Nói Phải Củ Cải Cũng Nghe Nghĩa Là Gì – Cẩm nang Hải Phòng

Ý nghĩa của thành ngữ “củ cải nói phải ông vải cũng nghe”

Tag: nói phải củ cải cũng nghe nghĩa là gì

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

củ cải nói phải ông vải cũng nghe có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu củ cải nói phải ông vải cũng nghe trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ củ cải nói phải ông vải cũng nghe trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ củ cải nói phải ông vải cũng nghe nghĩa là gì.

Bất kỳ là ai nhưng nói và làm đúng lẽ phải thì mọi người đều phải chấp nhận.

Thuật ngữ liên quan tới củ cải nói phải ông vải cũng nghe

 • mặt đỏ như gấc là gì?
 • sơn cùng thuỷ tận là gì?
 • ai ăn trầu thì nấy đỏ môi là gì?
 • mèo mù vớ cá rán là gì?
 • môi hở răng lạnh là gì?
 • đã trót phải trét là gì?
 • cải tử hoàn sinh là gì?
 • năng nỏ mất cả ngõ lẫn mồm là gì?
 • yêu con yêu sau lưng, giận con giận trước mặt là gì?
 • kén cá chọn canh là gì?
 • mồm loa mép giải là gì?
 • nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là gì?
 • sinh vô gia cư, tử vô địa táng là gì?
 • thứ nhất leo rễ, thứ nhì trễ cành là gì?
 • trời đánh còn tránh bữa ăn là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “củ cải nói phải ông vải cũng nghe” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

củ cải nói phải ông vải cũng nghe có nghĩa là: Bất kỳ là ai nhưng nói và làm đúng lẽ phải thì mọi người đều phải chấp nhận.

Đây là cách dùng câu củ cải nói phải ông vải cũng nghe. Thực chất, “củ cải nói phải ông vải cũng nghe” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ củ cải nói phải ông vải cũng nghe là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tag: nói phải củ cải cũng nghe nghĩa là gì