán cho trẻ tiền tiểu học: https://drive.google.com/file/d/1lKB5mcJpjpEWnHsZIeXJklGpnkwsAYrO/view?fbclid=IwAR1B0smT2CLoDg03Jo61IS5knC5gc9JMLiGn-xjZ81NwH_IZX9LdPU6Ages

Toán mầm non:

 • https://drive.google.com/file/d/1wuMbS6wmdA4SgzKcAtmwKPFx-GNuI2o9/view?fbclid=IwAR1kdbbJKedjn7RaY5ZP0hOPS-e30FyA_4YMetpg66hgXLkAChK9sRrYhso
 • https://drive.google.com/file/d/1gAWGYMjnRQEYhem3iTEspGmzXc96XBTI/view?fbclid=IwAR0QSoeBqxChfY0e0wyCZWaLBggWF5VembYXkPGH4X7a0qdUSsPB5vJCXOo
 • https://drive.google.com/file/d/1CpqmlT08h8dlbN4GVYYwGHipf65JURpY/view?fbclid=IwAR1RacHVXXCuwcfKedfb1q5wiuT_V6yppHJuXFdvD-NZWPWngV8-WTXiTCI

Tập viết

+ QUY TẮC VIẾT CHÍNH TẢ TRONG TIẾNG VIỆT : https://drive.google.com/file/d/1V-YXcyzUnpOvjlj36P59wlZGQkhhfd67/view?fbclid=IwAR2GvEwi9SspAtk4-dAmpNaaHUOngJFI-2LBU3kBCswavVneXkqQAcuvLu4

+ Tập viết theo cỡ chữ : https://drive.google.com/drive/folders/1mv-O40KkqNoxSQQ_mIz_dX_zV1Idkg9r?fbclid=IwAR3HsutqbK9Om_VMIxD_qAFp76K4kd8n5vOx-T6SbbK9tQWRKG_OxKtBSZw

+ Tập viết chỡ chữ 2,5 li: https://drive.google.com/drive/folders/16G-IX8Fyp439nl-K_TDzf8wan7M6h4nT?fbclid=IwAR0ivyFtNksPdXOp2USOyoFakO2q86AXzDA_kzXC9S71uItcLOWJr6HY1eU

+ Tập viết: https://drive.google.com/drive/folders/1lT0ITnqP7O2MWLVwSaDEX8Ig7i1s_Lg-?fbclid=IwAR3HsutqbK9Om_VMIxD_qAFp76K4kd8n5vOx-T6SbbK9tQWRKG_OxKtBSZw

+ Cách viết 29 chữ cái thường : https://drive.google.com/drive/folders/1m1Utsi7FDJWTm2L0YH5xlczSVXFG475e

+ Đề trạng nguyên tiếng việt: https://drive.google.com/file/d/1FiM07b4WYzXehTW7GheF6ThRy7-IrWGe/view

+ Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt : https://docs.google.com/document/d/1tCfF2_0v7BDMuAI0BAT0FId-6FieCBlV/edit?fbclid=IwAR3UXIEzd5drLtC0ik9J3WDiSX670Y4GaVUjIs8A47dmu7aqPyx5PzVtrt8

+ File luyện viết từ- câu cỡ 2.5 li : https://drive.google.com/file/d/1SoALn5Kv6ex5S7JXN7epkui-gcW2tX4t/view?fbclid=IwAR0DpaNwOYs43-FfWlZ-xziM1ouaEizgTnXgxV5fry3lYspASO8_T9Z6PT4

+ Bài tập điền âm, vần : https://drive.google.com/file/d/1JyXL2zNekCzALLmdCvlRenaEreWoeFYk/view?fbclid=IwAR1AiGZeaM4GWwiD3MNKKxL7M5zGcw6gvzjpjNNSylF831y5m444zSQoA9w

+ Tổng hợp nhiều tài liệu : https://drive.google.com/drive/folders/1aaDK95LQvx9SCThA8lViEmFF7a2B1GmL

Tập đọc

+ Tổng hợp nhiều tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/133K8xIfypSwEw8QYVFna2mlbulcmNzGX?fbclid=IwAR3HsutqbK9Om_VMIxD_qAFp76K4kd8n5vOx-T6SbbK9tQWRKG_OxKtBSZw

+ TỔNG HỢP 61 BÀI TẬP ĐỌC CHO BÉ LỚP 1: https://drive.google.com/file/d/1PVGNWuaLduEwng4R7_wJZEXKs6rtcXch/view?fbclid=IwAR15qfGRn5sg7ac99IWi-oAUpwSmEyKLPjtV2ZiFemdHyezgEOJZPCeUZfE

