Gửi tệp lớn bằng Outlook

Ngay cả khi thư của bạn không vượt quá giới hạn kích cỡ tệp đính kèm của Outlook hoặc Exchange Server, có khả năng nhà cung cấp email của người nhận có thể chặn thư có chứa tệp đính kèm lớn. Để giúp giảm kích cỡ tệp đính kèm bạn gửi trong Outlook, hãy xem mục Giảm kích cỡ ảnh và tệp đính kèm.

Ngoài việc nhà cung cấp thư giới hạn tổng kích cỡ thư, việc gửi tệp đính kèm lớn thông qua email không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất.

  • Thư của bạn có thể khiến hộp thư của người nhận vượt quá hạn mức lưu trữ Nếu hộp thư của người nhận vượt quá hạn mức lưu trữ, người nhận có thể bị chặn không cho nhận thư khác.

  • Thư có thể khiến hộp thư của bạn vượt quá hạn mức lưu trữ Mỗi thư bạn gửi đều được lưu trong thư mục Mục đã Gửi. Việc gửi tệp đính kèm lớn tới những người khác cũng được tính vào hạn mức kích cỡ hộp thư của bạn. Khi bạn vượt quá hạn mức lưu trữ, bạn có thể bị chặn không cho nhận thêm thư.

  • Tệp đính kèm ngốn dung lượng Khi một tệp được đính kèm vào thư, tệp đó phải được mã hóa. Quy trình mã hóa sẽ khiến các tệp đính kèm trở nên lớn hơn 1,37 lần so với tệp trên máy tính của bạn. Ví dụ: nếu bạn gửi tệp đính kèm tệp 5 MB, tệp đính kèm đó sẽ được gửi dưới dạng 6,85 MB dữ liệu.

Đầu Trang