Vật lý Y khoa – Trung tâm tư vấn tuyển sinh NTTU

Kỹ sư Vật lý Y khoa có thể đảm nhận tốt công việc chuyên môn tại các bệnh viện, Viện nghiên cứu, trường đại học, các công ty về thiết bị y tế, các trung tâm kiểm tra chất lượng thiết bị y tế, cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ…

Tư vấn mua sắm trang thiết bị

 • Phối hợp với bộ phận trang thiết bị y sinh, xác định các ứng dụng lâm sàng cần thiết từ đó lựa chọn thiết bị và các tùy chọn cho thiết bị…
 • Tham gia vào các tính toán, nghiên cứu cần thiết về thiết kế cơ sở hạ tầng phù hợp, hài hòa với các quy tắc bảo vệ bức xạ cho nhân viên và cộng đồng;

Lắp đặt thiết bị

 • Lựa chọn các thiết bị quan trắc bức xạ, từ trường;
 • Phối hợp với bộ phận thiết bị kỹ thuật y sinh thực hiện và xác nhận nghiệm thu thiết bị;
 • Lập kế hoạch và quản lý ngoại kiểm (external quality control) đồng thời thực hiện nội kiểm (internal quality control) cho thiết bị;
 • Phối hợp với đội ngũ y bác sỹ trong việc phát triển các thủ thuật ghi hình chẩn đoán, thủ thuật điều trị trên nguyên tắc tối ưu hóa các quy trình kiểm soát chất lượng hình ảnh, quy trình đo liều nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định lâu dài;
 • Tham gia hỗ trợ về mặt khoa học và kỹ thuật nhằm tối ưu hóa bảo vệ bức xạ đối với nhân viên;
 • Đo đạc, thu thập dữ liệu, lập thư viện dữ liệu đầu vào cho hệ thống lập kế hoạch (TPS) nhằm nhận chuyển giao đưa hệ thống vào hoạt động (commissioning);

Tham gia hoạt động lâm sàng

 • Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện, đảm bảo các thiết bị hoạt động đúng và ổn định;
 • Phối hợp với bộ phận thiết bị y sinh tham gia vào quá trình kiểm soát, phân tích các hoạt động bảo dưỡng và nâng cấp phần mềm;
 • Lập kế hoạch kiểm chuẩn chất lượng (QA/QC) cho cơ sở, đảm bảo sự phù hợp, chính xác của các thông số chùm tia cũng như thông số về bệnh nhân trên tính toán so với các thông số trên thực tế;
 • Lập kế hoạch phát tia vào bệnh nhân, đánh giá tính chính xác của kế hoạch;
 • Kiểm tra cập nhật thư viện dữ liệu định kỳ cho hệ thống máy tính lập kế hoạch;
 • Theo dõi độ phơi nhiễm phóng xạ cho nhân viên thông qua hoạt động kiểm soát liều cá nhân;
 • Lập kế hoạch nội kiểm, ngoại kiểm định kỳ;
 • Quan trắc an toàn bức xạ định kỳ;

Chăm sóc – điều trị bệnh nhân

 • Thu thập các mức liều tham chiếu, phân tích chỉ số liều và thực hiện các hiệu chỉnh;
 • Tổ chức đo liều bệnh nhân, nghiên cứu và tính toán liều nhận được từ bệnh nhân/phụ nữ mang thai, cảnh báo khi liều bệnh nhân vượt quá giới hạn cho phép;
 • Phối hợp với kỹ sư kỹ thuật y sinh xác định và tối ưu hóa các điều kiện sử dụng của thiết bị chuẩn liều, ghi nhận hình ảnh (trong y học hạt nhân);
 • Đảm bảo cấp liều đúng theo chỉ định của bác sỹ, lựa chọn phương án cấp liều vào tổ chức bị bệnh và tối thiểu hóa liều ở các cơ quan trọng yếu;
 • Lập kế hoạch bảo vệ chống bức xạ đối với bệnh nhân, công chúng và môi trường khỏi tác động của các đồng vị phóng xạ thải ra môi trường;

Nghiên cứu, cải tiến, giáo dục – đào tạo

 • Đào tạo, huấn luyện nhân viên nhằm đảm bảo sử dụng tối ưu thiết bị, bảo vệ bức xạ;
 • Huấn luyện về các quy trình lựa chọn thiết bị;
 • Huấn luyện về các quy trình, các tiêu chuẩn thẩm định, xác minh kế hoạch điều trị – chẩn đoán;
 • Hướng dẫn cập nhật ứng dụng các quy trình, thủ thuật mới;
 • Nghiên cứu cải tiến quy trình, kỹ thuật/thủ thuật chẩn đoán – điều trị, thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng;
 • Phát triển mới hoặc cải tiến các thiết bị sẵn có đáp ứng nhu cầu thực tế;