Bài tập chính tả :

 • https://drive.google.com/file/d/1p4OjpS4XgAaxEB5sllQj0WMFZiXpzbjg/view?fbclid=IwAR198CENekBAFCEFJ9PZ5C3DVaNU09pWeBC42at1hRBdzFxBY4gx8yNHfo0
 • https://drive.google.com/file/d/1JyXL2zNekCzALLmdCvlRenaEreWoeFYk/view?fbclid=IwAR0L-SBT4vv0YLqnIsXV9YIhZTY_jraBn7hGVi8GFZ-Ah1z5n-bp1khAdMU

Toán

+Tổng hợp nhiều tài liệu : https://drive.google.com/drive/folders/1NcXVnYaoRAOqb2ziWjAosgiz3cYG5_Yp?fbclid=IwAR3HsutqbK9Om_VMIxD_qAFp76K4kd8n5vOx-T6SbbK9tQWRKG_OxKtBSZw

+ TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 1 – SÁCH MỚI: https://drive.google.com/file/d/1epKtgWgd0uc6VoAImBi4cyqXeJ-9Dlvl/view?fbclid=IwAR2aWUuioCBVzSh8DbPDez-g1tItnPHT2tK0KXCGX5gBEJp-0VXcuA0t8i0

+ Chùm bài Toán tư duy: Điền số vào ô phép tính trong phạm vi 10 cho bé lớp 1: https://drive.google.com/file/d/1Becva7D4hDwtxw7s2JDKUTALIzqk970k/view?fbclid=IwAR3RbukFQ8rKdfXJBDb5cLQXRE_nTAXKmnPCQ3kiRZzI3YJCPup-ZgRVWvU

+ Bài tập bổ trợ toán lớp 1:

 • https://drive.google.com/file/d/1JoS13-p5sCbLWC1GOHoObORQVd8tsfKE/view?fbclid=IwAR1oVFJ3XdYdzmXdcTQMNla4FDJqX2ZIq6YbWTdIPMT5K82v4ulSDCUswEY
 • https://drive.google.com/file/d/1M3PaxZkFvpH8qYBov9G5w5NfP1sRo-Mj/view?fbclid=IwAR198CENekBAFCEFJ9PZ5C3DVaNU09pWeBC42at1hRBdzFxBY4gx8yNHfo0
 • https://drive.google.com/file/d/1Hgca38qGD1ivxy5f8fYHbZNtF-9kUSw1/view?fbclid=IwAR2s74tKFN4qD1OUDU3yUK_AiLMoAe_byoTlTvVE7r0zL_F6jDnH6Z5rJt4

+Một số dạng Toán lớp 1:

 • https://drive.google.com/file/d/13XDWB5pubC7v070naWDPncJXqMfLme2Q/view?fbclid=IwAR0ZixDoK_RzqrHFbyHg4LIWGInPPoBu4JCCgM42MYJmuO_WBbxtreg-oz8
 • https://drive.google.com/file/d/1kbB95nBBLwejLrDlsX5fMwaaUKjcmSnw/view?fbclid=IwAR1QyTpSJhhN00PuK5hLdKgy3Oo1IEtD5b5zIDY52yMr3jUl-lyVrN1jwfE
 • 40 BÀI TẬP ĐẾM HÌNH LỚP 1 :https://drive.google.com/file/d/17Z996NrlPEJnSCs_-8s83yauP1V7NR14/view?fbclid=IwAR1yhtO4-nUldsoQqRFEt982tJ9xN6IN3m4nGXFqjGNJTPB6z3p-TT4c4-4

ĐỀ ÔN TẬP+ THI HK1 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 1:

 • https://drive.google.com/drive/folders/1a3uQjbdWr9k7cZtmqc2-KfYVDHPTcBfv?fbclid=IwAR0x6PXDd9Wk9tdp2bujzoLU0lR9w5RTzfOIEV275fd7FktHSFQtA3iv9xQ
 • https://drive.google.com/drive/folders/1zZF1NiyRuiWROAZ1Zt-0A2VVAbn3qbfM?fbclid=IwAR3QcwqBHpHvf8xVFp0lVTzMuRTfaw2lBnhBXnyjN4AX179RULVuULFJBd8
 • Tuyển tập 65 đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán : https://drive.google.com/file/d/1R4oXRgSnBNFMYrZnQMHd_v9IZSKkEP2U/view?fbclid=IwAR2R6q3ImNYfUjasJsJ79dek5-44dcQGDKDlLX376cU4iSKMQn5uIkdzTeE

ĐỀ ÔN TẬP+ THI HK2 TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 1:

 • Toán+ TV : https://drive.google.com/file/d/1dGJIdKbQVHBC4PYEbcTwEWG5qqlWlIwg/view?fbclid=IwAR2q7VSHewg4QNICNRVPEgZokTV4S2UR-HRd561lg9FAs4CCO6Uk3gyh-LU
 • Đề ôn :
  • https://drive.google.com/file/d/1k935AGPnTajA8rimKQmyt1QNB0Y9ttai/view?fbclid=IwAR3fQ2Ug-M-9wyru54wU_RPXL6qBv4IWr9R4wefbUJRdVk9WDdpoqLIua
  • https://drive.google.com/file/d/1_SkXS2hTv32PLhTSD-nJ6o48hf_bpnrF/view?fbclid=IwAR3jicANBYfspMx3tdtegoDmWFxqDNyQUHI4NoRkn4sX4zvKXVjunyV-Op8
  • https://drive.google.com/file/d/1-NtI5xkjzYElt7yQ2s5H50iQ9Fn-jwZv/view?fbclid=IwAR1G5VxmczDRA4MOq3qjyxM908AaRB1Fv4QgnowK7DjnrQJYnfR8JDxQn_4
  • https://drive.google.com/file/d/1x7IEQ7AM_cSQYIxaB5LM3RUmtaA7MdSz/view
  • fbclid=IwAR2GIAjgORmZvGxX6Gemosuki5nehF0c0KmCadP4I0PP_siaQorRgWNBy8g
  • BỘ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN GIỮA KÌ 2 LỚP 1: https://drive.google.com/file/d/1os36kRgQqzNwVuBNJBcbQmWSr_cJTQ6F/view?fbclid=IwAR0TeTsZ_ohj4QHACwuBq7wlmes7IVYdCsjRyye0606rq7p5LRYo1usoLas
  • BỘ ĐỀ THI TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 1: https://drive.google.com/drive/folders/1Dt9SX7I-h7EM7wk5oVrqGSFQwS09p9OJ?fbclid=IwAR2g4j6Lg1N7Fu5YKfTawO0o3P2tNh87yak7c78uZBwIrs-2rrPCgg5acis
  • ĐỀ GIỮA KỲ II TIẾNG VIỆT : https://drive.google.com/drive/folders/1jKSyaNm6_VomJAyYd8XCgScu0VBXTz0w
  • CÁC BỘ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN HAY CẢ NĂM LỚP 1: https://drive.google.com/file/d/1zgTh8D9DqMRZ6MwmV0KMUIttAY0Tb7Lz/view?fbclid=IwAR3J8K2R6H-3rKz2faWlIPI9MxmTr84MfDDTeRSysHfIjUleLKxqFCBT4og
  • Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề: https://drive.google.com/file/d/1KG3dGJSZ8JdiK-v8JM7e28KjWqOv4f_N/view?fbclid=IwAR3tgOdJHDdyI9eW4UnN9OquIeaB4Xovwzu1MSp6UGznk1iajwObJBmpeSA

Tiếng việt :

 • https://drive.google.com/file/d/1DdR9f2JfO1BjjuY7hMP2l5IDmqaPssql/view?fbclid=IwAR1BEBdsF-2zO2W2hOJJffElWJGqpGQsz4sNoCrP6kegPOGbFHZY8IF95EE

Toán:

 • https://drive.google.com/file/d/19Rpyh2ghAQUZsjF0bwGHPb0o6SouOpf2/view?fbclid=IwAR1RacHVXXCuwcfKedfb1q5wiuT_V6yppHJuXFdvD-NZWPWngV8-WTXiTCI
 • https://docs.google.com/file/d/1A6PGQmFjQOkU5KboltDv4ot1X8KOLmBs/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR3TxE-8_CusKyIVtMP3o-ncPeEPIqMMJ7gwIN9oWu7mZIIG1uB-RGdqgfg
 • https://drive.google.com/file/d/1IBb0xj5hrmqmVQBVS7auv90WtXdijA1C/view?fbclid=IwAR3TENsKY5Pv2LkqtlVU6xmhftnzCMYC8P46ASnOivOEvi50hVu3Q_kaPYY
 • https://drive.google.com/file/d/1x7IEQ7AM_cSQYIxaB5LM3RUmtaA7MdSz/view?fbclid=IwAR2tocEX09RvQzRjsy4Zb4KS29zq-TGwPqf-jqOAgkEIRQ8mR2SkAMSmSNk
 • Đề bộ sách cánh điều:
  • https://drive.google.com/file/d/1cQpkXjIGU5AIUlvMyxygRWCu0n5g0OWv/view?fbclid=IwAR0L-SBT4vv0YLqnIsXV9YIhZTY_jraBn7hGVi8GFZ-Ah1z5n-bp1khAdMU
  • https://drive.google.com/file/d/18OKz3hC9RgO0t_LhLSPH9B9fKzu_M_oD/view?fbclid=IwAR2UiGko0xHvH5pOjqhnKzftnX4TiiHMgafnBg67v8XK5zKXmWQORdOMGHw
 • Đề bộ sách kết nối :
  • https://drive.google.com/file/d/1-i662L1v3euUBJ7Wxj8nLnHiLGPsNLoI/view?fbclid=IwAR39WBZgUMir-kcYorYCoRz-lqtw-xl_VScfatZGsduwq6LyI0SYgOI3OLo
  • https://drive.google.com/file/d/1olZ7kW9YTrM3ctHNdt7vEvirSuGV3i7q/viewfbclid=IwAR3jicANBYfspMx3tdtegoDmWFxqDNyQUHI4NoRkn4sX4zvKXVjunyV-Op8
 • Đề bộ sách chân trời sáng tạo: https://drive.google.com/file/d/1QZzAgauop3LtDBmP0lZUIeTF5E4Jz3Hm/view?fbclid=IwAR0hf_KclCTdMnfdAIcsAryOj7pU1jjaVKYDEONa2VT5rK0Ut8cBHy4fjIU

+ TOÁN TƯ DUY LỚP 1: https://drive.google.com/drive/folders/1lkR7sKnBJGF1i3GL5VVJKIM0ON38CEAo?fbclid=IwAR0wWseGGwgFj_bvwpqrutYJ3rRJbrw7W3NSDNUsWderPthDmXmd88kWIW8

+ BÀI TẬP TOÁN BỔ TRỢ HỌC SINH YẾU LỚP 1: https://drive.google.com/file/d/1aY9h8EIvG6BR9tVaxyb1vek9k4SMePep/view?fbclid=IwAR2yEIn7WiadpEbQYKjwD3236TOLTu0-OnN-mq3-UBm25EA9rlppgANLvJw

+ Bộ đề thi HSG Toán Lớp 1: https://drive.google.com/file/d/18sBqh3GOOfOkuAFEy8xmGLLtPtDscby5/view?fbclid=IwAR1oVFJ3XdYdzmXdcTQMNla4FDJqX2ZIq6YbWTdIPMT5K82v4ulSDCUswEY

+ 120 bài toán chọn lọc lớp 1: https://docs.google.com/document/d/1ImVMqd_qjtjAdIMwH6H0dQE_A1xl6OSP/edit?fbclid=IwAR2R6q3ImNYfUjasJsJ79dek5-44dcQGDKDlLX376cU4iSKMQn5uIkdzTeE

+ 270 Bài Tập Ôn Các Dạng Toán Lớp 1: https://drive.google.com/file/d/1mkdVI8KrCLRco8x_kfElCWdpyUE7R0JT/view?fbclid=IwAR0_dxESV-UNDGqtUc9DsB3tPfyiIH4jcksghrr1qXtTfja9kbGTwWYtv3o

+ Tuyển tập 50 đề thi học kỳ 1 lớp: https://drive.google.com/file/d/18sBqh3GOOfOkuAFEy8xmGLLtPtDscby5/view?fbclid=IwAR14ffvirilPRpQs9LndLHOxjuuGVaqXGkAiat2T2VA1fHRa_h_-9Vl6eJ4

+ Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 1:https://drive.google.com/file/d/1fn-iaJhBcTUEOyaeRueMVYvvAQOCDHY1/view?fbclid=IwAR1Owh-5YRYuVlhBRiZEj21GgCth4CArdDo4s4dXX3vmxvzspW1ajDCb8wY

+Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 1 tập 1: https://drive.google.com/file/d/13X-KsuSKXjqAxlBTbqd84eqIQoR4Jt4a/view?fbclid=IwAR3aJXnELJS-3-9pgWZSvQIv_gAOF_eLjmdJlQE6G8fTTJ4bQuWZb0oDB-8

+ Đề thi, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 1: https://drive.google.com/drive/folders/1dpQQb_hNspGXE3wr1lXtA0V3J9sBonK_?fbclid=IwAR1Ei_eTmp4bjxRRxvNrOPS6gdK9_HeXvx4AbNX4oo4Iuy4u6N5HKAqfpM8

+ TỔNG HỢP BÀI TẬP TUẦN, KIỂM TRA, ĐỀ NÂNG CAO TOÁN – TIẾNG VIỆT – TIẾNG ANH LỚP 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1w_M3XTxLURk3HCdGkRx2xlyOjmBkPgzs?fbclid=IwAR3XA6fl64TeEYwKSnLSwDDJ1tb3oRT8dU1m_Cf5YWh4NksQp1fmK0HejAc

+Tổng hợp nhiều tài liệu : https://drive.google.com/drive/folders/1CcbHVYjmfHIqe9LJ6MYM1HFJt203XsoU

+ Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao lớp 1: https://drive.google.com/file/d/1s0qrk7TFwgLNCKYbz39oPFCGlx5pie-N/view?fbclid=IwAR1MzLL4esMRGb7nJUkq0EMhC8RtPHbXtCieUtJN4SG1pVzYn867EznaoFI

ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT HÈ LỚP 1 LÊN LỚP 2

 • 272 BÀI TOÁN LỚP 1 ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ: https://drive.google.com/file/d/1kyqVNVQ4fhW8l76Ve8p3ydAT_8Qun4le/view?fbclid=IwAR3qwMq5ytyTuJshjYwLlVyOXHfSe9_az74J2WM0YLD2JXETN2h2f6rfNso
 • https://drive.google.com/file/d/1CQtpx21dO923Q6J7-DnvQ1ymN9CQuy7d/view?fbclid=IwAR1RJ50ebyLfo3aNPVbFU-1PSzaz6KdetnzFh_C-1icUu5AfWGORn7TIJA
 • 48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2 : https://drive.google.com/file/d/1DBciBSXlNzEcSZFyxLraraqWez-WrvcK/view?fbclid=IwAR2N7IsWHepk1R3E7Y5tkCvYdTwyRxg6aznrCm4feXucdrU5XUkSZzXy5UY
 • 30 ĐỀ TOÁN ÔN HÈ LỚP 1 LÊN LỚP 2: https://drive.google.com/file/d/1DgOCp1sFLQ6ohCXmikdZJlASiqTxDG6H/view?fbclid=IwAR3UfCrf3GG4gqmw5DTRWPz_NYTxNdE9iKS1ISWSMFN9CAReUQPUkiqktBE
 • TOÁN + TIẾNG VIỆT: https://drive.google.com/file/d/19pZgL-O3zGl-lsaZgKOs7CvrVhVn4tfP/view?fbclid=IwAR1VcuDHxCOkkwJxZ3HJ5CVCAIdrvIsQfhLyI6LRuo4bKC9TDiQxRH6H9zA
LỚP 2

+ ÔN TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 ( Ngắn gọn, đủ dạng): https://drive.google.com/file/d/1xAW8oEjso7MqsUWTNS3yGtZ6N95QNIVF/view?fbclid=IwAR06ZtETLUkfl_O8WgdS0nM1dc0KRZhbEwP8_MGepNnvvMwoHFDGlfV8ykU

+ 28 đề ôn tập Tiếng Việt lớp 2: https://drive.google.com/file/d/1Z6OY6Pkv6x05bUaN_uH9v_vJTiEB8PuJ/view?fbclid=IwAR0wddaZrM-br-ZIX-cB9PpPcgt2lE3bMfOWSb_q5AzHbjeHwFCX8-4CMqg

+ Tập làm văn lớp 2: Viết 4 – 5 câu kể về buổi đi chơi cùng người thân: https://drive.google.com/file/d/14MGmUq4haivTH69HrZAjjt28t20uOF9-/view?fbclid=IwAR1AiGZeaM4GWwiD3MNKKxL7M5zGcw6gvzjpjNNSylF831y5m444zSQoA9w

+ 22 Đoạn văn miêu tả nghề nghiệp của người thân trong gia đình em: https://drive.google.com/file/d/1N4h-1Ct2NU1mDfe7An4bXiyf-LFaMG8e/view?fbclid=IwAR0b6vxTkUrN5Y0tWWO3XDZZwQ0D-puUfYIJcYqUKSliDXCNcoL6nnlox6U

+ VĂN HAY LỚP 2:

+ Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống: https://drive.google.com/drive/folders/1VnqMPjznNDp-6sA8gKdVJ1stVKmtxriD?fbclid=IwAR17pCApiZ1t474cwPfxBhQlriS-eyvNohg6X3QTK33jRjLePJRhGqYjKp4

+ TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VX4tiy3qoP_8PTYD4dMSmCS_3eTBPcVc

+ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HỌC LỚP 2

 • https://drive.google.com/file/d/1haIrrVgZPRpSNBXEH3NK3uUhWXTyU6NN/view?fbclid=IwAR2HKwNIaOO08VIPzE5hVl05yrB33zSn6SF4ZLQziN_qEUO4_zNjogvK1mY
 • https://drive.google.com/file/d/1_DO4aU5w3xi4dB5nGreNBQoeVolC6yWY/view?fbclid=IwAR17Y9dKqWekVXgDNKcD140-fHgkV6Q-F0pwtOy_qJETMkccl596BTPr5fo
 • https://drive.google.com/file/d/1N_g9KC6hYzLlXHN6c_71KRFA66qZy_8D/view?fbclid=IwAR0Zffu-ADPYLlmyqRI1pYx7le9hUdOcyXXo02MRSPZOJzvl6JQrwuAcAG0
 • https://drive.google.com/file/d/11CGOPjeGJR5KmYxBtsb80Rs5FHRmlxt5/view?fbclid=IwAR004aMWMQutHpOfyDeRpuv1IXzSgVQAmTpiAQXmXpoRqO4pkX-fJ86glkI
 • 20 ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN LỚP 2: https://drive.google.com/file/u/1/d/1cAvS1ikUxw_la4ou84uT4XBlpIV7FPus/view?fbclid=IwAR11caEcAX6vwH-sGbxkWCamqUWbHJSR6C1eKQbU3y4PX1ZEPNoSalF5P9Y
 • ÔN TẬP TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 2: https://drive.google.com/file/d/1ryYKsDZHVyzE0ZXKWlsUFGra3SpswhFo/view?fbclid=IwAR2s38SSGXIbGp8S1ojwbX9FzAQslUxU_TPYyhAxg3395GaYWjmlaMivzwQ

+ 39 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2: https://drive.google.com/file/d/1QwYIcIh-2D1z3flVdB84yXkdjKT4O8P7/view?fbclid=IwAR1CdG8mDZckcmzTTJAx3rKku6CzD7c93Wav8EBt5kzVYEPvj8jT7mNrUXo

+ ÔN TẬP 6 DẠNG TOÁN LỚP 2 sách mới: https://drive.google.com/file/d/1-54MxlEWcl-OveBfT6-AqroOCGD2cPDM/view?fbclid=IwAR3o570FsliHTi7IMOb2qvV9pd0osKEJg5dEPVdbFm_zt3B7rYq9MJ1m9IM

+ 25 ĐỀ TOÁN NÂNG CAO LỚP 2: https://docs.google.com/document/d/1bl07s5uLJTITjBBwi5h3XpvJNzK1YkLo/edit?fbclid=IwAR0wddaZrM-br-ZIX-cB9PpPcgt2lE3bMfOWSb_q5AzHbjeHwFCX8-4CMqg

+ Tổng hợp bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao: https://drive.google.com/file/d/1_5loVs4vyS3CG_TG8xTs4jZ4kTOM_DXQ/view?fbclid=IwAR0Zffu-ADPYLlmyqRI1pYx7le9hUdOcyXXo02MRSPZOJzvl6JQrwuAcAG0

+ 20 ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN LỚP 2: https://drive.google.com/file/d/1cAvS1ikUxw_la4ou84uT4XBlpIV7FPus/view?fbclid=IwAR2Q0B3GYx9bce1iM_sUanrFpyR_IIgqXQsgKrutvWmcEaq1ZDBAFbKJyGs

+ Bài tập Phép cộng có nhớ Toán lớp 2: https://drive.google.com/file/d/1D2zSMe5sgY_aH7oWoUHjuP8NitahidQh/view?fbclid=IwAR0GzJvB8HZGPzGdogVKsup2RM8_d5zFEyAMRFT4bPOdDLho0a6BAxGxMlU

+ Vở chính tả lớp 2: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VX4tiy3qoP_8PTYD4dMSmCS_3eTBPcVc

+ PHIẾU CUỐI TUẦN TOÁN 2 CÁNH DIỀU: https://drive.google.com/file/d/1UUE5JqtHnLPuT0jiymaRg9-LPWY5uz11/view?fbclid=IwAR2m03qsSk0W7NycNeS_PjVPwh-n2u8RhNdbe65Png2RJKemfqkDnhreQ84

+ Bộ đề ôn tập toán lớp 2 : https://drive.google.com/file/d/1vFuHe_lq9kO7q3p48BDhhRKvp21BjjnC/view?fbclid=IwAR1AtQ8N_g8DGHRlBpbolIimA2PFdudQ6wIr2Q8vSOywK_yyzvhssTYjM48

+ 15 đề ôn tập môn Toán lớp 2 tại nhà: https://drive.google.com/file/d/1vFuHe_lq9kO7q3p48BDhhRKvp21BjjnC/view?fbclid=IwAR1dpFFNMcskzAOT8bIP-0EAk9bsvKlTJ6Na6kUPGIq2BzXmG9xKEAY2Z00

+ ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 THEO DẠNG BÀI: https://drive.google.com/file/d/1haIrrVgZPRpSNBXEH3NK3uUhWXTyU6NN/view?fbclid=IwAR0eOBghpN6EY4Y-zLinucTVi-Od1crYTeaZ4DysjxJXxFGYV3KL1RY75Ek

BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3:

 • https://drive.google.com/file/d/1_s48aK9CeTHThBd3WLWOTegM_FABE4L7/view?fbclid=IwAR1G8sGi5ftWctD8GNQA-zoXaO99b9VGrJy1EZDPWOQ_KF3tKkKfODZ1_68

+ Các dạng toán luyện thi Violympic lớp 2: https://drive.google.com/file/d/1_YhWEJamzyfaTpPxx98UhBHACYsLJmja/view?fbclid=IwAR2S07hYlTCuLxtxFMT8u0pOHvTUt7UXLXFhNvVZGQR6uDtBnNZpHu8X9z0

LỚP 3:

+ RẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 3 (200 câu, có đáp án): https://drive.google.com/file/d/170F73iVPwf1CO3X1cQQLYKB_a0WDyuin/view?fbclid=IwAR0DpaNwOYs43-FfWlZ-xziM1ouaEizgTnXgxV5fry3lYspASO8_T9Z6PT4

BỘ ĐỀ ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 3

1. Ôn tập – tập làm văn lớp 3 https://drive.google.com/file/d/1F7vKrG3AH0ipbiWjv-q9bFVaJJf0MT49/view?usp=sharing

2. Bài tập trắc nghiệm toán lớp 3 (200 câu). https://drive.google.com/file/d/170F73iVPwf1CO3X1cQQLYKB_a0WDyuin/view?usp=sharing

3. Những bài văn mẫu hay lớp 3 https://drive.google.com/file/d/1xX7jn8Oy5UfsIhr3YdJ_WwusHP31Dnic/view?usp=sharing

4. 7 đề ôn thi Toán giữa học kì 2 lớp 3 https://drive.google.com/file/d/1V-12aDCFN49i4Uy_85M6MbJZuIrN-fc-/view?usp=sharing

5. Đề thi giữa kì học kì 2 lớp 3 https://docs.google.com/document/d/1HFkNpHCqILSgwtYIIOYiPjpjg1jHDsYq/edit?usp=sharing&ouid=116737808384759603902&rtpof=true&sd=true

+ LINK TỔNG HỢP LỚP 3 KHÁC: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TPl1SxQQkUpMMwM_6sYs6rFR9IBJjL24?fbclid=IwAR3cWWLsadfvQAg8igyO7KxOYeZqgZ5OBbiwyLEAuNr3Jmu1JtVUXIXGdxQ

LỚP 4:

+ Bộ đề khảo sát đầu năm môn Toán Lớp 4: https://drive.google.com/drive/folders/1qs3DR6uJ62kfBN5lVxCOvyJXBOpNSl0H?fbclid=IwAR0AeQKAtrwlhBUiZePMoHBv1tFo5FT1eWXRC7Qv-z1iMUaAjnIH6mjhXZs

LỚP 5:

+ 3 ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN LỚP 5: https://drive.google.com/drive/folders/1T2hSgfZba_WFN79rxx_uAKWNOurBC9uI?fbclid=IwAR1dpFFNMcskzAOT8bIP-0EAk9bsvKlTJ6Na6kUPGIq2BzXmG9xKEAY2Z00

Các tài liệu khác

+ https://drive.google.com/drive/folders/1lT0ITnqP7O2MWLVwSaDEX8Ig7i1s_Lg-?fbclid=IwAR3HsutqbK9Om_VMIxD_qAFp76K4kd8n5vOx-T6SbbK9tQWRKG_OxKtBSZw

+ Bài tập các phép tính : https://drive.google.com/drive/folders/1lSlAhIeNVAsAzNNnutA5JubPOtz14XtY

+ Vở bài tập toán : https://drive.google.com/drive/folders/1NQJh0hdDdCiKYDJ-hPHtV0Fm8bbsryXs

+ TV CÁNH DIỀU LỚP 1: https://drive.google.com/drive/folders/13ru3K-uDxoMi1cX6V4kFk3nJ34CPQlvJ?fbclid=IwAR3QObz9SdW-z9H9wbrfqHRjq-iqHYNdiiPU7TZi0w_kEOP7mEQqZOnniag

+ Kho trò chơi học tập pp : https://drive.google.com/drive/folders/1WywX0PtlDkalZJJHKp-Uv7Ji90ZxEynV?fbclid=IwAR0ad1isOJNdMQ91owpYISWtZiN4p2r07smWoFO69CUy8YNTafcIKoekxuk

+ Tiểu học lớp 1, 2,3,4,5 :https://drive.google.com/drive/folders/15ihBSQQ8sxtNaChl4IiabmxZuFjJpvxV?fbclid=IwAR0B0juQuwfyU5OUx45X-2SAWsOZ-qUYd0At84ff7uBcwvgX56osXSUhsns

+ Đề thi toán kangaroo : https://drive.google.com/drive/folders/1Jvhkzrp83MeGW_6QcE0PvHAfPnBFR0pY

+ Đề thi violymlic: https://drive.google.com/drive/folders/1gnro1JoqPdfOntAjxkqQ5mv9kVMuENH7

+Nhiều tài liệu cho bé lớp 1: https://drive.google.com/drive/folders/1m2MgtUHc8pCN3Rg3fqkT58tRlQm0IlSi?fbclid=IwAR3k88tOakTC2e7Yi9AB-ONGdhV2_gUYLedK5CQSg4o9zWaszYw0uwoVJkU

+ BÀI TẬP CHÍNH TẢ TỔNG HỢP LỚP 12345: https://drive.google.com/file/d/1CVNN7v6RxFaI6OnI5o34wZdB9JsVFSE3/view?fbclid=IwAR004aMWMQutHpOfyDeRpuv1IXzSgVQAmTpiAQXmXpoRqO4pkX-fJ86glkI

+ Đầy đủ các bài tập, tài liệu hay cho các bé tiểu học từ lớp 1-lớp 5: https://drive.google.com/drive/folders/15ihBSQQ8sxtNaChl4IiabmxZuFjJpvxV?fbclid=IwAR29BKie1FJgaZDvEwrD82t_Wr3IQqRVqgl-Vzjs_ByL9LQ8TmxGMYSVo_Y

Bộ tài liệu hướng dẫn học Toán – tiếng Việt của trường Archimedes

Lớp 1: https://drive.google.com/drive/folders/1KTdfqpc5Fq8xfxy8zGdQWHEr5zrxBPiY?fbclid=IwAR0ivyFtNksPdXOp2USOyoFakO2q86AXzDA_kzXC9S71uItcLOWJr6HY1eU

Lớp 2 : https://drive.google.com/drive/folders/12IONNIPUo5k0LIuOA7cTDvnytWOYDief

Lớp 3 : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uQ87c_6eAbFpFcCFW02IaF1663dGr6xC?fbclid=IwAR3ANQoAHHlvNuNTvoeIEJJLji1C7EwUEgqK6vH4Cx5i2OwEU-N9dsl4K9w

Lớp 4 : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pJCw-fDVtZXo33aRrqz5pwTqcTiZyW2w?fbclid=IwAR3ANQoAHHlvNuNTvoeIEJJLji1C7EwUEgqK6vH4Cx5i2OwEU-N9dsl4K9w

Lớp 5 : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YhaZrGkS5ul0IZtAwcd7spqUjNpSf_Lw?fbclid=IwAR3ANQoAHHlvNuNTvoeIEJJLji1C7EwUEgqK6vH4Cx5i2OwEU-N9dsl4K9w